It-revisor til Statens It


Vær med på en afgørende dagsorden: Høj it-sikkerhed i staten – som også kan dokumenteres.

It-sikkerhed er i historisk stor udvikling og det aktuelle trusselsbillede som er virkeligheden i dag har bevågenhed fra hele samfundet. Og nu kan du bidrage til at sikre, at vi i Statens It kan vise og dokumentere, at vi har styr på it-sikkerheden.

Vi søger lige nu en kollega, som har interesse for it-revision og lyst til at arbejde med it-sikkerhed og koordinering af de tilsyn og revisioner, der udføres af Finansministeriets Kontor for Revision og Tilsyn (KRT) og Rigsrevisionen.

Om stillingen

Den ledige stilling er placeret i Center for Sikkerhed og Compliance, hvor du bliver en del af teamet Informationssikkerhed og Procesudvikling. Det er os, der har ansvaret for ledelsessystemet til styring af informationssikkerhed i Statens It baseret på ISO-standarderne ISO2000, ISO27001 og ISO27701.

Det omfatter bl.a. aktiviteter inden for awareness, tilsyn og auditering, indgåelse af databehandleraftaler, visitering af sikkerhedshændelser, når der sker brud på persondatasikkerheden, risikovurderinger, sekretariatsbetjening og meget mere.

Du vil blive del af et team i udvikling, hvor du kan være med til at præge det gode samarbejde. Teamet favner bredt, både hvad gælder erfaring og arbejdsfokus. Lige nu har vi stort fokus på implementeringen af den nye version af ISO 27001 og det kommende cybersikkerhedsdirektiv NIS2, herunder hvilken betydning det får for de services, som Statens It leverer og drifter for langt den overvejende del af de statslige myndigheder.

Du vil opleve en arbejdsplads, hvor informationssikkerhed er et strategisk fokusområde, som har ledelsens konstante bevågenhed og opbakning.

Om dig

  • Du trives med faglige udfordringer i krydsfeltet mellem myndighedskrav, lovgivning, processer og it-drift
  • Det er en fordel, at du har erfaring med både informationssikkerhedsstandarder og databeskyttelsesforordningen.

Vi forventer, at du:

  • er cand.merc.aud. med teknisk viden og interesse for it eller har en it-relateret uddannelse samt praktisk erfaring med it-revision
  • har minimum et par års erfaring med it-revision, fx fra en revisionsvirksomhed
  • har stærke analytiske evner og teknisk forståelse
  • har kendskab til ISO-sikkerhedsstandarder (ISO27001/2)
  • er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på dansk og kan formidle i et klart og præcist sprog, som er forståeligt, hvad enten du skal formidle til it-teknikere, kolleger, it-revisorer eller ledelsen
  • brænder for at arbejde med it-revision og sætter en ære i at sætte dig ind i substansen
  • kan arbejde selvstændigt, men også har gode samarbejdsevner og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer. Da vi har høje krav til dokumentation og rapportering, lægger vi også vægt på, at du har gode kommunikationsevner.

Om os

Vi kan tilbyde et alsidigt og afvekslende job på en dynamisk arbejdsplads med frihed under ansvar, hvor der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling for de rette kandidater. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og brede kontaktflader – både internt og eksternt.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst for akademikere i staten afhængig af dine erfaring og kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveauet "HEMMELIGT" og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens It må indhente en offentlig straffeattest via dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Flere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sune Fosgaard på tlf. 72310931.

Du kan læse meget mere om Statens It på www.statens-it.dk.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen "Ansøg” senest onsdag den 8. maj 2024. Samtalerne forventes at blive afholdt løbende i uge 20 og 21.

Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.


It-drift i staten

Statens It leverer it-drift til den danske stat og til selvejende uddannelsesinstitutioner – det betyder, at vi hver dag sørger for it-infrastruktur til omkring 40.000 mennesker. Statens It er en styrelse i Finansministeriets koncern.

Vi ønsker at tiltrække og fastholde dygtige it-medarbejdere og tilbyde en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering. Omgangstonen er uformel, og arbejdsmiljøet er præget af høj aktivitet og fagligt samspil.

Gem job

Statens IT

Arbejdssted

Ballerup

Vigtige datoer

Indrykket:
9. april 2024
Ansøgningsfrist:
8. maj 2024