Job inden for SAP-software

SAP står for "Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung", og SAP-software er it-løsninger til virksomheder, som er udviklet af virksomheden af samme navn.

SAP er oprindelig tysk, men i dag har de afdelinger verden over og siden 1972, har de specialiseret sig indenfor it-løsninger til virksomheder og i dag har de løsninger til 25 forskellige brancher. SAP har dermed mange forskellige software moduler, som gør det muligt for virksomhederne at vælge løsninger som passer bedst til deres behov. Modulerne er oftest halvfærdige løsninger, og den sidste del skal tilpasses den enkelte virksomheds behov. Deres fleksible løsninger har medført mange virksomheder idag anvender SAP software.

Af populære moduler kan nævnes Supply Chain Management (SAP SCM), Customer Relationsship Management (SAP CRM), Enterprise Ressource Planning (SAP ERP), Financial Accounting and Controlling (SAP FICO), samt mange flere. Der er et bredt spektre af jobtyper indenfor SAP som f.eks. arkitekt, konsulent, projektleder, udvikler eller underviser. Med andre ord er det stort set ligesom øvrige jobtyper i IT branchen, men i stedet er fokus udelukkende på SAP.

Hvis du særligt ønsker at arbejde indenfor udvikling af SAP software anvendes programmeringssproget “ABAP” (Advanced Business Application Programming), som har en syntax der til dels minder om programmeringssproget COBOL. Som konsulent skal du analysere og afdække de krav som en given kunde har til systemet, og samtidig skal du have kendskab til SAP-modulernes muligheder og begrænsninger, således at der opstår overensstemmelse mellem den færdige løsning og virksomhedens krav.

Når et system er implementeret hos en virksomhed vil det typisk medføre at medarbejdere skal have undervisning i det nye system for at udføre de daglige arbejdsopgaver, og derfor er det også muligt at undervise, og oplære medarbejdere i de forskellige SAP-moduler som underviser. I mange tilfælde vil du arbejde og specialisere dig inden for et bestemt SAP-modul, således du opnår en expertise indenfor området. Lønniveauet kan varierer meget afhængig af hvilke områder af SAP, du kommer til at beskæftige dig med.

Hvordan kommer jeg i gang med SAP?

Der er mange uddannelser som henvender sig til job inden for SAP-software, og det hænger sammen med de mange forskellige jobtyper indenfor området. Den uddannelse du vælger kan danne fundamentet for den rolle som du i fremtiden ønsker at besidde. Hvis du eksempelvis ønsker at arbejde med udvikling har du mulighed for at læse til f.eks. datamatiker, datalog eller softwareingeniør. På nuværende tidspunkt er der ikke direkte undervisning i SAP moduler på uddannelsesinstitutionerne. Dette behov har SAP imødekommet ved at afholde både online og fysiske kurser, hvor du har mulighed for at få både teoretisk tilgang til SAP, samt hands-on erfaring med de enkelte moduler.

Find job inden for SAP-software

Hvis du allerede har erfaring med SAP-software, har du mulighed for at oprette dit CV hos it-jobbank, hvor virksomhederne har mulighed for at læse det, og kontakte dig hvis de finder din profil spændende. Du har også mulighed for at oprette en Jobagent, som gør at du modtager de nyeste job, der matcher dine kvalifikationer først.