It-karriere

Sådan trækker du i den digitale fø­rer­trø­je

At være en værdifuld ressource som it-chef kræver, at du er klar til at deltage i digitaliseringen af din virksomheds vision og strategi. Men det nødvendiggør, at du bevæger dig ud af it-afdelingens trygge rammer. it-jobbank får dig i den digitale førertrøje.

Som CIO, den engelske betegnelse for den øverste it-chef, er det ikke bare vigtigt, men også naturligt, at du ved, hvad der er nyt og vigtigt inden for it og teknologi.

En undersøgelse fra PWC viser, at teknologi er det vigtigste parameter for virksomheder, hvis de vil klare sig godt i en branche med stor konkurrence. Og vil du være med til at træffe beslutninger om virksomhedens digitale løsninger, kræver det altså, at du holder dig opdateret om konkurrencevilkårene – ellers risikerer du at blive sat ud af spillet, fordi værdien af dit arbejde ikke længere er tidssvarende.

Vær med i beslutningen om din virksomheds digitale løsninger: Træk i den digitale førertrøje.

Sådan trækker du i den digitale førertrøje

1. Du må sikre fleksibel leverance

I sikringen af en fleksibel leverance til dine kunder, handler det om tre ting:

Du skal forsøge at minimere risici ved at fravælge de store, mere komplicerede it-projekter, der tager pusten og fokus fra dig alene ved at ligge på dit skrivebord.

Derudover er det vigtigt, at du benytter effektive og fleksible leverancemodeller i leveringen til dine kunder. Tænk mere i ”pay-as-you-use” end i de traditionelle, mere rigide forretningsmodeller med en kortere leverance-cyklus.

Cloud-baserede løsninger er efterhånden en klassiker i it-branchen, men det underminerer dog ikke deres berettigelse som en stigende del af markedet – og som et vigtigt led i virksomhedernes digitaliseringsproces.

2. Vær med på tværs af afdelinger

Det handler om at være med til at fremme forandringer – også andre steder i virksomheden end i it-afdelingen. Involver dig på tværs af afdelingerne og kom tættere på forretningen, kernekompetencen og de strategiske beslutninger.

Jo mere du bidrager til, at også andre afdelinger skaber værdi, des tættere får du lov til at komme på de vigtige forretningsbeslutninger i virksomheden.

3. Etablér det rette mindset

It og innovativ udvikling hænger uløseligt sammen, fordi it-branchen er et felt i rivende og konstant udvikling. Derfor er det vigtigt, at du viser dig som en innovativ del af virksomheden.

Som CIO skal man kunne sætte sig ind i dét mindset for at tiltrække de rette profiler med forretningsindsigt, der har potentiale til udviklingsprojekter, og placere dem i organisationens kerne, hvor de giver størst værdi for virksomheden.

Med disse 3 simple trin in mente, bliver du mere klar til at træffe beslutninger om virksomhedens digitalisering.

Eksempel på succesfuld Digital Disruption

Ovenstående processer kaldes også for ”Digital Disruption”, fordi it i mange henseender kan være et supplement til din forretning – men gør du det rigtigt kan dét supplement være med til at optimere og styrke din position:

Den amerikanske sportstøjsproducent, Under Armour, er med opkøbet af både danske Endomondo og MyFitnessPal et nutidigt eksempel på, hvordan digitalisering og teknologi kan være med til at forbedre og øge en virksomheds konkurrencedygtighed.

De har altså udvidet forretningen med digitale løsninger, der er med til at understøtte virksomhedens positionering, fordi løsningerne understøtter og passer til den nuværende forretning.

Læs også