Undersøgelser og analyser

Det er vigtigt at følge med på it-jobmarkedet

it-jobbank giver dig en række spændende informationer om hvad der foregår på jobmarkedet. Hvert kvartal udgiver it-jobbank en rapport i samarbejde med PROSA og AdvertsData der dykker ned i it-jobmarkedet og følger udviklingen inden for blandt andet ledighed og rekruttering.


It-jobmarkedsrapport Q3 2013

Der er noget, der kunne tyde på at Danmark er i bedring ovenpå mange års krise. BNP er vækstet med 0,5 % i 2. kvartal af 2013, efter et 1. kvartal med negativ vækst på -0,2 %.

Forbrugertillidsindikatoren er også på sit højeste niveau siden november 2011. Det tyder således på, at der er bedring i Danmark, om end der endnu ikke kan ses en længere entydig periode med fremgang. Alligevel er der en smule mere optimisme at spore på it-jobmarkedet.


It-jobmarkedsrapport Q4 2013

Den sidste it-jobmarkedsudgivelse i oktober 2013 viste faldende ledighed indenfor it og en mindre stigning i antallet af udbudte it-stillinger, og nu viser nye tal, at den positive udvikling fortsætter.

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,4 % i tredje kvartal 2013, og det er andet kvartal i træk med positiv vækst.


It-jobmarkedsrapport Q1 2014

Vi er nået til den tredje udgivelse om it-jobmarkedet, der ser på tallene for første kvartal 2014, og tidligere har vi belyst et jobmarked i en noget ustabil, men dog svag bedring.

Ikke meget er forandret i årets første tre måneder, og ved at kigge på de sædvanlige indikatorer for konjunkturens udvikling, stritter tallene lidt i flere retninger.


It-jobmarkedsrapport Q3 2014

I vores sidste udgivelse om it-jobmarkedet, sendte markedet miksede signaler. Med opdaterede augusttal, holder det stadig stik.

De positive takter er gældende for både ledighedstallene, der antyder en svagt nedadgående tendens, men også antallet af publicerede it-stillingsannoncer for august, der er steget med 27% i forhold til samme måned sidste år. Samtidig ser ledighedstallet for august måned et fald fra 5,5% i marts måned til 5,2% i august.