Øvrige

Di­gi­ta­li­se­ring og frem­ti­dens ar­bejds­plads

De sidste 20 års digital udvikling har ledt til komplekse tjeneste relationer, som i høj grad er baseret på automatiseret kunde selv-betjening håndteret af globale digitale platformer.

Denne udvikling rejser fundamentale spørgsmål omkring mulighederne for et meningsfuldt og velbetalt arbejde. Under den store hestepære krise i 1894 forsøgte storbyer som London og New York at finde løsninger på miljøproblemet skabt af millioner af arbejdsheste verden over. Bilens fremfart løste problemet fuldstændigt over de næste 20 år. Eksplosionsmotoren fjernede næsten alt behov for heste, og da hesten bare havde sine muskler at byde på, var den ude af spillet. Da maskiner kom efter menneskelig arbejdskraft, havde vi noget ud over muskler – evnen til at tænke.

Organisatoriske systemer har siden industrialiseringen søgt at vriste noget af den evne fra os, men digitalisering repræsenterer nu en specielt omfattende trussel for alle typer arbejde.

Denne præsentation og diskussion vil baseret på dyb interesse i digitaliseringens effekt på arbejde give et overblik over udfordringer og mulige løsninger.



Læs også