Løn

Fortæller du andre hvad du får i løn?

I januar lavede vi en kort afstemning, hvor vi spurgte jer, om I taler åbent om løn. Her kan du se resultatet, og læse om forsider og bagsider ved løngennemsigtighed.

Hvad der står på lønchecken når måneden er omme, er for 54 % af deltagerne i vores spørgerunde på LinkedIn en privatsag. De resterende 46 % svarer, at det ikke er nogen hemmelighed, hvad de får i løn, og at de gerne deler deres lønbeløb med andre.

Fortæller du andre hvad du får i løn?

Nej, det er en privatsag
54 %
Ja, det er ikke hemmeligt
46 %

Løbet er altså tæt og grundende flere. For ja-sigerne er det bl.a. den større gennemsigtighed og ligeløn, der trækker. For nej-sigerne handler argumenterne om anonymitet og løn som en privatsag.

Vores erfaring: Der er ikke et rigtig svar

Spørgerunden illustrerer fint, hvad der er vores egen erfaring hos Computerworld it-jobbank – nemlig at der ikke findes et endegyldigt svar på, om du skal være åben omkring løn.

Arbejdspladser er forskellige – og det er de mennesker, som arbejder der også. Vi har forskellige grænser, og forestillinger om, hvad der er privat.

Derfor handler det i høj grad om at aflæse lønkulturen dér, hvor du befinder dig. Mens åbenhed kan være en gave nogle steder, kan den være en kilde til dårlig stemning andre steder.

Vindingerne ved at tale åbent om løn

Der kan være fordele ved at tale åbent om løn, der hvor der er rum til det.

Når du taler åbent om din løn, signalerer du et ønske om gennemsigtighed, tillid og sammenhold. Alle tre ting som kan udligne uretfærdige forskelle, og bringe jer tættere sammen på arbejdspladsen.

Ved at tale åbent om løn kan I bedre spejle jer i hinanden, og informationerne kan tjene som inspiration til den enkeltes lønforhandling.

Blandt it-professionelle ved vi for eksempel, at lønforskellene mænd og kvinder imellem er store. Vores seneste rapport viser blandt andet, at 13 % af de kvindelige it-professionelle fik en lønforhøjelse på over 6 % ved seneste lønforhandling, mens tallet var 17 % for mændene.

Er du den, der taler åbent om løn, kan du aktivt være med til at udligne løngab som disse - og det har nogle af dine kolleger måske brug for!

Løn som et tabu

På den anden side oplever vi, at løn blandt mange fortsat ses som en privatsag, og at lønkulturen på flere arbejdspladser bærer præg af at være lukket og tabubelagt.

Faktisk, er det ikke alle der ved, at det overhovedet er lovligt at tale om løn. Men det er det, og i Danmark har vi sågar en lov, ligelønsloven, som hviler på, at du kan dele lønoplysninger med dine kolleger.*

Er du på en arbejdsplads, hvor der ikke er kutyme for at tale om løn, kan det være en udfordring at være den første til at gøre det. Her kan du starte med at overveje for dig selv, hvilken vindinger og hvilke konsekvenser, der kan være ved at tale åbent om løn.

Kan din ærlighed om løn eksempel vis få betydning for dit sociale liv? Hvordan kunne det se ud på godt og ondt? Og hvordan håndterer du, hvis din åbenhed ikke bliver modtaget positivt?

Vi går generelt mod et arbejdsmarked, hvor løngennemsigtigheden bliver større. Men indtil vi er der, er vigtigt at du gør dig overvejelser og aflæser dine omgivelser, inden du åbner op om løn.


*Du må altid gerne tale om din egen løn! Men vær obs, når det kommer til lønoplysninger, du har fået af en kollega. Lønoplysninger er fortrolige oplysninger, og det er ikke tilladt at offentliggøre en andens løn uden vedkommendes samtykke.

Læs også