Arbejdsglæde

Godt kol­le­ga­skab betyder mere, end du tror!

Når vi tænker på det gode job, handler det ofte om lønnen, arbejdsopgaverne og chefen. Men forholdet til dine kolleger er mindst lige så vigtigt – både for din trivsel og den generelle kultur på arbejdspladsen. Vi zoomer ind på de gode kollegarelationer, og hvordan du gør fællesskabet stærkere.

Hvad er godt kollegaskab, og hvorfor er det vigtigt?

Evnen til at vise tillid, til at samarbejde, og til at rumme hinandens forskelligheder er eksempelvis tre ting, som vi ved, er med til at skabe et trygt arbejdsmiljø, og øge produktivitet og tilfredshed på arbejdet.

Når vi har tillid til hinanden, og samarbejder godt, øges vores vidensdeling, hvilket kan være afgørende for at opnå gode resultater - både individuelt og fælles.

Vi står også stærkere i kriser, når vi har et godt forhold til vores kolleger. Her bliver det nemmere at åbne op om problemer, støtte hinanden og have en fælles følelse af at det er vigtigt at få løst gnidninger.

Kommunikation, ærlighed og ansvar bliver på den måde tre andre egenskaber, som også kan kobles til det gode kollegaskab.

Det kan du gøre for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen

Et godt sammenhold på arbejdspladsen er dog ikke noget der kommer af sig selv. Det kommer af en bevidst indsats fra alle, og et ønske om at have det godt i fællesskab.

1. Kig indad

Hvis du gerne vil styrke fællesskabet på din arbejdsplads, kan du starte med at spørge dig selv, hvilket fællesskab og hvilke typer kolleger du godt kunne tænke dig at omgås. Skriv dine svar ned.

Spørg derefter dig selv, om du lever op til de samme krav og ønsker?

Ønsker du dig eksempelvis kolleger, som er glade, rosende og anerkendende overfor dit arbejde, kan du overveje hvordan du selv kan være mere imødekommende og rose andres arbejde.

Et godt arbejdsmiljø starter på den måde først og fremmest med dig selv.

2. Deltag i arrangementer uden for jobbet

Vi siger ikke, at du skal hænge ud ved hver fredagsbar, men sørg for at vise flaget - bare en gang imellem.

Når du deltager i arrangementer, viser du nemlig, at du vil fællesskabet, og at du er villig til kontinuerligt at investere i dine kolleger.

Et fyraftensarrangement betyder tit gode grin, og snakke om alt og intet udenfor arbejdspladsen.

Emnerne fra fredagsbaren lever tit videre om mandagen i kantinen, eller næste gang i ser hinanden ved kaffemaskinen.

På den måde bliver vi automatisk bragt tættere sammen, og får en større forståelse og tillid til hinanden.

Når vi griner sammen, udløses desuden en masse gode hormoner i kroppen, som styrker følelsen af samhørighed, og skaber en stemning af glæde i gruppen.

3. Tal om problemerne

Hvis du oplever irritationsmomenter eller konflikter med dine kolleger, så undgå at putte med dem.

Når vi gemmer vores irritation, har den en tendens til at vokse sig større for til sidst potentielt at eksplodere i et raserianfald.

Undgå at nå dertil ved at tale om det, du mærker. Det behøver ikke være en stor ting.

Sørg for at være konstruktiv i samtalen og holde fokus på problemet, fremfor personen. Du tager snakken op, for at I kan finde en fælles løsning – ikke for at pege fingre.

Er du den, der bliver konfronteret, så forsøg ikke at tage samtalen for personligt.

Hvor der er mennesker, er der forskelligheder - og det, at en kollega ikke er enig med dig, betyder ikke at hverken du eller personen du står overfor, er forkert.

Læs også