Løn

Løn betyder ikke alt, men den er helt afgørende, hvis du skal have danske it-folk til at skifte job

Der er mange ting, som tæller i forbindelse med et jobskifte, men der er en ting, der tæller mere end alt andet.

Lønnen betyder ikke alt.

Men den betyder meget. Og mange gange rigtig meget.

Det er konklusionen på den nye undersøgelse, som Computerworld it-jobbank har gennemført.

Her er over 2.500 it-professionelle blevet spurgt om deres karrieremæssige forventninger, ambitioner og ikke mindst deres lønniveau.

Ifølge undersøgelsen er det intet mindre 63,7 procent af de adspurgte, som oplyser, at en højere løn vil kunne få dem til at skifte job.

Dermed er løn uden sammenligning det parameter, som kan flytte flest dansk it-folk væk fra deres nuværende job.

Hvilke faktorer kan få dig til at skifte job?

Bedre ledelse
38 %
Højere løn
64 %
Mere fleksibilitet
28 %
Mindre transportid
43 %
Mere udfordrende arbejdsopgaver
28 %
Mere meningsfuldt arbejde
29 %
Bedre kollegaskab
16 %
Mulighed for mere indflydelse
24 %
Flere feriedage
26 %
Bedre arbejdsmiljø
28 %
Flere hjemmearbejdsdage
21 %

Stort mindretal er utilfreds

Mange arbejdsgivere kan dog glæde sig over, at de fleste er tilfredse med deres nuværende løn.

Ikke desto mindre er det svært at ignorere det faktum, at et betydeligt mindretal mener, at de fortjener at få mere i lønposen.

Således oplyser af 37,5 procent, at de ikke er tilfredse med deres aktuelle løn.

På trods af, at der altså er lønmæssig murren i krogene, er det dog nok de færreste, der vil påstå, at lønnen er lav for de danske it-professionelle.

Eksempelvis er det intet mindre end 71,5 procent af de adspurgte, som inklusiv pension tjener 50.000 kroner om måneden eller derover, mens mere end fjerde tjener 70.000 kroner om måneden inklusiv pension eller derover.

Det mest udbredte lønniveau i undersøgelsen finder vi dog i spændet mellem 50.000 og 59.999. Det er således 24,1 procent af de medvirkende, som ligger i det spænd.

Dermed ligger de fleste danske it-professionelles indtægt et godt stykke over den gennemsnitlige danske lønmodtager, der ifølge Danmarks Statistik lyder på 45.481 kroner om måneden inklusiv pension.

Den stigende inflation har ifølge den danske it-headhunter Peter Rasmussen, der er stifter af rekrutteringsfirmaet iHeadHunt, betydet, at mange danske lønmodtagere i løbet af det seneste år har voksende fokus på størrelsen af deres løncheck og dermed har gjort kravet om lønstigninger mere aktuelt.

Computerworld it-jobbanks undersøgelse viser da også, at otte ud af 10 it-professionelle forventer at få en lønstigning til næste lønforhandling, og hver fjerde forventer en lønstigning på seks procent eller derover.

Peter Rasmussen påpeger dog også, at vi i øjeblikket er vidner til en modsatrettet effekt, hvor kandidaterne dels forventer at blive kompenseret for inflationen, mens den makroøkonomiske situationer betyder, at der er indtruffet en lidt større realisme i forhold til, hvilke lønstigninger der kan lade sig gøre.

Får ny type spørgsmål

Det har, forklarer han, betydet, at han i de seneste måneder har fået en ny type spørgsmål fra kandidater.

”Jeg for nylig oplevet, at tre kandidater uafhængigt af hinanden har stillet mig et spørgsmål, som jeg ikke har hørt i mere end 11 år,” siger Peter Rasmussen og uddyber:

”De vil gerne vide, om den virksomhed, som de skifter til, også kan følge med lønmæssigt i de kommende år, nu hvor inflationen er så høj, som den er.”

Han påpeger dog, at der er en gruppe af særligt specialiserede og højt lønnede it-folk, der fortsat står i en særdeles gunstig forhandlingssituation.

”Når det gælder it-folk, som tjener mellem 75.000 og 80.000, må virksomheder ofte sande, at kandidaternes krav ligger uden for deres umiddelbare budget, men det, vi ser, er, at lønspørgsmålet i nogle tilfælde bliver diskuteret på direktionsgangen, og herefter vender virksomheden tilbage med et nyt og mere lukrativt udspil,” siger han.

Der er dog langt fra alle it-folk, som står i så stærk en forhandlingssituation, og Computerworlds it-jobbanks undersøgelse viser således, at der er markante udsving i lønniveauet hos de danske it-professionelle.

I toppen af lønhierarkiet finder vi således it-arkitekterne og naturligvis også it-lederne.

Blandt førstnævnte er det mere end tre ud af fire, der tjener 60.000 kroner eller derover om måneden inklusive pension, mens det blandt it-lederne er hele fire ud af 10, som tjener over 80.000 kroner om måneden.

Din gennemsnitlige månedsløn

Under 29.999
2 %
30.000-39.999
10 %
40.000-49.999
17 %
50.000-59.999
24 %
60.000-69.999
21 %
70.000-79.999
12 %
80.000-89.999
6 %
Over 90.000
8 %

Bunden af lønhierakiet

I den nederste del af de it-professionelles lønhierarki dufter det dog knap så meget af champagne og kaviar.

Her finder vi blandt andet it-supporterne, og blandt dem er det 77,8 procent, der tjener under 50.000 inklusive pension om måneden, mens lidt mere end hver fjerde tjener under 40.000.

Undersøgelsen afslører dog også, at der er en markant forskel på lønniveauet blandt mandlige og kvindelige it-ansatte.

Ikke alene tjener kvinder mindre. De får også lavere lønstigninger end deres mandlige kolleger, har adgang til færre lønforhandlinger og har lavere forventninger til deres egen lønudvikling.

Eksempelvis forventer 25,5 procent af mændene en lønstigning på seks eller derover til næste lønforhandling, men det blot er 13,3 procent af kvinderne.

Samtidig er det hele 28,8 procent af kvinderne, som slet ikke forventer at få nogen lønstigning ved næste lønforhandling, mens det blot gælder for 18,7 procent af mændene.

Læs også