For­an­drings­le­der for da­ta­mo­den­hed til LB For­sik­ring A/S


Vil du gerne forandre og være noget særligt for andre? Dette kan være din mulighed for at få mere substans i dit arbejdsliv. Hos LB lægger vi sjæl i arbejdet, og vi møder medlemmer, kolleger og omverden med skærpet sans. Du bliver en del af et medlemsejet fællesskab, hvor vi er der for hinanden. Vi deler også målet om at gøre forsikring overflødig. 

Kan du lægge sjæl i dine og teamets opgaver?

Som forandringsleder for datamodenhed bliver du en del af afdelingen Udviklingsstyring og Dataanvendelse, hvor vi er 6 kolleger. For at sikre leverancen af data, som understøtter vores strategi for 2026 og løfter koncernen, har vi samlet ansvaret for øget dataanvendelse i forretningen, ansvaret for porteføljestyring og udvikling, modningen af forretningsbehov- og løsninger samt forandringsledelsesansvaret, så vi i afdelingen kan sikre løsningernes forankring hos modtagerne.

Du vil blive en del af teamet på 3 forandringsledere, hvor du vil få et særskilt ansvar for at sikre vores strategiske og ambitiøse løft af dataanvendelse i hele koncernen, der skal understøtte en sund og effektiv forretning.

Dine væsentligste opgaver i stillingen vil være:

  • Formulere, afstemme og løbende opdatere vision og strategi for dataanvendelsen i LB Forsikring
  • Skabe overblik, planer og gennemføre aktiviteter for at højne dataanvendelsen og sikre at dataløsninger bringes i anvendelse og forankres hos modtagerne
  • Gennemføre kommunikation, træning, workshops, hackatons, etc. for at sikre højere bevidsthed om vigtigheden af og muligheder for at anvende data yderligere 

Har du sans for fællesskab og de rette forudsætninger?

Vi ønsker, at du trives og skaber resultater i LB. Derfor ser vi på, om dine faglige og personlige forudsætninger møder de forventninger, din leder har til dig. 

Forudsætningerne er: 

  • At du gennem forandringsledelsesteorier og omfattende praktisk erfaring, selvstændigt har gennemført forandring i større organisationer
  • At du måske kender til forsikringsforretning og har arbejdet med at øge organisationers modenhed med dataanvendelse
  • At du kan facilitere samt skabe overblik og fremdrift i dine opgaver
  • At du er god til at forstå andre og deres perspektiver, men samtidig udfordrer konstruktivt og holder fokus på det centrale og bidrager med egen viden
  • At du er god til at skabe relationer og trives med at arbejde på tværs af organisationen.

Se, hvad dine kommende kolleger siger om LB

Vi har spurgt tre af dine kommende kolleger om, hvordan de oplever LB:

 Når vi ruller nye tiltag ud, lægger vi vægt på at få en dialog frem. Vi bruger relativt lang tid ude i forretningen, hvor det handler om at lytte, samle op og få input med tilbage. Der er vigtigt, at vi holder sjælen i live og ikke glemmer vores rødder, når vi har travlt med at forandre herinde.

”Med LB’s strategi om at gøre forsikring overflødig ser vi ind i en fremtid, som vi ikke helt ved, hvordan bliver. Derfor er det ekstra vigtigt, at der også er substans i den forretning, vi står på i dag.”

 Vi skal være modige i vores udvikling – men også i vores forankring. Det er både vigtigt, at vi hele tiden er i bevægelse, og at de ting, vi sætter i gang, kommer ud og bliver forankret. Det er noget, vi er sammen om. Vi skal have hele sjælen med i det, vi gør, og holde fast i det, vi tror på.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøg online eller ring, hvis du vil vide mere.

Kontaktperson

Chef for Udviklingsstyring og Dataanvendelse, Mads Hjortkjær, mahr@lb.dk, hvis du vil vide mere om jobbet.

Employee Experience Specialist, Katja Nordbirk, tlf. 33 48 52 38, hvis du vil vide mere om rekrutteringsforløbet.

Arbejdssted: Vores hovedkontor ligger på Amerika Plads 15, 2100 København Ø. Du kan arbejde hjemme op til to dage om ugen.

Frist: 26-11-2023


Om os

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab med næsten 140 års erfaring. Vi er Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private marked, har over 400.000 medlemmer og består af forsikrings-grupperne:

Lærerstandens Brandforsikring - for lærere, pædagoger og andre i undervisningssektoren
Bauta Forsikring - for sygeplejersker, læger og andre personalegrupper i sundhedssektoren
Runa Forsikring - for medlemmer af udvalgte faglige foreninger
LB Forsikring til PFA - for kunder i PFA

Omdrejningspunktet for os er vores medlemmer og at drive en god forretning for dem. Vi har et højt image i branchen, tilfredse og loyale medlemmer og produkter der igen og igen er kåret bedst i test af Forbrugerrådets blad Tænk Penge

Læs mere om os på www.lbforsikring.dk.

Gem job

LB Forsikring
Publiceret: 13. november 2023

Arbejdssted

Location København