Sha­rePo­int Online me­d­ar­bej­der med for­stå­el­se for M365


Brænder du for at drive og udvikle applikationer i Microsoft 365 og især SharePoint Online? Motiveres du af at sætte dig i brugernes sted og forstå deres dokumenthåndteringsarbejdsgange i SharePoint Online samt bidrage med rådgivning, support og undervisning? Så er det måske dig, vi har brug for hos InfoDok i Banedanmark.

Til Banedanmarks tværgående dokumenthåndteringssektion, InfoDok, søger vi en kollega, som skal være med til at sikre en effektiv styring og udvikling af Banedanmarks dokumenthåndteringspraksis i SharePoint Online og den tilhørende applikationsforvaltning inden for M365-området.

InfoDok er placeret i IT-afdelingen og har ansvaret for at sikre forvaltning og udbredelse af Banedanmarks administrative dokumenthåndteringssystem F2, SharePoint Online og dele af M365 bl.a. Teams. Herudover står vi også for aflevering af bevaringsværdige IT-systemer til Rigsarkivet. Vores arbejde består i at implementere, supportere, vedligeholde, udvikle og rådgive om systemerne, så Banedanmarks forretningsgange og brugerne understøttes bedst muligt og samtidig overholder krav til korrekt dokumenthåndtering og arkiveringsregler som offentlig myndighed. Sammen med disse kerneleverancer arbejder vi kontinuerligt med opgaver og projekter, hvor vi for eksempel øger brugernes bevidsthed om korrekt brug af systemerne, optimerer på processer og politikker eller tage nye applikationer i brug.

Hos InfoDok kan du se frem til en sjov hverdag med ambitiøse og dygtige kolleger og med mange forskelligartede opgaver både på kontoret og ude i de mange forskellige afdelinger. Vores sektion er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til fordybelse samt dialog hen over bordene.

Bred rolle med fokus på at omsætte forretningsmæssige behov til praktiske løsninger

Du får en varieret hverdag med mange forskellige snitflader og opgaver:

 • Rådgivning og support omkring dokumenthåndtering samt indgå i Banedanmarks forretningsprojekter på SharePoint Online og M365-området, for eksempel i en projektlederlignende rolle eller som projektdeltager.
 • Du skal sammen med sektionen varetage undervisning i SharePoint Online af brugere på alle niveauer – det vil sige begyndere og administratorer samt udvikle og implementere nye undervisningstiltag.
 • Du skal deltage i rådgivningsmøder med Banedanmarks forskellige afdelinger og kunne omsætte deres behov til praksis både i forhold til udarbejdelse af vejledninger, systemopsætning og til bestillinger hos systemleverandøren samt vores IT-driftsleverandører.
 • Du vil du skulle indgå i møder og dialog med systemleverandøren fx i forhold til status på bestillinger af ændringsønsker. Dette i henhold til aftalegrundlaget, budgetter og applikationsforvaltningsprincipper.
 • Du kender allerede til eller evner at finde de relevante kilder til ny viden om applikationerne i M365, så Banedanmark kan være på forkant og proaktiv i forhold til nye og kontinuerlige tiltag fra fx Microsoft
 • Du har gerne kendskab til brugen af Microsoft Power Platformen og du kan sætte dig ind i forretningsprocesser for at identificere automatiseringsmuligheder.

Det er også væsentligt, at du ud over rollen som SharePoint Online medarbejder også er åben over for at tage ansvar og hjælpe med understøttelsen af andre M365-applikationer eller mindre applikationer, som InfoDok kan få ejerskabet for. Din kontaktflade til organisationen bliver stor, og du vil skulle samarbejde med mange forskellige fagfolk og ledelseslag. Du får et job i et spændende, udfordrende og uformelt miljø, der giver gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

Erfaring med SharePoint Online og M365-området samt god IT-teknisk forståelse

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse eller lignende baggrund, hvor du har opnået viden og IT-teknisk forståelse inden for SharePoint Online og andre af de applikationer, som Microsoft tilbyder.

Banedanmark er ISO 27001 certificeret, og SharePoint Online er kategoriseret som et forretningskritisk system. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til regelimplementering og compliancekrav inden for blandt andet informationssikkerhed.

SharePoint Online er afleveringspligtig til Rigsarkivet, og det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med oprydning og arkivmæssige hensyn i perioden mellem afleveringer til Rigsarkivet og op til periodeskiftet. Du kan identificere og løse problemer relateret til data, herunder fejlfinding af datakvalitet, identificere datamangler og skabe strukturerede løsninger på komplekse dataproblemer.

Det er væsentligt, at du motiveres af at holde præsentationer og undervise. Du formår at tilpasse din kommunikation til brugeren, både når der formidles mundtligt og på skrift. I mødet med andre har du en god indlevelsesevne og stor forståelse for de forretningsprocesser og samarbejder, du kommer til at være en del af. Det er derfor naturligt for dig hurtigt at gennemskue, hvordan et budskab formidles på den bedste måde.

Herudover vægter du det at tage ansvar for en opgave højt og er i stand til at eksekvere hurtigt på opgaver.

Vi tilbyder dig

Du kommer til at arbejde på Banedanmarks hovedkontor ved Kalvebod Brygge centralt i København. Jobbet kan lejlighedsvis kræve rejsedage til Banedanmarks andre lokationer for eksempel i Ringsted og Fredericia.

Derudover kan vi tilbyde:

 • En sektion med en ambitiøs tilgang til applikationsforvaltning og korrekt dokumenthåndtering i vores dokumenthåndteringsløsninger og -applikationer
 • En mangfoldig arbejdsplads med en uformel omgangstone
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling af både faglig og personlig karakter
 • En ledelse som er tydelig om formål og retning
 • Løbende feedback på dine præstationer og opgaver
 • God balance og fleksibilitet mellem arbejds- og privatliv
 • Et fagligt fællesskab med øvrige kolleger i InfoDok og på tværs af IT-afdelingen

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Kim Adamsson Feldborg. Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og eventuelt relevante eksamenspapirer. For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionen.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.

Ansøgningsfrist: 21-04-2024.


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

bane.dk/Job-og-karriere

Gem job

Banedanmark

Arbejdssted

København V

Vigtige datoer

Indrykket:
10. april 2024
Ansøgningsfrist:
21. april 2024