Cloud Platform Architect til Cloud Center for Enab­le­ment


Vil du gerne forandre og være noget særligt for andre? Dette kan være din mulighed for at få mere substans i dit arbejdsliv. Hos LB lægger vi sjæl i arbejdet, og vi møder medlemmer, kolleger og omverden med skærpet sans. Du bliver en del af et medlemsejet fællesskab, hvor vi er der for hinanden. Vi deler også målet om at gøre forsikring overflødig.

Kan du lægge sjæl i dine og teamets opgaver?

Som Cloud Platform Architect er du en del af det nyetablerede Cloud Center For Enablement (CC4E), hvis formål er at lede og fremme adoption af cloudteknologier på tværs af organisationen. Du vil sammen med en Cloud Governance Manager udgøre kernen i CC4E, som derudover vil omfatte en række specialister fra både Teknologi & Platforme og andre koncernområder i LB. Hovedopgaverne vil være udvikling og implementering af strategier, best practice, retningslinjer og governance-modeller, der sikrer en effektiv og sikker anvendelse af Cloud-tjenester.

Med reference til chefen for IT Teknologi & Infrastruktur, har du som Cloud Platform Architect ansvaret for at designe, udvikle og vedligeholde en skalerbar og modstandsdygtig infrastruktur i samarbejde med vores driftsleverandører herunder cloud-leverandører.

Dine væsentligste opgaver i stillingen vil være:

 • Cloud Arkitektur Design: Udvikle og vedligeholde arkitekturen for cloud-platforme, der understøtter organisationens applikationer og services med fokus på sikkerhed, pålidelighed, skalerbarhed og omkostningseffektivitet
 • Teknologiudvælgelse og -implementering: Vurdere og anbefale cloud-teknologier og -tjenester, der bedst opfylder organisationens behov og risikovurdering mhp. definition af rammer for brug i LB
 • Sikkerheds- og Compliance-Rammer: Sikre at cloud-platformen overholder organisationens sikkerhedspolitikker og -standarder samt gældende lovgivning og branchestandarder. Definition af tekniske foranstaltninger i forhold til gældende Cloud Governance Model
 • Ydeoptimering: Overvåge og analysere systemperformance for at identificere og implementere optimeringsmuligheder for at sikre effektiv ressourceudnyttelse .

CC4E er en matrixorganisering forankret i IT Teknologi & Infrastruktur, der i alt består af 24 kollegaer og 3 teams:

 • Tooling & Automation arbejder med automatisering og styring af softwareleverancer vha. Azure DevOps og Octopus til drift af infrastruktur-teamet og de respektive systemejere.
 • Cloud, Infrastruktur & Support tager sig af drift og monitorering af vores samlede infrastruktur samt applikations- og hardwaresupport til slutbrugerne.
 • SecOps, hvor vores IT Security Engineers håndterer opgaver omkring operationel sikkerhed sammen med GRC og Informationssikkerhed.

Du får en høj grad af medbestemmelse i arbejdets udførelse og du vil være med i processen helt fra behovsskabelsen til realisering for forretningen. Du bliver en del af en afdeling, hvor støtte, humor og omsorg er vigtige ingredienser i vores daglige arbejde. Vi tror på at spille hinanden gode. Professionelt sætter vi krav om skarpe kompetencer og kontinuerlig læring og personligt tager vi hensyn til din livssituation. Vi tror, at du vil finde en god balance mellem arbejde og privatliv hos os.

Har du sans for fællesskab og de rette forudsætninger?

Vi ønsker, at du trives og skaber resultater i LB. Derfor ser vi på, om dine faglige og personlige forudsætninger møder de forventninger, din leder har til dig.

Du har en solid teknisk baggrund og ekspertise i cloud-teknologier fx AWS, Azure og Google Cloud. Vi ønsker, at du min. har 5. års erhvervserfaring fra en mellemstor/stor virksomhed med arkitekturdesign- og implementering af komplekse, skalerbare og højtilgængelige systemer i et cloud-miljø.

Forudsætningerne er:

 • Du har en dyb forståelse for sikkerhed, konfiguration og governance der er nødvendig for sikker brug af Cloud-tjenester.
 • Du evner at samarbejde på tværs af tekniske og forretningsmæssige teams og implementere cloud-løsninger, der både møder forretningens behov og tekniske krav
 • Du har god erfaring med at rådgive om best practice inden for cloud-adoption og implementering
 • Du holder dig løbende ajour med de seneste tendenser og innovationer inden for cloud computing og kan vurdere relevansen for organisationen
 • Du kan drive projekter frem og har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt

Se, hvad dine kommende kolleger siger om LB

Vi har spurgt tre af dine kommende kolleger om, hvordan de oplever LB:

De fleste vil sige, at vores arbejde handler mere om fakta end om sanser. Det er også rigtigt i den tekniske problemløsning. Det kræver til gengæld sans for både forretningen og for andre, når der skal vælges, hvad vi løser først, og hvor langt, vi går

Det giver energi at kunne se formålet med det, vi laver. Det giver en substans i jobbet, når de applikationer, du arbejder på, bliver brugt af andre i den anden ende

Der er substans i tingene. Fundamentet er i orden. Vi holder, hvad vi lover, og når uheldet er ude for vores medlemmer, søger vi dækningsmuligheder frem for afslag

Kontaktperson

Chef, Jan Jørgensen, tlf. 88 63 24 14, hvis du vil vide mere om jobbet.

Talent Acquisition Specialist, Joan Fjordgaard Nørlem, tlf. 33 48 51 69, hvis du vil vide mere om rekrutteringsforløbet.

1. samtale afholdes: 14. & 15-05-2024

2. samtale afholdes: 23-05-2024

Frist: 07-05-2024.

Vi ser frem til at høre fra dig.


Om os

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab med næsten 140 års erfaring. Vi er Danmarks 4. største forsikringsselskab på det private marked, har over 400.000 medlemmer og består af forsikrings-grupperne:

Lærerstandens Brandforsikring - for lærere, pædagoger og andre i undervisningssektoren
Bauta Forsikring - for sygeplejersker, læger og andre personalegrupper i sundhedssektoren
Runa Forsikring - for medlemmer af udvalgte faglige foreninger
LB Forsikring til PFA - for kunder i PFA

Omdrejningspunktet for os er vores medlemmer og at drive en god forretning for dem. Vi har et højt image i branchen, tilfredse og loyale medlemmer og produkter der igen og igen er kåret bedst i test af Forbrugerrådets blad Tænk Penge.

Læs mere om os på www.lbforsikring.dk.

Gem job

LB Forsikring

Arbejdssted

København Ø

Vigtige datoer

Indrykket:
19. april 2024
Ansøgningsfrist:
7. maj 2024