Service Ma­na­ge­ment ansvarlig søges til Fælles Ud­bre­del­se af Te­le­me­di­cin - FUT


Vil du bidrage til, at FUT har en professionel drifts- og supportorganisation? Ser du charmen i at holde leverandøren ved ilden og sikre et dynamisk samarbejde? Vil du være med i vores team, der forvalter en fælles national infrastruktur, der understøtter telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere i hele landet? Så vil vi gerne høre fra dig!

Til denne opgave søger vi en dygtig medarbejder, der er ansvarlig for Service Management, som kan indgå i FUT-systemadministrationen med fokus på de interne practices til håndtering af driften og håndhæve FUT's krav på leverancer ift. driften af den telemedicinske infrastruktur.

Du skal følge op på driften og have dialog med driftsleverandøren

Dine opgaver dækker over at vedligeholde interne practices for drift og support, at planlægge supportvagtplaner, at sikre konstruktivt samarbejde med interessenter og at holde møder med leverandøren. Kort sagt at sikre at ansvaret for den telemedicinske infrastrukturs drift, som teamet har overfor de 103 ejere, bliver løftet bedst muligt.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • at sikre operativ Service Management på tværs af hele FUT’s forvaltningsorganisation
 • at foretage risikoanalyse af driftsrelaterede risici
 • at prioritere og finde løsninger med driftsleverandøren på opståede driftsproblemer
 • at analysere driftsrapporter og eventuelt eskalere kritiske forhold
 • at sikre overholdelse af driftskontrakten med leverandørerne
 • at deltage i revision af driftskontrakten ifm. med genudbud
 • at administrere systemforvaltningens miljøer

I samarbejde med teamets supportmedarbejdere bliver der også opgaver såsom:

 • at bistå leverandørerne i prioritering af sager og bidrage til at servicemål overholdes
 • at udrede tvivlsspørgsmål om ansvarsplacering af sagsløsning blandt leverandørerne
 • støtte og rådgive lokale projekt- og supportfunktioner i samarbejde med leverandørerne og
 • at rapportere på leverandørens og supportens SLA og KPI
 • at indgå i teamets fællesopgaver

Du kan læse mere om Fælles Udbredelse af Telemedicin her.

Dine kompetencer

Du har en solid erfaring med etablering og vedligehold af driftsprocesser, gerne med afsæt i ITIL. Flere år i it-branchen, måske endda i en større driftsorganisation, har givet dig gode erfaringer med kontrakthåndtering. Samarbejde er en helt afgørende kompetence for os, og derfor skal det gerne falde dig naturligt at skabe tillidsfulde samarbejder og gode relationer med dine kolleger, med leverandører og andre interessenter.

Vores hverdag er ofte præget af forskellige positioner og interesser, så du ikke er konfliktsky og samtidig forstår du at være pragmatisk.

Og så håber vi desuden, at du er:

 • Systematisk, skaber overblik og er ikke bange for at sætte dig ind i nye områder. Du tager ansvar og følger opgaver til dørs.
 • Udstyret med en god kontraktlig forståelse og kunne se konsekvenserne af de kontraktlige formuleringer i den praktiske dagligdag.
 • Dygtig til at kommunikere i skrift og tale

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller har opnået lignende kvalifikationer gennem relevant erhvervserfaring.

Hvad er FUT?

Alle 98 kommuner og 5 regioner i Danmark er gået sammen om at købe og videreudvikle en telemedicinsk Infrastruktur. Region Midtjylland er udpeget af de 103 ejere til at sikre den daglige styring og samarbejde omkring drift og videreudvikling af den telemedicinske infrastruktur. Der er tegnet kontrakt med en ekstern driftsleverandør.

Den samlede organisation består af FUT-Systemadministrationen (teamet), leverandører, der leverer til FUT, telemedicinske løsninger og deres leverandører samt lokale supportfunktioner i kommuner og regioner.

Vi tilbyder

Du bliver en del af Fællesoffentlige Produkter, der er et team bestående af ca. 20 kolleger med forskellige kompetencer og ansvarsområder. To af kollegerne varetager supporten. Vi er en del af et udviklingsorienteret miljø i Tværsektorielle produkter under Digitalisering og It i Region Midtjylland.

Vi tilbyder dig gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Winnie Mortensen Hvam på telefon 30595775 eller mail wihvam@rm.dk eller Administrator og Incident Manager Maja Lidegaard på telefon 30580734 eller mail maja.lidegaard@rm.dk.

Send din ansøgning senest d. 2. juni 2024. Vi forventer at holde 1. samtalerunde d. 10. juni og 2. samtalerunde 17. juni.


Digitalisering og It. Sammen om den digitale transformation - vi gør det nemmere at være ansat og bedre at være borger i Region Midtjylland.

Vi er én af landets største, selvstændige afdelinger, som arbejder med digitalisering og it. Vi er over 550 ansatte, som hver dag går på arbejde for at understøtte vores 36.000 brugere med innovative teknologiske løsninger, stabil drift og kvalificeret support på alle årets dage - døgnet rundt.

Vi er ikke en traditionel it-afdeling. Vores mål er at være en proaktiv samskaber af brugernære digitale løsninger, som går forrest i den digitale udvikling. Vi stræber efter at fremme meningsfuld innovation og sammenhængende digitale sundhedsoplevelser, der styrker, udvikler og understøtter fremtidens sundhedsvæsen på tværs af sektorer - samtidig med at vi sikrer robust drift og god support til alle vores brugere. Digitalisering og It er hvor innovation og service mødes for at skabe en bedre og mere sammenhængende fremtid for et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karriereside eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn. Du kan også læse regionens digitaliseringsstrategi, som bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job