Job som Creative Manager

De fleste lederstillinger kræver en person, der forstår at tilrettelægge og koordinere et projektforløb, hvor en enkeltstående opgave skal løses inden for en fastlagt tidsramme og med fastlagte ressourcer. Med en karriere som Creative Manager er du projektleder med speciale i at lede sådanne projekter i et miljø med medarbejdere, der er vant til at tænke kreativt, og hvor innovation og nytænkning er centrale mål i projektbeskrivelsen.

Hvis man søger job som Creative Manager, er det derfor altafgørende at man både kan tænke ud af boksen, men samtidig formår at organisere et projekt der sikrer at kreative tankeprocesser fører til udvikling af konkrete løsninger og produkter, da du som projektleder er ansvarlig for at projektet når frem til en løsning af den stillede opgave. Du skal være struktureret og have overblik hvor andre ikke har det, og du skal kunne arbejde under pres. Projektarbejdsformen bruges ved udviklingsopgaver inden for næsten alle brancher og i offentlige såvel som private virksomheder, men i et job som Creative Manager vil du hovedsageligt indtage en lederstilling indenfor medie og underholdningsbranchen, eller inden for web, software og reklameindustrien.

Arbejdsopgaverne

Arbejdsopgaverne som Creative Manager, vil som oftest være planlægning af processen og eventuelt udvælgelse af de rette personer til at udfylde roller i projektet. Herefter er den primære opgave for dig som leder at bidrage med værktøjer til at ideudvikle, koordinere og udføre konkrete handlingsplaner i samarbejde med dit projektteam, og sikre at processen fører til brugbare produkter eller løsninger.

Uddannelse

Der findes flere uddannelsesveje mod at blive projektleder, men for at specialisere sig I arbejdet med at lede kreative projekter kan en mere direkte mulighed være via uddannelsen Management of Creative Business Processes, som er en kandidat linje på Copenhagen Business School (CBS). Denne engelsksprogede uddannelse giver dig indsigt i de nødvendige værktøjer indenfor organisationsledelse af kreative udviklingsprocesser kombineret med erhvervsøkonomiske arbejdsmetoder, marketing og HR. Man kan bl.a. få adgang til denne overbygning via bachelor uddannelserne: International Business eller Business Administration, også ved Copenhagen Business School (CBS)

Muligheder

Som færdiguddannet projektleder indenfor det kreative område kan man støde på flere varianter af relevante titler i søgningen efter ledige stillinger, eksempelvis som art director. Lønnen som færdiguddannet Creative Manager varierer meget afhængigt af arbejdsplads, erfaring og uddannelse, men som pejlemærke tjener projektleder gennemsnitligt mellem 30.000 til 40.000 kr. om måneden.