It-karriere

Sådan går du suc­ces­fuldt til MUS

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) indeholder en række helt klassiske punkter, der skal være opfyldt. Der er imidlertid en række omstændigheder, der bør præge både samtalen, men også dine forberedelser til den.

Selvom MUS er et frivilligt anliggende på private arbejdspladser, er det alligevel en disciplin, du kan forvente at møde som privat ansat. Men udviklingssamtalen er mere end bare en halv times sludren med chefen. Den er og bør være situationsbestemt, baseret på din givne situation og virksomhedens fokuspunkter.

It-branchen er både flygtig og i vækst, og der nytænkes ustandseligt i forsøget på at etablere og vedligeholde de bedst mulige konkurrencevilkår. Det stiller store krav til dig som medarbejder, og det skal samtalen gerne afspejle.

Fokus på den faglige udvikling

En medarbejderudviklingssamtale vil, i ordets bogstavelige forstand, naturligvis også omhandle udvikling – både den personlige og den faglige. Der kan også være mange andre mål med samtalen – at skabe trivsel, motivation eller få feedback på egen performance – men der er ingen tvivl om, at it-markedets dynamik skaber et ubetinget behov for kontinuerlig faglig udvikling, der står mål med markedets fleksibilitet og krav og dygtiggørelse.

Markedet fordrer netop, at du udnytter den brændende platform, der opstår når en forventningsfuld arbejdsgiver med al sandsynlighed opmuntrer til træning, efteruddannelse og opfølgende kurser. Det betinger alt andet lige, at din arbejdsgiver gør disse tilbud gældende over for dig, men er det ikke tilfældet, er det helt naturligt, at du selv bringer det på banen til samtalen.

Det gavner både dig og din arbejdsgiver.

Sørg for, at du er arbejdsmarkedsrelevant

It-branchen er i bevægelse hele tiden, og nye løsninger opstår, og det er vigtigt, at du selv opsøger at holde dine kompetencer ajour. Det gør dig arbejdsmarkedsrelevant, og det forbedrer din evne til at omstille dig til nye systemer og digitale løsninger.

Det er ingen hemmelighed, at lønudgifterne til it-medarbejderne er steget igennem de seneste år, og derfor vil arbejdsgiverne også kræve valuta for pengene. Det betyder ikke, at du bør finde dig i urimelige krav, men det gør det endnu mere attraktivt, at du selv bringer ønsket om udvikling på banen – og dermed stiller dig til rådighed som en stærk del af virksomhedens (og markedets) arbejdsstyrke.

Men hvad kræver det af dig?

Den bedste MUS for en arbejdsgiver er den, hvor medarbejderen snakker størstedelen af tiden – og du kan hjælpe dig selv til at tage styringen ved at overveje en række forhold, der skaber de bedste forudsætninger for samtalen:

  • Gør dig klart, hvordan du vil indlede samtalen med et udviklingsfokus. Med andre ord, gør dig klart, hvad dit mål med samtalen er.
  • Sæt dig ind i virksomhedens behov og afgør, om der er områder, du ønsker at dygtiggøre dig inden for – og bring dem hurtigt i spil til samtalen.
  • Spørg dig selv, hvordan du kan performe bedre – er der dele af dit arbejde, du kan optimere, hvis du bliver præsenteret for de rette ressourcer? Spørg dig selv: Hvad har jeg brug for, for at gøre mit arbejde endnu bedre?
  • Glæd dig over, at der med al sandsynlighed er sammenfaldende interesser – du ønsker at udvikle dig, din arbejdsgiver ønsker, at du udvikler dig. Det vigtige er at finde en balance, hvor I begge optimerer dine ressourcer, så du både dygtiggør dig i dit nuværende virke og får indsigt i nye områder.
  • Vær også opmærksom på, at modstridende interesser kan vise sig: Har virksomheden eksempelvis brug for at udvikle sine medarbejdere inden for et område, der ikke umiddelbart interesserer dig? Men husk også på, at samtalen er et værktøj, hvor din chef lærer dig bedre at kende. Og det er en gave til enhver chef, hvis du formår at forklare, hvad du er glad for at arbejde med.

Ønsker du at gøre dig mere generelt bekendt med MUS, har du mulighed for at orientere dig hos Videncenter For Arbejdsmiljø, der tilbyder kategoriseret viden om den vigtige samtale.

Læs også