Løn

Disse fryn­s­e­go­der er mest udbredte blandt danske it-folk

Nogle får stillet fri bil til rådighed, mens andre må nøjes med kaffe og te. Se oversigten over alle de mest almindelige frynsegoder, som de danske it-ansatte får fra deres arbejdsplads.

Frynse- og personalegoder kommer i mange former.

Der er dog nogle af goderne, der er mere almindelige end andre - og også afhængige af hvilken stilling, du sidder i.

Frugt, kaffe og te er den personalegode, de fleste danske it-folk rapporterer at få som personalegode fra deres arbejdsplads.

Det fremgår af et udtræk, som Computerworld har fået fra Ingeniørforeningen IDA.

Tallene dækker over 3840 besvarelser fra ansatte i it- og telekommunikationsbranchen i forbindelse med IDA's nyeste lønstatistik fra december 2022.

Computerworld har også spurgt Prosa om de danske it-ansattes personalegoder, men Prosa vil ikke deltage.

Og mens den gratis frugt, kaffe og te indtager førstepladsen, som det mest almindelige personalegode med 79 procent, så ligger sundhedsforsikring og frokostordning et godt stykke efter på en delt andenplads, i hvert fald hvis man ser på gennemsnittet i opgørelsen.

Begge kategorier ligger - gennemsnitligt - på 69 procent, som de næstmest almindelige kategorier.

Det er dog forskelligt, hvis man dykker dybere ned i tallene og kigger på dem efter stillingsbetegnelse.

Chef- og seniorkonsulenter samt topchefer og direktører oplyser nemlig i rundspørgen, at de for 79 procents vedkommende får en sundheds- eller helbredsforsikring i personalegode fra deres job.

Det samme gør sig gældende for 65 procent af ingeniører og akademikere ansat i it- og telekommunikationsbranchen.

Tallene viser også, at næsten hver femte topchef eller direktør får stillet fri bil til rådighed. Det gør kun en procent af specialisterne, mens det gælder for 0 procent af ingeniører eller akademikere ansat i branchen.

Når man kigger på den generelle statistik og ikke kun på udtrækket for de ansatte i it- og telekommunikationsbranchen, så er topcheferne og direktørerne i sidstnævnte branche ikke lige så heldige, som deres kolleger i andre brancher, hvad fri bil angår.

For mens deres tal ligger på 19 procent, så gælder det for 34 procent for topchefer og direktører i andre brancher.

Tendensen er faktisk den samme for langt de fleste af kategorierne. Topchefer og direktører i it- og telekommunikationsbranchen nyder ikke i lige så høj grad godt af personalegoder, som deres kolleger i andre brancher.

Forskellen er dog ikke massiv. I de fleste tilfælde er den på få procent.

På trods af, at færre it-chefer får fri bil end deres chef-kolleger i andre brancher, så er der faktisk én kategori, hvor it-cheferne giver deres kolleger i andre brancher baghjul.

Det drejer sig om medarbejderaktier- og/eller obligationer, man får fra arbejdspladsen.

Her svarer 39 procent af it-cheferne, at det er noget, de får, mens det samme gør sig gældende for 28 procent af kollegerne i andre brancher.

Samme billede tegner sig også for de andre stillingstyper af de it- og telekommunikationsansatte, når man sammenligner tallene med deres tilsvarende stillingstyper i andre brancher.

Med få afstikkere under de konkrete stillingstyper, så er det nemlig kun under personalegoderne 'frokostordning' og 'medarbejderaktier/-obligationer', at de it- og telekommunikationsansatte er foran deres kolleger i andre brancher.

Gennemsnitligt oplyser 69 procent af de it- og telekommunikationsansatte, at de har en frokostordning på arbejdet, mens tallet for kollegerne i andre brancher ligger på 58 procent.

Når det kommer medarbejderaktier- og obligationer, så ligger de it-ansatte i front med gennemsnitligt 17 procent, mens kollegerne i andre brancher ligger på 14 procent.

Læs også