Løn

Løn VS. per­so­na­le­go­der

I vores undersøgelse fra januar spurgte vi ind til over 2.500 it-professionelles løn og personalegoder. Og hvordan står det så til med de personalegoder? Hvor meget betyder de, hvilke betyder mest, og hvordan kan du bruge dem strategisk?

Løn er stadig det vigtigste

Statistikken er helt klar. Løn er forsat det mest betydningsfulde parameter i jobbet sammenlignet med forskellige personalegoder. Det gælder for alle de adspurgte it-professionelle på tværs af profiler, køn og alder.

79 % af de it-professionelle peger således på lønnen som værende meget vigtig eller vigtig, mens muligheden for hjemmearbejde, og attraktiv pension kommer på andenpladsen (58 %) og tredjepladsen (57 %).

At løn bærer en stor vægt for de it-professionelle, bakkes også op af vores data om jobskifte. Når vi spørger jer, hvad der kan drive et jobskifte, svarer hele 63 %, at højere løn er den vigtigste motivation.

Lønnen er altså en sikker vinder og et trækplaster, og det kommer ikke som en overraskelse. Det er et kendt mønster, som stemmer godt overens med den viden, vi ellers har, om it-professionelles ønsker til jobbet.

Trivsel som et tema

Vi har allerede nævnt, hvordan muligheden for hjemmearbejde og den attraktive pension ses som de næst-vigtigste løn- og personalegoder. Disse goder er stærkt fulgt op af antallet af feriedage, som 50 % af vores it-professionelle ser som vigtige, sundhedsforsikringer, som står med 42 % og den gratis parkering som vælges af 40 %

Dermed tegner der sig et klart billede af, at trivsel og fleksibilitet har stor betydning for de adspurgte. Det er en tendens, vi også tydeligt så i vores undersøgelse fra efteråret 2022 som handlede balance i arbejdslivet. Her spurgte vi, hvad en god work-life balance indebar for de adspurgte it-professionelle, og for 70 % betød det muligheden for at tilpasse arbejdet til livssituationen.*

Bundskraberne

Længst nede i statistikken finder vi bonusordningen, som kun 8 % af de it-professionelle mener er vigtig. Et bud på hvorfor, kan være, at mange it-professionelle i forvejen har en høj løn, og at der ikke er samme tradition for bonusordninger, som i andre fag.

Derudover er det de lidt blødere personalegoder som frokost, telefon/internet og andre personalegoder (fx rabataftaler, bruttolønsordninger og fritidstilbud), der er blevet vurderet som mindst vigtige.

Det betyder ikke nødvendigvis, at personalegoderne er uden betydning, men i det samlede billede har de mindre vægt. Samtidig kan man overveje, om de bløde goder ender nederst, fordi de er så indarbejdede i hverdagen, at deres betydning tages for givet?

Brug personalegoderne strategisk

Det er jo meget sjovt at læse om pensionen, sundhedsforsikringen og frokostordningen, men du kan faktisk også bruge goderne seriøst til at beregne eller forhandle løn.

Skærer vi ind til benet, er personalegoder lig penge. Så er du en af dem, der ønsker mere i løn, men ikke kan se udsigten til det, kan du med fordel omregne dine personalegoder.

Prøv at fordele personalegoderne ud på din månedsløn, og se hvordan regnestykket så ser ud.

De mest åbenlyse goder til omregning er medarbejderaktierne, pensionen, og bonusordningen, men alle personalegoder kan omregnes til kroner og øre. Tænk for eksempel på, hvad en sundhedsforsikring, en feriedag eller en firmabil koster.

Gør op med dig selv, hvad der ville give dig størst værdi at gå efter – og tag det med til næste lønforhandling. Ofte er det nemmere at forhandle sig til personalegoder, end det er at forhandle løn.

God personalegode-jagt!

Hvor vigtig er følgende løn- og personalegoder i et job

Om undersøgelsen

Vores indsigter bygger på Computerworld it-jobbanks rapport om løn og personalegoder. Data er indsamlet i perioden november 2022 - januar 2023 blandt 2.576 it-professionelle i alderen 18-65 år med forskellige profiler og ansættelsesforhold.

*Du kan hente rapporten om holdningen til work-life balance, den fire dages arbejdsuge og hjemmearbejde HER. Bemærk dog, at rapporten er i en virksomhedsrettet version. Rapporten er fra oktober 2022.

Læs også