Product Owner og leder til AML-ud­vik­lings­team


Er du motiveret af at arbejde med automatiserede løsninger og processer inden for anti-hvidvaskområdet og samtidig have en central rolle i at udarbejde vision og mål for området, så er jobbet som Product Owner og leder i AML-udvikling måske noget for dig.

Jobbet

Vi søger en kombineret Product Owner og Chapter Lead/leder til det nyetablerede udviklingssquad, der får ansvar for transaktionsmonitorering og løsninger til behandling heraf.

En dygtig Product Owner har en høj faglig viden på anti-hvidvaskområdet. Fagligheden gør dig i stand til at have forståelse for at prioritere de vigtigste og mest værdiskabende indsatser. Samtidigt giver den dig mulighed for at stille dig nysgerrig på mulighederne for anvendelse af fx AI til effektiv bekæmpelse af hvidvask.

I rollen som Product Owner får du en central rolle i prioriteringen af udviklingsopgaver. Din primære opgave består i at være bindeled mellem interessenter og udviklingsteamet. Du deltager således i arbejdet med at identificere, afklare og beskrive krav til løsninger – både ind mod eget udviklingsteam og ind mod flere udviklingsteams hos vores IT-leverandør Bankdata. Vi har en bred kreds af interessenter, der anvender vores løsninger indenfor anti-hvidvaskområdet. Det er derfor vigtigt, du formår at sætte dig ind i - og forstå - interessenter og deres behov for IT-understøttelse.

Som Chapter Lead/ leder for udviklingsteamet vil du også stå for den daglige ledelse af teamet. Det er derfor også vigtigt, at du er motiveret for at lede og skabe resultater gennem dine kollegaer. Rekrutteringen til teamet er lige nu i gang, og du vil derfor få mulighed for at være med til at sætte dit ledelsesmæssige præg på etablering og udvikling af teamet fra start.

Jobindholdet vil desuden bestå i, at:

 • Deltage i udviklingen af strategier og mål indenfor anti-hvidvaskområdet
 • Prioritere opgaverne ud fra forretningsmæssig værdi i samarbejde med interessenter (ansvar for backlog)
 • Koordinere med andre teams og deres Product Ownere med henblik på at sikre fælles billede af opgaverne, roadmaps, timing og rækkefølgen af opgaverne – det gælder også teams på Bankdata
 • Sikre løbende forventningsafstemning omkring teamets leverancer på tværs af koncernen, herunder håndtere den vigtige dialog med interessenter, der opstår, når opgaver nedprioriteres eller ikke løses som forventet
 • Sikre facilitering af agile ritualer i samspil med teamets Scrum Master
 • Være en synlig og motiverende leder for teamet i dagligdagen med fokus på kompetenceudvikling og samarbejde.

Afdelingen

AML-udvikling kommer til at bestå af syv ambitiøse og engagerede kollegaer med forskellige baggrunde og færdigheder. Teamet får ansvaret for at sikre at Jyske Banks forretningsgange og løsninger bidrager til at sikre, at vi er ’compliant’ på hvidvaskområdet indenfor transaktionsmonitorering.

Vi adresserer størstedelen af vores udviklingsbehov til vores IT-leverandør Bankdata, og vi udvikler også selv flere og flere løsninger - herunder supplerende overvågning samt løsninger til effektiv sagsbehandling.

Teamet indgår i området Kernebank, der er en del af Jyske Banks udviklingsorganisation med ansvar for kernesystemer. Hos os bliver der stillet forventninger til den enkelte, og vi er ambitiøse med en uhøjtidelig omgangstone. Vi koordinerer og prioriterer vores opgaver og indsatser ud fra agile principper med fokus på løbende forbedringer og hyppige leverancer. Kernebank har base i Jyske Banks Hjemsted i Silkeborg - Se dine kommende kollegaer her.

Du vil blive en del af Tribens ledelsesteam sammen med Tribens øvrige Chapter Leads, Product Owners og Tribe Lead. Målet er sammen at sætte de organisatoriske og faglige rammer, der understøtter optimal udviklingskapacitet, trivsel og engagement.

Din profil

Vi søger en person med erfaring som leder, Chapter Lead, Product Owner eller lignende rolle. Du skal være dygtig til at problemløse, analysere og kommunikere med relevante interessenter. Du er ikke bleg for at udfordre status quo og stille forventninger til både dig selv og til teamet for at sikre, at vi leverer de bedste løsninger og skaber værdi for vores interessenter.

Desuden lægger vi vægt på, at du:

 • Har erfaring med at arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i den finansielle sektor
 • Har solide ledelsesmæssige evner og erfaringer i henhold til at prioritere, strukturere og koordinere opgaver på tværs af mange interessenter
 • Er vedholdende med dine opgaver og ambitioner og kommunikerer klart
 • Har et højt abstraktionsniveau, så du kan sætte dig ind i kompliceret stof som fx lovgivning og tværgående systemkomplekser
 • Har analytiske færdigheder og evne til at forstå og håndtere komplekse problemstillinger
 • Er nysgerrig og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Er en teamspiller, der er god til at opbygge relationer og sikre et godt samarbejde på tværs
 • Inspirerer og motiverer dine kollegaer til at yde sit bedste
 • Har en relevant videregående eller ledelsesmæssig uddannelse – fx cand.merc, cand.oecon, HD i Finansiering eller lignende.

Ansøgning

Vi oplever mangfoldighed som en fordel i vores opgaveløsning og i vores fællesskab. Derfor opfordrer vi alle til at søge.

HR Partner Stine Ranum vil i samarbejde med Tribe Lead Line Bang Karlsen tage sig af din ansøgning.

Ansøgningsfristen for at søge stillingen er d. 12. juni 2024.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mere information

Hvis du er interesseret i jobbet, eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Line Bang Karlsen
Tribe Lead
libak@jyskebank.dk
89 89 21 94
40 92 48 04

Gem job