For­ret­nings­ud­vik­ler indenfor pris­om­rå­det


Har du interesse i at arbejde med prissætning, dataanalyse, lovgivning og med at omsætte forretningens ønsker til konkrete løsninger?

Vi søger en udadvendt og struktureret forretningsudvikler til vores prisområde. Her skal du være med til at udvikle og optimere vores prissætning på privat- og erhvervsporteføljen, samt de værktøjer, der støtter rådgiverne i hverdagen.

Teamet og opgaverne

Vi kan tilbyde et fagligt spændende og udfordrende miljø, hvor du vil blive kastet ud i mange forskelligartede problemstillinger på tværs af Jyske Bank-koncernens værdikæde. Sammen med andre kollegaer skal du evne at finde forskellige løsninger til de forskelligartede opgaver samtidig med, at du skal kunne arbejde selvstændigt indenfor dit område.

Vi arbejder ud fra agile principper med prissætning af bankens produkter og services på tværs af mange forskellige fagområder. Du kommer derfor til at arbejde tæt sammen med forretnings- og udviklingsfolk, som er specialister på deres felt.

I din dagligdag vil du komme til, at

 • Være i kontakt med mange interessenter i Jyske Bank, der har behov for understøttelse og udvikling indenfor prissætning af bankens ydelser
 • Arbejde i systemer og data samt forstå komplekse sammenhænge
 • Foretage dataudtræk og analyser.

Vores opgaver spænder fra idéfase til implementering, herunder eksekvering i systemer. Du vil derfor komme til at arbejde på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Eksempler på dine arbejdsopgaver kunne være:

 • Markedsanalyser og analyse af businesscases og indtjeningspotentialer
 • Udtræk og validering af data til blandt andet målgruppeanalyser og kundevarslinger
 • Udarbejdelse af implementeringsmateriale og tilpasning af prislister
 • Tovholderskab og helhedsperspektiv på større udviklingstiltag indenfor prisområdet – herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg og præsentation af anbefalinger til forretningsledelsen samt gennemførsel af prisændringer i tæt dialog med forretning, jurister og øvrige kollegaer i udviklingsorganisationen.

Team Pris er en del af området Kernebank, som hører hjemme i den forretningsvendte del af udviklingsorganisationen.

Arbejdspladsen er beliggende i Silkeborg.

Din profil

Som person er du selvstændig og har god energi. Du er udviklingsorienteret og er god til at skabe struktur – både ift. egne opgaver og ift. projekter og større tværgående indsatser. Vi forventer ligeledes, at du er omstillingsparat i din tilgang til forretningen, og at du trives med at tage et stort ansvar – også for at få driblet opgaverne helt i mål. Du skal ligeledes trives med højt arbejdstempo, hvor morgendagens opgaver ikke altid er kendt på forhånd.

Du tænker i enkelthed og er resultatorienteret, hvor du kommer til at være i tæt dialog med et bredt udsnit af organisationen.

Derudover er det væsentligt, at du:

 • Motiveres i en alsidig hverdag med mange forskellige typer opgaver
 • Har gode formidlingsevner
 • Er markeds- og kundeorienteret
 • Har et analytisk mindset og stor interesse for at arbejde med data og analyser – gerne i SAS, som er vores anvendte analyseværktøj
 • Er målrettet og motiveres af at skabe resultater
 • Har en relevant videregående uddannelse fx. cand.merc, cand.oecon. eller en bankfaglig baggrund kombineret fx. en HD.

En bankfaglig viden og erfaring fra et lignende job kan også være en vej til jobbet.

Ansøgning

Vi oplever mangfoldighed som en fordel i vores opgaveløsning og i vores fællesskab. Derfor opfordrer vi alle til at søge.

HR Partner Stine Odgaard Ranum vil tage sig af din ansøgning. Vi behandler indkomne ansøgninger løbende og hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen for at søge stillingen er d. 29. april 2024.

Gem job