It-spe­ci­a­li­ster med både hjerne og hjerte til to dynamiske områder i Di­gi­ta­li­se­ring og It


Vil du anvende dine stærke it-kompetencer til gøre en forskel for hospitalspersonale og patienter? Vil du arbejde i én af landets største it-afdelinger i teams, hvor du dagligt bliver udfordret, og hvor vi har høj trivsel og gode muligheder for faglig udvikling? Så har vi gode jobmuligheder til dig!

Vi håber, at du har nysgerrigheden med dig, at du er skarp til at kommunikere, at du er endnu skarpere til at samarbejde, og at du besidder stærke it-færdigheder og viden indenfor området. Har du det, så glæder vi os til at læse din ansøgning. Som kollega hos os vil du mærke dine succesoplevelser som kollegernes high-fives, der synger i håndfladen, og værdien i at kunne hjælpe både personale og patienter til en nemmere hverdag.

Forvaltning og udvikling af diagnostiske produkter

Vi søger ikke bare én men flere it-specialister til områderne Diagnostik og Billeddiagnostik – to nyoprettede områder, der træder i kraft den 1. maj som en del af en organisationsændring i Digitalisering og It.

I både Billeddiagnostik og Diagnostik forvalter vi en bred portefølje af Region Midtjyllands små og store diagnostiske it-systemer – helt fra ”vugge til grav”. Vi indgår i Region Midtjyllands samlede produktforvaltning, hvor vi samarbejder om at opretholde en sikker og stabil drift af eksisterende it-systemer.

Billeddiagnostik

Billeddiagnostik har forvaltningsansvaret for systemer inden for det billeddiagnostiske domæne, som er systemer, der håndterer booking og billeder i forbindelse med diagnosticering, visning, manipulation og arkivering. Vi er involveret i udvikling, ændring og optimering af billeddiagnostiske systemer. Vi bruger også meget tid på både fejlsøgning og håndtering, indkøring og udfasning af nyt udstyr og sikring af interaktion mellem differentierede systemer.

Vores tætte samarbejdspartner er både administratorer på røntgen og scannings- afdelingerne, sundhedspersonale fra flere specialer samt Sundheds-It. Området består af 13 specialister, som arbejder i mindre teams, hvor vi varetager en meget bred vifte af forvaltningsopgaver, f.eks. release/change-håndtering, implementering og udviklingsopgaver.

Diagnostik

I Diagnostik varetager vi både forvaltningen og implementering af it-systemer inden for laboratorieområdet (patologi, immunologi, biokemi, mikrobiologi og genetik) og almen diagnostik (herunder bl.a. EKG, systemer til monitorering indenfor forskellige specialer, dialyse, Regions Apoteket, digital diktering og en masse andet).

Området består af 13 specialister som er opdelt i mindre teams, hvor de arbejder med forvaltning, udviklingsopgaver og pulje-og udbudsprojekter. I det daglige arbejde har vi tæt kontakt med systemleverandører, klinikken og andre samarbejdspartnere både internt og eksternt.

Fælles for stillingerne gælder: Vær selvstændig, alsidig og skarp til it!

I begge områder består systemporteføljen af et bredt spektrum af diagnostiske it-systemer, og derfor skal du være indstillet på at bruge din viden og dine kompetencer på tværs af mange systemer og opgavetyper. Du vil som produktforvalter være bindeleddet mellem brugerne, leverandørerne og vores kolleger, som arbejder med drift og infrastruktur. Det stiller krav til din selvstændighed, blik for god og effektiv opgaveløsning, stærke samarbejdsevner og gode kommunikationsevner.

Du vil komme til at arbejde med at:

 • Yde 2. og 3. line-support på din produktportefølje
 • Koordinere og udføre fejlsøgning og –rettelser
 • Koordinere mindre ændringer og opgraderinger
 • Udarbejde og opdatere intern systemdokumentation
 • Varetage leverandørkontakter
 • Deltagelse i projektarbejde
 • Bidrage til udredning og implementering af nye systemer
 • Deltage i længerevarende udbudsprocesser

Det er ikke så vigtigt, om du kommer med it-erfaring fra klinikken, eller om du er it-teknisk uddannet. Vi vil først og fremmest have nye kolleger med engagement og lyst til at lære og udvikle sig, samt arbejde med it-systemer indenfor det diagnostiske område. Så længe du kan begå dig i en alsidig og nogle gange intens hverdag, hvor der kan være meget på spil, er du godt på vej.

Vi håber desuden, at vores nye kolleger kan:

 • Se proaktivt på opgaverne, og gerne opdage dem, inden de opstår
 • Løse simple driftsopgaver
 • Mærke en lyst til at arbejde med it indenfor et kritisk område som hospitalsvæsnet
 • Forstå arbejdsprocesser og arbejdsgangene på klinikkerne, eller også kan du hurtigt sætte sig ind i disse

Du bliver en del af et stærkt fællesskab

Billeddiagnostik og Diagnostik er en del af produktkontoret i Digitalisering og It, hvor vi er cirka 120 medarbejder. Hverdagen er travl og spændende med højt til loftet, humor og et stærkt fællesskab. Vi dyrker også at være social uden for arbejdstiden med flere sociale arrangementer og en uformel omgangstone.

Dit arbejdssted ligger i Aarhus, men i Digitalisering og It har du et hybridt og fleksibelt arbejdsliv med gode muligheder for hjemmearbejde, når opgaverne tillader det.

Når man begynder et nyt sted, er det vigtigt, at man kommer ordentligt ombord på skibet. Det ved vi. Derfor får du fra første dag en mentor, der hjælper dig godt i gang, ligesom vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, hvor du får et godt og bredt kendskab til Digitalisering og It og Region Midtjylland.

Du og din leder har løbende udviklingssamtaler, og der er gode muligheder for efteruddannelse. Med jævnlige 1:1-samtaler har du og din leder et kontinuerligt fokus på din trivsel og udvikling. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?

Vi håber, du skynder dig at skrive en god ansøgning til os - den vil vi se frem til at læse!

Hvis du har spørgsmål til stillingerne i Billeddiagnostik: Kontakt områdeleder Lene Lund på mail lene.lund@rm.dk eller telefon 29297847.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne i Diagnostik: Kontakt konstitueret områdeleder Marianne Lund Frandsen på mail manfrn@rm.dk eller telefon 2921 5045.

Send din ansøgning senest den 27. april 2024. Vi forventer at afholde to samtalerunder på følgende datoer

 • 1. samtale den 1. og 7. maj (du vil blive indkaldt den 29. april).
 • 2. samtale den 21. maj. Her må du forvente at skulle lave en personprofil inden.

Vi forventer tiltrædelse den 1. juli eller 15. august.


Vi gør det nemmere at være medarbejder og bedre at være patient

I Digitalisering og It bliver du ikke bare en del af en afdeling som så mange andre. Vi er én af landets største, selvstændige afdelinger, som arbejder med digitalisering og it. Vi er over 550 ansatte, som hver dag går på arbejde for at understøtte vores 36.000 brugere med innovative teknologiske løsninger, stabil drift og kvalificeret support på alle årets dage - døgnet rundt. Læs mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karriereside eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn. Du kan også læse regionens digitaliseringsstrategi, som bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job