Technical Lead for OpenSouce produkter til Styrelsen for It og Læring


Har du en stærk teknisk baggrund, en bred og flerårig erfaring med operationel it-drift samt flair for at sætte teknisk retning og fagligt kunne lede teams? I så fald står en sjældent ledig mulighed åben netop nu.

I Styrelsen for It og Læring (STIL) søges en Technical Lead med solid infrastruktur- og applikationserfaring til vores it-drift i København, som evner, og har lyst til, at være helt i front på teknisk ledelse og sparring. Du vil skulle indgå i kontorets ledelsesteam og være tæt sparringspartner til kontorchefen.

Om Kontor for Applikationsdrift i STIL

Kontor for Applikationsdrifts formål er stabil og sikker drift af alle ministeriets it-systemer. Kontoret har ansvaret for hele applikationsstakken, hvor operativsystemer og middleware i stor udstrækning er baseret på Opensource. Der arbejdes primært med teknologier såsom Linux med .Net/Tomcat/JBoss sammen med Postgres databaser.

Vi arbejder professionelt og struktureret med driften af it-systemerne. ITIL, automatisering, DevOps, virtualiseringsplatforme og containerteknologi er blot nogle af de spændende arbejdsmetoder og teknologier, vi beskæftiger os med. Og vi er optagede af løbende at forbedre og udvikle vores drift, så den til stadighed er professionel, effektiv og fagligt solidt funderet.

Kontorets vigtigste faglige opgaver er:

 • Applikationsdrift af styrelsens over 100 it-løsninger, heraf ca. 80 ’sektorvendte’ og 1 samfundskritisk. Under disse ligger over 1.000 servere, der for hovedparten ligger i styrelsens egen private cloud (Openstack)
 • Opbygning, ejerskab og vedligehold af styrelsens DevOps-platform til understøttelse af ca. 30 agile teams
 • Request-, Incident- og changehåndtering efter ITIL-principper
 • Automatisering i så høj grad som muligt, herunder ’infrastructure as code’
 • Hypercare ved større idriftsættelser og kritiske driftsperioder
 • Indsatsledelse og ’indsatsstyrke’ ved major incidents
 • Teknologisk sparringspart for hele organisationen
 • Årlig kortlægning af teknisk tilstand af hele porteføljen samt ajourføring af styrelsens produktliste
 • Gennemførelse af penetrationstest og opretholdelse af et højt applikationsnært sikkerhedsniveau

Kontoret har pt. 26 medarbejdere, som primært sidder i København og enkelte på vores lokation i Aarhus. Kontoret er organiseret i 4 teams med agile elementer indarbejdet, hvor det giver driftsmæssig mening. Teknologisk arbejdes der med en stor overvægt af Opensource-teknologier og -værktøjer, men derudover har de driftede it-løsninger en bred teknologisk varians med også Windows- og Oracle-løsninger. Kontoret har samarbejdsflader mod hele STILs organisation, og udfylder disse med et både dybt og bredt teknisk fagligt niveau. Kontoret har samtidig et samarbejdende, alsidigt og uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet.

Den profil vi søger

Grundlæggende søger vi et teknisk ”fyrtårn”, som måske har rod i en større driftsorganisation, og som motiveres og inspireres af professionel, intelligent og innovativ drift, meget gerne med overvægt i OpenSource verdenen. Den optimale kandidat til stillingen kan desuden sondre mellem flere teknologiske lag, tage ejerskab og fagligt lede teams, og kan samtidig dokumentere den faglige erfaring fra en tidligere driftsrolle.

Dine opgaver:

 • Biddrage til videreudvikling og løbende modernisering af STILs infrastruktur og understøttelsen af applikationslaget for en optimeret, skalerbar og sikker drift.
 • Biddrage til implementering, optimering og sikring af driftsprocesser
 • Drive interne projektopgaver i kontoret
 • Medvirke til idriftsættelse, drift og overvågning af nye og eksisterende løsninger, og sikre at relevante sikkerhedsstandarder og compliances overholdes.
 • Samarbejde med interne og eksterne interessenter således at der leveres effektive løsninger og rådgivning baseret på best practice
 • Agere faglig ledelse for vores teams
 • Være teknisk sparringspartner for kontorchefen og STILs øvrige chefgruppe

Faglige kvalifikationer:

 • Du kan dokumentere solid erfaring med OpenSource produkter
 • Du har erfaring med drift af Postgres, Patroni, Jboss, Tomcat, Ansible, AWX Tower og container teknologi
 • Du kan agere faglig teknisk ledelse og sparring, og rumme flere tekniske områder
 • Du er omhyggelig, nysgerrig, løsningsorienteret og struktureret i dit arbejde
 • Samarbejder effektivt i it-miljøer
 • Forstår og fuldfører vigtige opgaver og er optaget af at finde løsninger
 • Du er analytisk, og arbejder med en systematisk og struktureret tilgang
 • Du er ambitiøs – du vil den være bedste på feltet – men lykkedes sammen med andre
 • Du er en udpræget teamplayer, men kan også stå alene og vise vejen

Som Technical Lead hos os, vil du skulle være en all-rounder, der til tider har mange kasketter på, og indgå i mange faglige sammenhænge of relationer. Vi forestiller os derfor, at du kommer med en ballast baseret på mindst et par års erfaring med it-drift og teknisk ledelse. Stillingen kræver fleksibilitet i opgaveløsningen, af hensyn til servicevinduer og beredskab.

Vi er en ambitiøs styrelse, der vil være de bedste!

I STIL er vi ca. 30 agile teams, der har ansvaret for udvikling, vedligehold, applikationsdrift og infrastrukturdrift af Børne- og Undervisningsministeriets it-løsninger. Vi vil være de bedste i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data.

 • Du vil få nogle af landets dygtigste kolleger med høj faglighed, hvor kompetenceudvikling og styrkelse af det faglige niveau er i fokus, og hvor der stræbes efter at være en professionel samarbejdspartner over for vores kolleger – intern som ekstern.
 • Vi lægger vægt på, at vi har det sjovt sammen, og at der er plads til alle.
 • Du kommer til at arbejde med gode transportmuligheder til og fra Hovedbanegården, eller metrolinje fra sommer 2024.
 • Vi tilbyder fleksibilitet i arbejdet, herunder også omkring hjemmearbejde.
 • Du kommer til at arbejde i et miljø, hvor ingen dage er ens, og hvor der er høj trivsel og arbejdsglæde, og hvor vi står sammen om at lykkedes.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst i staten med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Med de rette kvalifikationer og erfaring kan ansættelsen evt. ske på konsulentniveau.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt – senest 1. august 2024, eller efter aftale. Arbejdsstedet er Styrelsen for It og Læring, Teglholmen 1, 2450 København SV.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Kenneth Rasmussen, kenneth.rasmussen@stil.dk / +45 30 35 65 09. Send gerne SMS, så ringes du op hurtigst muligt.

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis via linket i annoncen senest 14-06-2024.

Vi afholder løbende samtaler i juni, startende fra uge 23.


I Styrelsen for It og Læring (STIL) er vi omkring 400 medarbejdere, som samarbejder efter den agile arbejdsform. Vi er en del af Børne- og Undervisningsministeriet og har en central rolle i at forbedre børn, unge og voksnes læring gennem it, digitalisering og data. Med ansvaret for cirka 100 it-løsninger, når vi ud til mere end en million daglige brugere.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Gem job