Jobsøgning

Hvilke it-kom­pe­ten­cer er ef­ter­s­purgt og hvorfor?

Årets første kvartal har budt på tendenser, der peger i forskellige retninger. Ledigheden på it-jobmarkedet i Danmark har været stigende fra 4,9% i December 2013 til 5,4% i marts samtidig med at udbuddet af it-stillinger har været stigende. Særligt i januar måned har der været 2.300 udbudte it-stillinger kontra 1.555 udbudte stillinger i december 2013.

De efterfølgende måneder har dog haft færre udbudte stillinger, men det har alligevel betydet en stigning på 5,8% i kvartalet.

En af årsagerne til den stigende ledighed hænger sammen med, at antallet af studerende på it-uddannelser har været stigende, og det har betydet flere færdiguddannede på den anden side, som ligeledes kan måles i ledighedstallet. På grund af den forsat store udvikling indenfor it-markedet kan det være en udfordring for nyuddannede såvel som erfarne it-medarbejdere at være opdateret på hvilke evner arbejdsgiveren kigger efter, og derfor har vi givet vores bud på de mest efterspurgte it-kompetencer i øjeblikket.

Business Intelligence

Antallet af job inden for BI har været markant stigende. Både private virksomheder og offentlige har interesse i medarbejdere inden for dette område. Det skyldes hovedsageligt at disse har fået øjnene op for den konkurrencemæssige fordel ved at samle data, og arbejde på baggrund af data. Eksternt er virksomhederne som regel interesserede i data om deres kunder, og brugere, men det benyttes også internt til optimering af afdelinger. Efterhånden er der et stort udvalg af BI løsninger, men af de mest fremtrædende de seneste år kan nævnes SAP BI, QlikView, IBM Cognos, Yellowfin BI og Microsoft BI, som de fleste virksomheder bruger.

Projektledere og forretningskonsulenter

Disse to roller er også blevet betydeligt mere eftertragtet hos virksomhederne end tidligere. Virksomhederne er blevet mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at forstå den forretningsmæssige sammenhæng når et nyt it-system skal implementeres, og i højere grad inddrage brugerne, således at systemet udvikles på baggrund af brugernes behov, og ikke de begrænsninger som udviklerne sætter. Nogle virksomheder har derfor konsulenter som udelukkende fokusere på at oversætte forretningsprocesser og behov til reelle løsninger, som kan videregives til en udviklingsafdeling. Derfor stilles der både krav til at forstå den forretningsmæssige sammenhæng, samtidig med man skal have forståelse for de tekniske begrænsninger og muligheder. Projektledelse kræver ligeledes en bred forståelse, men også evner som organisering, planlægning og budgettering. Derudover er projektlederen også ansvarlig for kontakten med kunden, og skal sikre at kunden overordnede krav til løsningen bliver overholdt igennem hele projektet. Med andre ord skal projektlederen være den overordnede tovholder fra projektets start til slut.

Cloud computing

Skyen har sat sit præg hos virksomhederne, og det vil den forsat blive ved med. En af de primære årsager til den store efterspørgsel er at virksomhederne kan reducere omkostninger ved at skifte til skyen. Hos de fleste udbydere er der også mulighed for at løbende justere løsningen til netop deres behov. Desuden er der som oftest løbende gratis opdatering af software fra cloud udbyderne, hvilket gør at virksomheden ikke skal spekulere på videre udvikling, eller opgradering af nye it-systemer. Virksomhederne er i højere grad blevet globale, og medarbejdere arbejder på kryds og tværs af landegrænser, hvor Cloud løsninger gør medarbejderne i stand til at tilgå virksomhedens it-systemer hvor end de er.

Programmering og applikationsudvikling

Der har næsten på intet tidspunkt været stor ledighed blandt programmører og softwareudviklere, og det skyldes der hele tiden opstår nye markeder, og muligheder. Når det er sagt er kravene også blevet langt højere fra virksomhederne, samt er der mange grene indenfor udvikling, og det kan være en udfordring at skabe overblik over hvilke teknologier, der anvendes inden for hvilke områder. “Apps” til mobiler og tablets er en af de markeder som har haft enorm fremgang på baggrund af den store efterspørgsel af smartphones, og der forsat meget gode muligheder for få job indenfor området. Der anvendes mange forskellige teknologier, og det afhænger som regel af platformen der udvikles til, og hvilke funktionaliteter app’en skal have. Særligt har teknologier så som Java, JavaScript, C# og Objective-C sat sit præg på app udvikling idag.

Helpdesk og it-support

Når kunderne køber software løsninger vil de have mulighed for support. Der er derfor stadig, og i højere grad brug for it-supportere som kan hjælpe virksomhedens kunder, når der opstår problemer. Kravene for it-supporter er i takt med behovet blevet højere, og det har medført at der idag er oprettet it-uddannelser hvor du specifikt uddanner dig til it-supporter. Udover de tekniske færdigheder, som oftest afhænger af virksomhedens software løsninger, kræves der også bløde kompetencer som at være en god kommunikator og service-minded. Tendens ses også i USA hvor man tidligere har outsourcet support og helpdesk til lande som f.eks. Indien. Idag trækkes mange af disse support afdelinger tilbage pga. der stilles højere krav fra kundens side, og teknologien ligeledes er blevet mere kompleks end tidligere.

It-sikkerhed

På grund af flere og mere avancerede software angreb, malware og datatyveri er virksomhedernes behov for it sikkerheds specialister steget. Forståelse for it-sikkerhed ses også som en del i flere jobbeskrivelser til andre it-stillinger som f.eks. softwareudviklere og systemadministrator. Årsagen til der er så stort fokus på at undgå disse angreb, er at virksomhederne kan risikere langt større omkostninger end hvis de investerer i sikkerhed. Den seneste store trussel, ‘Heartbleed’, som har berørt både private og virksomheder har været med til at skabe mere opmærksomhed omkring vigtigheden i at beskytte, og sikre sine data.

Læs også