It-karriere

ATP vil være Danmarks mest for­ret­nings­vend­te it-or­ga­ni­sa­tion

Tænk, hvis danskernes ATP Livslang Pension, Feriepenge eller Boligstøtte ikke havnede på de rette konti til tiden. Du kan være med til at sikre millioner af danskeres levegrundlag som en del af ATP’s it-organisation, der som følge af nye opgaver er på udkig efter nye, dygtige medarbejdere.

Hvert år udbetaler ATP 220 milliarder kroner til 5 millioner danskere.

Det er ATP’s 200 it-specialister, som sikrer stabil drift af de systemer, der sørger for, at mange danskeres levegrundlag havner på den rette konto til tiden. Og it-afdelingen varetager stadig flere opgaver på vegne af hele Danmark.

Nye store it-systemer sættes i drift i 2017

I år har ATP overtaget ansvaret for Arbejdsskadestyrelsen og etablerede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ligesom ATP i efteråret overtog en del af opgaverne fra Statens Administration, som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser for at skabe et Danmark i balance.

Med de nye ansvarsområder følger både nye kolleger og en lang række it-systemer, der skal understøtte forretningsområderne. For ATP betyder det spændende opgaver med at integrere, videreudvikle og udskifte it-systemerne over den næste årrække.

Derudover skal de første nye it-systemer i Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram i drift i løbet af næste år. ATP varetager ansvaret på vegne af Danmarks 98 kommuner og formålet med konkurrenceudsættelsen er at sænke omkostningerne for kommunerne.

Søg job i ATP

Bliv en del af et internt konsulenthus

I IT Business Relations & Development arbejder underdirektør Erik Krzton og 100 højt kompetente it-konsulenter med tre områder: Relationer, projekter og it-arkitektur.

"I Business Relations er vi forretningens primære it-sparringspartner; vi tænker langsigtet og tilstræber integrerede og afstemte indsatser. Her har vi fingeren på pulsen i forhold til trends, innovation og udvikling i markedet," fortæller Erik Krzton.

"Vi bliver set som et internt konsulenthus af vores kolleger i ATP, og størstedelen af vores konsulenter arbejder på projekter i forretningen."

Savner du variation i dine arbejdsopgaver, er det en forudsætning for arbejdet i IT Business Relations & Development.

Højt humør i et fagligt kompetent miljø

"Det bedste ved at arbejde i it-afdelingen er, at vi har det sjovt i et højt kompetent miljø. Vores indsatser er koncentrerede om at levere de bedste løsninger til vores kunder, og vi stiller os ikke tilfredse, før vi er i mål. Det afspejler sig i vores arbejdskultur, hvor samarbejde, åbenhed og ordentlighed er i højsæde," understreger Erik Krzton.

Ifølge Erik Krzton bliver du som ny medarbejder en del af en sammentømret enhed.

"Vi sørger for, at du får en god balance mellem det arbejdsmæssige og private. Du kan forvente, at vi stiller krav fra dag ét, men også at du får udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver, som du selv er med til at præge," forklarer Erik Krzton.

"Samtidig er der mulighed for at møde dine kolleger uden for arbejdstiden; enten i en af vores sportsforeninger eller til vores sociale arrangementer."

"Kulturen i ATP er meget unik, og derfor bliver vi ofte omtalt som en af de bedste arbejdspladser i Danmark," afslutter Erik Krzton.

Optimerede og brugervenlige it-løsninger

I Application Management arbejder underdirektør Gitte Lunddahl Klæbel og 65 it-specialister for, at borgere og virksomheder i Danmark kan interagere effektivt ved hjælp af brugervenlige, stabile og automatiserede it-løsninger.

"Application Management understøtter primært ATP-koncernens egenudviklede it-løsninger. Hver dag arbejder vi med at supportere, videreudvikle og vedligeholde platformene," fortæller Gitte Lunddahl Klæbel.

"Teknologisk breder it-løsningerne sig over to kernesystemer baseret på henholdsvis SAP og Edlund. Derudover favner it-landskabet en række produkter fra IBM og Microsoft samt nichesoftwareprodukter fra eksempelvis Capevo og Papyrus Software."

"ATP er et rigtig godt sted at være"

"Arbejdsmæssigt sætter vi barren højt og har store forventninger til hinanden, når vi er på job – til gengæld bestræber vi os på at holde fri, når vi har fri," understreger Gitte Lunddahl Klæbel og markerer vigtigheden af en god work-life balance. Også sammenholdet i virksomheden prioriteres højt.

"I ATP prioriterer vi muligheden for at tilbringe tid med kolleger fagligt og socialt, og det kommer til udtryk i den årlige medarbejdertilfredsundersøgelse, som faktuelt peger på, at ATP er et rigtig godt sted at være," afslutter Gitte Lunddahl Klæbel.

"Jeg værdsætter særligt den uformelle tone og typisk flade danske organisationsstruktur."

Om ATP

ATP består af cirka 200 specialister, der har ambitionen om at være Danmarks mest forretningsvendte it-organisation. Derfor vil en naturlig del af din arbejdsdag være i tæt samarbejde med resten af ATP samt eksterne it-samarbejdspartnere.

Læs også