JobannonceringYoung Professionals

Aldrig før har så mange unge ansøgt en it-ud­dan­nel­se på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Datalogisk Institut på Københavns Universitet har sat en ny rekord, når det kommer til antallet af ansøgere til instituttets tre it-uddannelser, der i år stiger med 15 procent. "Det er godt for de unge, at de vælger noget, der er brug for i landet," lyder det fra institutleder.

Unge strømmer til landets it-uddannelser.

På de såkaldte STEM-uddannelser har 19.870 i år søgt ind, hvilket er en stigning på 8 procent i forhold til 2019.

Det sted, hvor stigningen måske er mest udtalt, er hos Danmarks ældste universitet, Københavns Universitet (KU), der har rødder helt tilbage fra 1479.

Her bugner kvote 1-ansøgerbunkerne i år.

Samlet set har 2.151 unge ansøgt en af KU's fem it-uddannelser. Det svarer til en stigning på hele 27 procent sammenlignet med 2019.

Samtidig sætter Datalogisk Institut en ny rekord. Aldrig før har så mange søgt om optagelse på Københavns Universitets tre datalogiske uddannelser.

1.438 ansøgninger er der samlet blevet sendt afsted til instituttet i år - en stigning på 15 procent.

Det vækker begejstring hos institutleder for Datalogisk Institut (DIKU), Mads Nielsen.

"Det er glædeligt, at der er flere, der ansøger it-uddannelse på KU. Det er godt for de unge, at de vælger noget, der er brug for i landet. Det er meget glædeligt," siger Mads Nielsen og henviser til, at stigningen på 15 procent er større end landsgennemsnittet for de videregående uddannelser, der ligger på syv procent.

Også hos IT-Universitet oplever man fremgang. Her er ansøgertallet steget med 16 procent. I 2019 havde det københavnske universitet 654 ansøgere, mens det i 2020 havde 757 ansøgere.

Derfor er der flere ansøgere til it-uddannelserne

Ser man på de enkelte it-uddannelser hos DIKU, er det machine learning og datavidenskab, der har haft den største fremgang med en stigning på 24,8 procent i antal ansøgninger.

Kvote 1-ansøgere til KU's fem it-uddannelser

Uddannelse 2019 2020 Ændring
Datalogi 644 706 9,6 %
Datalogi-økonomi 321 370 15,3 %
Machine learning og datavidenskab 290 362 24,8 %
Kommunikation og it 287 503 75,3 %
Sundhed og informatik 154 210 36,4 %

Uddannelsen blev oprettet i 2019 sammen med uddannelsen i datalogi-økonomi, der i år kan mønstre en stigning på 15,3 procent i antal ansøgere.

Endelig følger Datalogisk Instituts største fag, datalogi, med en stigning på 9,6 procent, hvor i alt 706 unge har søgt på at komme ind på det fag.

Ifølge Mads Nielsen skyldes fremgangen en generel opmærksomhed omkring it i samfundet.

"Fremgangen skyldes den opmærksomhed, der er omkring, hvad it kan. Det er svært at åbne en avis, uden at der er noget med it. Man ser det lige fra håndteringen af coronakrisen til det amerikanske præsidentvalg. It har enorm indflydelse på vores liv, og jeg tror gerne, de unge vil beskæftige sig med noget, der giver mening og indflydelse," siger han og tilføjer:

"Det er også derfor, at det i øjeblikket er datalogi, der er blandt de uddannelser med den laveste arbejdsløshed, og alle har stort set studiejob undervejs."

Datalogi, der blev etableret for 50 år siden i år, har haft 706 ansøgere.

Ud over de tre datalogiske uddannelser, der hører til under Datalogisk Institut, udbyder Københavns Universitet it-uddannelserne kommunikation og it, der har fået hele 75,3 procent flere ansøgninger, og sundhed og informatik, der er steget med 36,4 procent.

Brug for økonomi til at løfte it-uddannelserne

Trods langt flere ansøgere til it-uddannelserne i år, har Mads Nielsen også flere pladser at tilbyde de unge.

I år øger Datalogisk Institut nemlig optaget med cirka 30 studerende på hver af de tre datalogiske bacheloruddannelser.

Udvidelsen sker som led i den nye aftale blandt Folketingets partier, der sikrer 5.000 ekstra videregående studiepladser i 2020 og 2021 på landsplan, hvor der samlet afsættes i alt 210 millioner kroner til at oprette de nye studiepladser.

Mads Nielsen pointerer, at der vil blive flere pladser til de mange ansøgere, og at der vil blive optaget flere.

Mads Nielsen håber nu også, at nogle af de penge, KU får beviliget, vil lande hos Datalogisk Institut.

"Det bliver spændende, om Datalogisk Institut også får pengene. Jeg frygter, at de penge, regeringen sender til KU, ikke nødvendigvis ender hos os. Der er mange ting et stort universitet kan bruge penge på," siger han.

Han slår dog fast, at der er brug for mere økonomi til it-uddannelserne, hvis de skal holde et højt niveau.

"Jeg mener, at der er behov for flere penge i takt med, at vi får flere studerende end de seneste par år. Der er behov for flere læreressourcer, for der er også til stadighed behov for nye kræfter, der kan løfte nye faglige områder som for eksempel cyber security, som vi gerne vil styrke," siger Mads Nielsen.

Frafaldsprocenten er for høj

Adgangskravene til at komme ind på it-uddannelserne hos KU er ikke blandt de højeste i landet.

De ligger ofte på mellem 7 og 8, fortæller Mads Nielsen.

Samtidig kæmper Datalogisk Institut med at fastholde de unge, der kommer ind på studierne.

Eksempelvis er frafaldet på datalogi-uddannelsen på KU i 2018 på 19 procent, mens den i 2017 hed 27 procent.

"Vi arbejder utrolig meget med frafaldsprocenten. Vi har gjort mange ting med læreteams på tværs, der i de første år følger op på, om folk afleverer opgaver og tilbyder ekstra undervisning. Vi har også indført et kickstart-kursus inden studiestart til de unge, der ikke kan programmere," siger han, og erkender, at det er for høje tal.

"Det er for høje frafaldsprocenter, men det er stadig de laveste for datalogi i hele landet."

Ifølge Mads Nielsen skyldes den høje frafaldsprocent blandt andet, at de unge studerende ikke er klædt særlig godt på, når de møder op på universitetet.

Mens man i gymnasiet stifter bekendtskab til eksempelvis fysik, matematik eller kemi, er der ikke noget it-fag.

Det er et problem, mener Mads Nielsen.

"Det er et problem, at der på gymnasieniveau ikke er særlig god uddannelse i it. Folk er ikke altid forberedt på, hvad de går ind til," siger han og slår samtidig fast, at man ikke skal være en programmeringsguru for at begynde på en it-uddannelse hos KU:

"It-uddannelserne er almindelige akademiske fag på linje med andre, og de er derfor heller ikke kun indrettet til dem, der har trænet hele livet derhjemme. De skal også være for andre håndarbejdende unge, som måske ikke kommer med en masse it-kundskaber fra begyndelsen."

Læs også