Jobannoncering

Er sprog den største it-barriere?

Der har længe været tale om en egentlig flaskehals i it-branchen, som mangler de fornødne kompetencer, men har svært ved at skaffe dem. Samtidig sidder udenlandske kandidater klar, men de danske virksomheder ser store udfordringer ved at hyre ikke-dansktalende medarbejdere.

Det er bemærkelsesværdigt, at it-branchen oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, mens f.eks. polakkere med en relevant it-uddannelse arbejder uden for området eller går ledige. Erfaring viser nemlig, at når det gælder rekruttering af ikke-dansktalende medarbejdere, sætter virksomhederne hælene i.

Det gælder også, hvis medarbejderne taler flydende engelsk, skriver Computerworld.

Hvad skyldes det?

Ifølge ledere i virksomheder, hvor der hyres it-specialister, skyldes fravalget af udenlandske medarbejdere flere forhold. Bl.a. betyder det, at virksomhederne skal afholde møder på engelsk og sørge for, at alt materiale bliver oversat.

Derudover kan det være en udfordring for virksomheden, hvis én eller flere medarbejdere ikke er med i dialogen på kontoret eller henover frokosten pga. sprogbarrieren. Og i værste tilfælde bliver den eller de udenlandske medarbejdere ignoreret og undgået.

Det stemmer imidlertid ikke overens med vores adfærd på andre områder.

Slet ikke når vi iagttager det engelske sprogs indtog og vores færden i det globale, digitale rum. Her læser vi både internationale nyheder, finder produktbeskrivelser og anbefalinger på engelsk, og langt de fleste ser ingen udfordringer i at tage et kundemøde på et fremmed sprog.

Går glip af specialister og ingeniører

På trods af virksomheders evne til at tilpasse sig en global verden, har udenlandske medarbejdere stadig ikke for alvor fået foden inden for i de danske it-virksomheder.

I en undersøgelse fra sidste år står det klart, at hver tredje it-virksomhed har måttet opgive at besætte stillinger. Det er alt imens 69 % af de polakkere, der befinder sig på det danske arbejdsmarked, har en mellemlang eller videregående uddannelse – og kun 19 % af dem arbejder med det, de er uddannet til.

Hvis virksomhederne ikke skaber plads til de udenlandske medarbejdere, går de glip af dygtige it-specialister og ingeniører i en tid med rift om de allerbedste. Medarbejderne går også glip af en ny kollega, der kunne bidrage både kommercielt og kulturelt til forretningen og fællesskabet.

Disse overvejelser bør du gøre

Det vigtigste er ikke, hvorvidt I har besluttet jer for at hyre ikke-dansktalende medarbejdere eller ej. Det vigtigste er, at I har gjort jer de fornødne overvejelser om, hvorvidt det ville kunne lade sig gøre, hvis I får brug for flere it-kompetencer i virksomheden:

  • Er det muligt for jer at tilbyde en ny medarbejder danskundervisning, så vedkommende med tiden får gode danskkundskaber?
  • Eller er det muligt at tilbyde nuværende medarbejdere engelskundervisning, så flere bliver fortrolige med sproget – også til daglig?

Succesfuldt samarbejde

Der er større sandsynlighed for, at samarbejdet mellem danske og udenlandske medarbejdere vil fungere, hvis det er et udtrykkeligt krav, at medarbejderne mestrer engelsk, når de ansættes. Derfor kan I overveje, hvorvidt dét etablerer forudsætningen, der gør, at I tør hyre ikke-dansktalende medarbejdere på sigt. Har det indtil videre ikke været et eksplicit krav, kan I overveje, om det bør fremgå af jeres stillingsannoncer i fremtiden.

Slutteligt kan også virksomhedens størrelse have betydning for samarbejdet. I en større virksomhed vil der være flere til at tage sig af en ny kollega. Er der én, der ikke har lyst til at snakke engelsk, er der ofte andre, der vil. På den anden side kan en mindre virksomhed skabe en nærhed, der får den nyansatte til at føle sig hjemme på kortere tid.

Ingen tid at spilde

Det er ledelsens ansvar at sikre virksomheden de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde dens målsætninger og skabe en visionær kultur, der ikke bremses af flaskehalsproblemer i branchen.

Det er svært at vente på, at de strukturelle udfordringer på uddannelsesområdet, hvor udbuddet af relevante it-specialister skal skabes, løser sig. Især når it-branchen i 2015 viste en imponerende evne til at skabe fortsat vækst. Det kræver ressourcer og kompetencer her og nu.

Læs også