HR og it-rekrutteringJobmarkedet

Danmark halter bagud i it-kapløbet

Kun 6 år har det taget Danmark at falde fra en førsteplads til en 15. plads på verdensranglisten for ICT – informations- og kommunikationsteknologi.

Og skal vi tilbage til den positive periode fra 2007-2009, hvor vi alle tre år lå på førstepladsen, skal vi til at fordele forskningsmidlerne mere rimeligt, mener Frida Frost, der er formand for ingeniørforeningen, IDA.

Undersøgelsen The Global Information Technology Report 2015, der er foretaget af World Economic Forum, måler verdens lande på i alt 54 parametre, der illustrerer landenes tilgang til it-teknologi og nært relaterede emner. Undersøgelsen berører emner som landenes innovative forretningsmiljø og kvaliteten af landenes uddannelser.

Stor nedgang i Danmarks innovative forretningsmiljø

På bare tre år er Danmark faldet 63 pladser i spørgsmålet om, hvor let det er for entreprenører at få adgang til risikovillig kapital. Her lander vi nu på en alarmerende 87. plads omringet af lande som Mexico (86. plads) og Namibia (88. plads).

Ligeledes er vi i Danmark faldet hele 60 pladser i spørgsmålet om, hvorvidt regeringens beslutninger om anskaffelse af teknologi understøtter innovation. Her rammer vi en 80. plads og ”taber” dermed på dette parameter til lande som Uruguay (79. plads), Marokko (78. plads) og Brasilien (77. plads).

Hos ingeniørforeningen, IDA, er man ikke i tvivl om, hvorfor Danmark taber kapløbet om it-teknologien:

”I Danmark har vi alt for stor opmærksomhed på kortsigtet politik rettet mod nærmeste økonomiske horisont. Jeg savner handling på alle de områder, som Danmark skal leve af om 10 og 20 år. Danmark skal være et videnssamfund og et højteknologisk produktionsland. Det kræver en satsning på bredbånd til hele Danmark, og det kræver teknisk forskning. I dag har vi et 20 år gammelt teleforlig, som ingen tør åbne, og der mangler en overordnet vision for, hvor Danmark skal bevæge sig hen digitalt. Samtidig sætter vi i Danmark kun 14 % af vores forskningsmidler af til teknisk forskning, som dermed bringer os ned til en bundplacering,” udtaler Frida Frost, der er formand for ingeniørforeningen, IDA, til branchenetværket Electronic Supply.

Mindre nedgang i kvaliteten af videnskabelige uddannelser

Danmark er også ramt på uddannelsesfronten, hvor vi er faldet 12 pladser i vurderingen af vores lands matematiske og videnskabelige uddannelser. Derfor ligger vi nu på en 42. plads, og vi har vores Skandinaviske venner tæt på: Norge på en 41. plads, og Sverige på en 49. plads.

Også dette resultat skaber rører hos Frida Frost, der mener, at vi skal være bedre til at understøtte og fremelske talenterne i de naturvidenskabelige fag:

“Hele vejen fra folkeskole til ph.d. skal vi blive bedre til at fremelske talent i de naturvidenskabelige discipliner. Vi har for eksempel for få linjefagsuddannede folkeskolelærere, som kan begejstre de unge til at tage en uddannelse som ingeniør eller cand.scient. Præcis de uddannelser, som vores erhvervsliv mangler, og som derfor udgør en flaskehals for vækst eller i værste fald medfører outsourcing af arbejdskraft,” afslutter Frida Frost.

Her kunne man bl.a. finde inspiration i et land som England, hvor kodning er på skoleskemaet for alle børn.

Mangler du den rette it-arbejdskraft?

Der er stadig mangel på kvalificeret it-arbejdskraft, og vi kommer til at mangle mange af de tunge it-specialister i fremtiden, hvilket kræver handling og tiltag fra forskellige fronter: Ikke bare fra regeringen, men også fra virksomhederne, der kan være nødt til at rekruttere deres næste it-medarbejdere i udlandet:

Læs mere om Global Talent Survey og søg om adgang til et internationalt rekrutteringsværktøj, der kan hjælpe dig med at rekruttere de rette kandidater.

Læs også