HR og it-rekrutteringUndersøgelser

Sådan optimerer du re­k­rut­te­rings­pro­ces­sen

På trods af øget outsourcing, en finanskrise der ramte hårdt de fleste steder samt ny teknologi i mange virksomheder, så stiger efterspørgslen på it-medarbejdere alligevel. 4 ud af 10 danske virksomheder vil således have flere it-folk ansat, end de havde i 2013, viser en rapport fra Rambøll.* Samme tendens gælder for det offentlige. Efterspørgslen på it-folk er derfor stor. It-jobbank giver råd til rekrutteringen.

Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at virksomhederne og Rambøll-rapporten oplyser, at branchen vil ansætte flere it-folk, men findes de? Altså dem med de rigtige kompetencer som virksomhederne efterspørger? I produktkanalen er det allerede nu er en kæmpe udfordring at finde folk med de rette kompetencer, og hvis slutkunderne også vil opruste, så kan det kun blive endnu mere vanskeligt at finde de rette kandidater. Dette er da også, hvad undersøgelser viser.

Færre kandidater

Interesseorganisationen IT-Branchen foretog i 2013 en undersøgelse, der fortæller, at hver fjerde it-virksomhed har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft på trods af vækst, og 40 procent af de adspurgte virksomheder har én eller flere ubesatte stillinger. Og problemet ser kun ud til at blive større, for 70 procent af virksomhederne forventer at få flere opgaver fremover.

Resultatet overrasker ikke for It-jobbanks egne tal viser nemlig også ifølge en opgørelse over jobannoncer og ledighed, som vi lavede sammen med it-fagforeningen PROSA i 2013, at der er færre kandidater til flere udbudte it-job. It-branchen bør derfor nøje overveje rekrutteringsprocessen for at få det optimale fra markedet.

Målrettet rekruttering

Rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere er en konstant udfordring for de danske it-virksomheder. Det handler derfor om at få fat i de rigtige kandidater fra starten.

Ifølge en rapport fra Boston Consulting Group om fremtidens HR-udfordringer, så er specifik og målrettet rekruttering ud fra virksomhedens helt specielle behov essentiel for fremtidens rekrutteringsstrategier.** Via mere målrettet rekruttering undgås det at tiltrække emner, som alligevel ikke helt matcher virksomhedens profil og behov. Netværksrekruttering og rekruttering direkte fra de specifikke uddannelsesinstitutioner sammen med global rekruttering er også en mulig løsning.

Specifikt for it-branchen er professionel rekrutteringshjælp en løsning, der bør overvejes. Her er outsourcing til eksterne leverandører en mulighed.

Outsourcing af rekrutteringen

Det kan være en både tidskrævende og dyr proces at rekruttere nye medarbejdere. Har man hverken kompetencerne eller tiden til at finde den helt rette profil selv, så kan det nemlig være en god idé at outsource en del af det ressourcekrævende rekrutteringsarbejde. Dermed overlades det til professionelle med stort kendskab til branchen at skabe et match mellem virksomhed og kandidat. Rekrutterer virksomhederne selv, kan der ofte gå lang tid, før et egentlig match mellem en egnet kandidat og virksomheden findes, viser tallene fra IT-Branchen.

Hvordan får man rekrutteret rigtigt?

Der findes mange løsninger inden for rekrutteringshjælp til it-branchen – og det er naturligvis svært ikke at blive partisk her – men den bedste løsning kan være at overlade rekrutteringsopgaven til professionelle som f.eks. it-jobbank.

* "IT i praksis 2013", Rambøll Management

** "The Future of HR in Europe", The Boston Consulting Group

Læs også