IT-udvikler


Vil du være med til at udvikle den bedste it-understøttelse til offentlige indkøbere i Danmark? Bliver du motiveret af at udvikle og vedligeholde it-løsninger, hvor du kommer til at arbejde med de nyeste cloudteknologier? Så er du måske det rigtige match?

I SKI er vi i fuld gang med at implementere en flerårig digitaliseringshandlingsplan. Det har betydet en større omlægning af flere af vores centrale og kundevendte it-systemer og vi har i dag fået skabt et solidt fundament for videreudvikling af vores digitale services til slutbrugerne. I den forbindelse søger vi en ekstra it-udvikler til vores nye it-udviklingsenhed, der skal stå for udvikling, videreudvikling og vedligehold.

I et tæt samarbejde med SKI’s dygtige it-medarbejdere, eksterne it-udviklere og forretningen, vil du være en vigtig spiller i en succesfuld videreudvikling og vedligehold af SKI’s eksisterende og nye digitale løsninger. Vi driver projekter og vedligeholder løsninger ud fra ud fra en agil tankegang og agile processer, herunder Scrum og Kanban. Projekter gennemføres, sammen med dygtige specialister fra nogle af landets førende udviklingshuse.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, kan du blive en del af ét af vores to velfungerende teams på snart 11 og 12 medarbejdere, der er præget af høj faglighed, uformelt miljø og en stærk holdånd.

Stillingerne er placeret i vores afdeling for Forretningsudvikling, og du vil referere direkte til chefen for den pågældende afdeling.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Udvikling af ny funktionalitet og nye digitale løsninger efter best practice og kodestandarder
 • Review og sparring med SKI’s IT-arkitekter
 • Sikre understøttelse af tekniske krav – fra behov til design, udvikling og drift
 • Sparring med produktejere og SKI’s forretningsudviklingsenhed
 • Efterlevelse af design- og arkitekturprincipper
 • Sikring af kvalitet gennem automatiseret test
 • Håndtering af fejl i kørende systemer

Opgaverne løses, som nævnt, i tæt parløb med forretningen, eksterne it-udviklere og teamets øvrige medarbejdere. Vi forventer, at du har en agil tilgang til projektarbejde og mestrer at veksle mellem projektarbejde og sikring af at løsningerne lander i en stabil og effektiv driftssituation.

Du vil komme til at arbejde på tekniske platforme, der primært er baseret på Microsoft Azure-produkter og systemer vi arbejder med lige nu er:

 • REST og OpenAPI standarden
 • Vue3, HTML, CSS og JavaScript
 • Azure deployment med Bicep templates
 • Continuous Integration/Deployment med Azure DevOps Pipelines (YAML)
 • Automatiseret test: Playwright, NUnit, XUnit og MSTest
 • IoC og Dependency Injection
 • NoSQL databaser, eks. CosmosDb
 • Udvikling af micro service løsninger i Azure Functions baseret på .NET/C#
 • PowerShell scripting, herunder Azure PowerShell/CLI

Dine faglige og personlige kompetencer omfatter, at du:

 • Har en relevant uddannelse, gerne indenfor it-udvikling eller tilsvarende
 • Tager ansvar for og føler et langsigtet ejerskab for dine løsninger – både i udviklings- og driftsfasen

Derudover har du erfaring med flere af følgende:

 • Agil udvikling, f.eks. Scrum, Kanban og DevOps
 • Webudvikling og løsningsarkitektur
 • Microsoft-produkter og cloud-løsninger
 • Clean code

Om os

SKI er hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videncenter. Vi udvikler indkøbsaftaler på varer, tjenesteydelser og IT samt hjælper stat, kommuner og regioner med at skabe konkurrence og afløfte udbudspligten. Vi sikrer e-handel og styrer kontrakterne, når aftalerne er i drift. Når vi løfter i flok, opnår vi bedre priser og betingelser – og skaber dermed råderum til velfærd. Vi er 170 erfarne og engagerede kolleger, som alle sidder i vores lokaler i Valby. Vores virksomhed kendetegnes ved at være en moderne arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi lægger stor vægt på en uformel omgangstone –det skal være sjovt at gå på arbejde.

Derudover bliver du mødt med store forventninger og klare mål, som støttes op af en relevant personlig og faglig sparring. Kan du se dig selv i det, så er SKI måske stedet for dig.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen. Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke inklusiv pension, sundhedsforsikring og andre personalegoder. Lønpakken sammensættes efter kvalifikationer.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Forretningsudvikling Silas Jon Egeskov Holm, på 20 64 26 93 eller Løsningsarkitekt Claus Thomasen, på 21 60 71 70.

Ansøgningsfrist: 30. april 2024.

Ansøgninger modtages kun via jobopslaget.


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

SKI er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at købe effektivt og professionelt ind. Det gør vi ved at lave indkøbsaftaler, der samler indkøbsområder, som går på tværs af hele den offentlige sektor. På den måde kan vi opnå større besparelser og bedre aftalevilkår. Derved undgår den enkelte offentlige organisation – fx kommune, ministerie eller region – at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud, som resulterer i en indkøbsaftale.

Gem job