It-karriereJobsøgning

Hvorfor er it-branchen i klemme?

På trods af, at virksomheder i it-branchen er nogle af verdens mest værdifulde, mangler der kvalificerede it-folk. Det er et problem, der kan tage år at løse, medmindre vi finder andre løsninger.

Hvorfor har it-branchen svært ved at finde de rette folk til de ledige stillinger, når branchen dominerer top 10 over verdens mest værdifulde virksomheder?

En undersøgelse, der opgør værdien på de store flagskibe i erhvervslivet, viser, at hele 60 pct. af top 10 domineres af it-virksomheder.

De mest værdifulde it-virksomheder er:

  1. Apple
  2. Google
  3. Microsoft
  4. IBM
  5. Samsung
  6. General Electric

Billedet af it-branchens stærkeste profiler er muligvis ikke overraskende for hverken branchefolk eller menigmand, og forventningerne til virksomhederne er ligeledes høje.

Guldet

"It-branchen har nogle virkelig flotte flagskibe, der har en klar appel og profil, som tiltaler de unge. Selskaber som Apple og Google signalerer, at her er vi kreative, her nyudvikler vi, og her har vi det sjovt," fortæller Nana Wesley Hansen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, til Computerworld, og hun påpeger samtidig, at de store giganter ikke kan trække læsset alene. De er ikke alene ansvarlige for at få de unge talenter til at vælge it-faget.

Bagsiden af medaljen

Hun mener imidlertid også, at der ligger en række it-skandaler til grund for, at unge holder sig fra faget, og mange af dem er ifølge Nana Wesley Hansen også i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge for at sikre t godt og spændende job efterfølgende.

Derfor er det nødvendigt, at virksomhederne kommunikerer til og i højere grad samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner om, hvilke kompetencer, der efterspørges – og derfor hvilke job, der vil være at finde, når de nyuddannede it-folk rammer den anden side. Dette er også et initiativ til at sikre, at færre går ledige efter endt uddannelse, hvilket ligeledes gør uddannelserne attraktive i sig selv; fordi der uddannes til job og ikke til ledighed.

En anden problematik er, at der en vis leveringstid på disse nyuddannede folk, hvilket betyder, at det er en længere proces, der ikke løser den nuværende flaskehals på it-jobmarkedet.

3 vigtige påmindelser

Derfor er der, ifølge Nana Wesley Hansen, en række ting, der er vigtige at huske på i arbejdet frem mod et mere modent it-jobmarked:

1. Giv plads til succeser

At ikke kun fiaskoer, men også succeser fra it-branchen får taletid og spalteplads, så Danmark ikke halter længere bagud i it-kapløbet. En undersøgelse fra i år foretaget af World Economic Forum viser, at det kun har taget Danmark seks år at falde fra en 1. til en 15. plads på verdensranglisten for ICT – informations- og kommunikationsteknologi. Denne undersøgelse inddrager også uddannelsessektorens udvikling og værdi.

2. Outsourcing

Der skal sættes mere fokus på, hvordan outsourcing fra især Asien påvirker efterspørgslen af it-arbejdskraft. Hvilke kompetencer har vi fortsat brug for herhjemme? Og hvilke opgaver er der risiko for bliver sendt ud af landet?

3. Et nyt marked

Og slutteligt er det afgørende at understrege vigtigheden af, at de omtalte it-skandaler blot skaber et nyt marked for og efterspørgsel efter arbejdskraft med kompetencer inden for it-sikkerhed. Det fordres af en stigende globalisering, hvor trusler ikke længere alene kommer fra et regionalt og nationalt plan, men globale trusler er en realitet.

Hvad er dine udfordringer?

Hvilke udfordringer oplever du ved jobsøgning på it-jobmarkedet? Det vil vi meget gerne høre om, og hvis du har lyst til og mod på at dele dine oplevelser med os, må du gerne sende os en mail på marketing@it-jobbank.dk.

Læs også