It-karriere

Coloplast Global IT søger folk til Business In­tel­li­gen­ce og ERP

I Coloplasts globale IT-afdeling får man lov til at kombinere sin tekniske viden og forretningsforståelse for at udvikle holistiske løsninger. Nye medarbejdere har mulighed for at spænde bredt inden for en ambitiøs forretningsmodel – og virkelig gøre en forskel for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Her kan du få indsigt i afdelingerne Business Intelligence og ERP, men også søge job i de to team.

Annonceindlæg af Coloplast


Hos Coloplast spiller Global IT en essentiel rolle i forhold til den overordnede forretningsstrategi. Samtlige af IT-afdelingens projekter udføres i samarbejde med forretningen, og det giver medarbejderne i Global IT mulighed for at få viden om forskellige forretningsområder ud over deres almene it-kundskab.

Global IT træffer beslutninger med global effekt

”Når vi træffer beslutninger, påvirker det hele organisationen. Derfor skal vi give dem, hvad de har brug for – og ikke nødvendigvis kun, hvad der indledningsvist bliver bedt om. At kunne udfordre og rådgive vores kollegaer andre steder i organisationen er ekstremt vigtigt, da vi fortsat vil skabe holistiske løsninger,” påpeger Lone Bundgaard Nielsen, Vice President of IT Business Development i Coloplast.

1. Business Intelligence

Coloplast har igangsat en evaluering af BI-platformen med fokus på brugervenlighed, performance og self-service.

”Vi har en masse spændende projekter, så lige nu har vi især brug for folk, der ved noget om BI og Analytics,” forklarer Anders Reinhardt, Director of Business Intelligence i Coloplast.

”BI-afdelingen arbejder med hele den organisatoriske fødekæde – fra behovsafklaring til opgaveledelse. Vi forsøger at knytte de fleste medarbejdere fast til et givent forretningsområde, så de opnår en dyb indsigt i forretningsområdet.”

”BI-afdelingens samarbejde med forretningen gør, at medarbejderne potentielt kan få mulighed for at flytte til en anden forretningsenhed og arbejde med Analytics derfra,” siger Anders Reinhardt.

”En af vores spændende opgaver er et projekt, hvor medarbejderne udvikler rapportering på basis af data om kunderne. De forskellige datatyper og krav til behandling af data giver en masse interessante udfordringer.”

2. Enterprise Resource Planning

Også inden for ERP er der mange spændende projekter i gang, som kræver flere nye kollegaer.

”ERP kræver, at man forstår forretningen, dens idéer og vision. Og at man kan oversætte det til tekniske krav for programmørerne, der foretager de endelige ændringer i systemerne. Man skal turde udfordre forretningen og komme med alternative løsningsforslag,” fortæller Knud Nedergaard-Loft, Head of ERP i Coloplast.

”I Coloplast supporteres de fleste projekter af IT – om det er mobile apps eller en ny teknologi, der skal indføres globalt i distributionen eller produktionen. Derfor er vi med tidligt på projekterne, og derfor får medarbejderne mulighed for at stille de rigtige spørgsmål – eksempelvis i forbindelse med et nyt planlægningssystem, hvor IT har deltaget fra før leverandøren blev valgt.”

Internationale teams

”Vi har et ERP-system, der ikke er specielt udbredt i Danmark, og derfor er det en udfordring at finde medarbejdere lokalt. Det afspejler sig i teamet, hvor der både er medarbejdere fra Ungarn, Holland, Tyskland, Polen og Sverige,” fortæller Knud Nedergaard-Loft.

”Det gør selvfølgelig, at meget at vores kommunikation foregår på engelsk, men det giver os også et bredere perspektiv, da der er mange forskellige erfaringer at trække på.”

ERP-afdelingen står aldrig stille

Coloplasts ERP-platform består af en række globale systemer, som er integrerede til et centralt ERP-system, og tre af dem er kommet til inden for de seneste fire år. På den tid har medarbejderne tilegnet sig viden om de tre systemer og opbygget dybdegående teknisk erfaring.

”Medarbejderne skal også forstå, hvordan systemerne bidrager til Coloplasts forretningsmodel. Derfor står ERP-specialister aldrig stille. De skal løbende holde sig opdateret og tage ejerskab over nye systemer, men også dele den viden med IT-afdelingen og resten af Coloplast,” afslutter Knud Nedergaard-Loft.

Læs også