LedelseMotivation og trivsel

Sådan håndterer du stress blandt dine me­d­ar­bej­de­re

Mange ledere har svært ved at spotte og fornemme ansattes stress, før det er for sent, og de er bukket under. Som leder har du et ansvar over for dine medarbejdere i forebyggelsen af arbejdsbetinget stress. it-jobbank giver nyttig viden til håndtering af stress for ledere.

Stress styrer hjernens funktioner i langt højere grad, end vi er i stand til at styre stress.

Det er derfor vigtigt for ledere at forsøge at forebygge stress på arbejdspladsen.

Stressede medarbejdere har mindre arbejdsglæde og er mindre produktive. F.eks. viser flere undersøgelser, at ansatte der føler sig stressede og uoplagte kun leverer ca. 1/3 af deres normale produktivitet. Derfor kan det også betale sig på bundlinjen for virksomheden og lederen at spotte og håndtere stress i tide.

Arbejdsmiljøkonsulent Allan Pleman fra PROSA, forbundet af it-professionelle, giver i et interview råd om stress, og hvordan ledere kan være med til at sikre, at medarbejdere undgår at blive sygemeldt med stress.

Kend din medarbejder

Tal mere med de ansatte. Som leder er det en god ide, at du kender medarbejderne godt. Gør du det, bliver det nemlig nemmere at spotte de første tegn på stress.

Alarmsignalerne på stress

Symptomer på stress hos medarbejderen kan f.eks. være:

 • Øget sygefravær/klatfravær.
 • Virker træt, distræt, mindre glad, uomgængelig, uengageret, stille, eller indelukket. Virker mere hektisk, utålmodig, højrøstet og hurtigtalende end før.
 • Arbejder meget, men er mindre effektiv, begår flere fejl og bruger flere kræfter end nødvendigt.
 • Har kortere lunte - kommer lettere i konflikt/skænderi/diskussion med omgivelserne - herunder kolleger, dig som leder, kunder, klienter etc. eller omvendt pludseligt bliver konfliktsky.
 • Kommer før andre om morgenen, går som en af de sidste eller omvendt kommer for sent, går som en af de første.
 • Mod sædvane begynder at tage arbejdsopgaverne med hjem.
 • Gentagne gange - mod sædvane - glemmer eller ikke overholder aftaler, vigtige papirer etc.
 • Er mindre forandringsparat, fleksibel mht. at påtage sig nye opgaver.
 • Undgår sociale relationer og springer f.eks. pauserne over, isolerer sig.
 • Drikker mere kaffe, ryger mere, spiser mere slik eller kager.
 • Klager over smerter eller andre gener.

Drop berøringsangsten og grib ind

Stol på din mavefornemmelse. Hvis du fornemmer, der en medarbejder der har problemer, så drop skylden og berøringsangsten og tag en samtale med personen. Hellere en samtale for meget end for lidt.

Er der tale om alvorlige omstændigheder, der ikke umiddelbart kan løses gennem samtale, handl da efter virksomhedens beredskabsplan på området, som f.eks. kan lyde således:

 • Foreslå medarbejderen at gå til læge.
 • Giv et tilbud om ekstern rådgivning, supervision el. lign.
 • Alt efter symptomer, kan du evt. sende medarbejderen hjem. Aftal hvornår I skal tale sammen igen.
 • Hvis medarbejderen bliver på job, kan en deltidssygemelding være en mulighed, eller en aftale om, at effektiviteten er nedsat i en periode. Hjælp medarbejderen med at prioritere arbejdsopgaver eller/og tag arbejdsopgaver fra medarbejderen i en periode. Følg løbende op på vedkommende.

Medarbejdere tilbagevendt efter sygemelding pga. stress

Langt de fleste der har været sygemeldt pga. stress og vender tilbage til arbejdsmarkedet kommer med tiden op på samme omdrejningsniveau som før. Der er derfor ingen grund til at være nervøs for at genansætte sygemeldte medarbejdere. Men det er vigtigt, at den tilbagevendte medarbejder i starten får masser af succesoplevelser. Nyttige tiltag der kan hjælpe personen skånsomt tilbage kan være:

 • Nedsat tid, deltid, midlertidig førtidspension.
 • Specifik opgavefordeling med fokus på succesoplevelser.
 • Kommunikation af situationen til andre kolleger og relevante samarbejdspartnere.

Et sidste råd

For at forebygge stress i virksomheden er det vigtigt at undgå at have en stresskultur. Kend ressourcerne der er til rådighed og undgå underbemanding. Brug tiden hvor der ikke er så travlt, til at gennemgå jeres prioriteringshierarkier og vær ordentligt beredt til, når der bliver ekstra travlt.

Læs også