Løn

Hvorfor manglende li­ge­stil­ling er et problem for alle

It-branchen halter bagefter, når det kommer til ligestilling. Det har været sådan længe - og det er et problem for alle! Her får du synspunkter på problematikken, og tre gode råd, der kan bidrage til et mere inkluderende og diversitetspræget arbejdsmiljø.

Hvorfor er ubalance mellem kønnene et problem for alle?

På arbejdspladsen kan kønsmæssig skævhed betyde at dynamikken og samarbejdet bliver svagere, muligheden for at skabe innovative og kreative løsninger forringes, og kulturen bliver ensidig og ekskluderende.

For at skabe et frugtbart og givende samarbejde har vi brug for input fra mennesker med forskellige udgangspunkter, og at de mennesker også tør give udtryk for deres meninger.

Sådan et arbejdsmiljø er lettere at skabe, når vi er samlet på tværs af mangfoldigheder som for eksempel køn – men også race, seksualitet, etnicitet med videre.

På et større plan forringer uligevægt mellem kønnene retfærdighed, social stabilitet og økonomisk udvikling. Manglende ligestilling kan tilmed forstærke fattigdom, for eksempel fordi den ene part i husstanden ikke tjener nok.

Vi har altså brug for diversitet, hvis vi vil have succesfulde arbejdspladser, og en verden præget af harmoni og vækst fremfor konflikt og armod.

Hvilke forskelle?

I it-branchen handler kønsforskellene blandt andet om den generelle kønsfordeling på arbejdspladserne, lønforskelle samt hvem, der ender med at besidde topposter.

Kun 30 % af de it-professionelle er kvinder, mens mændene står for de resterende 70 %. Dette er et tal, som har stået stille siden 2010 – inden da havde vi endnu færre kvinder i branchen

Fra Computerworld it-jobbanks egen undersøgelse om løn ved vi, at kvinder både får mindre i løn end mænd, og færre lønforhandlinger på jobbet samt ved jobskifte. Det kan du læse mere om her.

Når det kommer til topposterne, viser nye tal fra Danmarks statistik, at 1 ud af 10 direktører i danske it-virksomheder er kvinder. Det er i sig selv et lavt tal - men endnu lavere, hvis vi tager andre brancher med ind i betragtningen. Her kommer it-branchen på en 17. plads ud af 20 i forhold til andelen af kvindelige direktører.

Så hvad kan jeg overhovedet gøre?

Puha. Vi kan godt forstå, hvis du nu sidder og tænker, at det virker uoverskueligt at gøre noget ved ligestillingsproblematikken.

Den gode nyhed er, at flere og flere virksomheder og organisationer, os selv inklusiv, har fokus på området.

For eksempel afholdes der coding classes og it-camps for at få piger og kvinder til at vælge it-branchen, og der findes forskellige netværk som Women in tech, der arbejder for at støtte kvinder og fremme mangfoldigheden.

Derudover er der også et par ting, som du som menig it-mand eller kvinde kan overveje i hverdagen. Her får du tre råd til et mere inkluderende arbejdsmiljø:

1) Tal åbent om løn, så alle får chancen for at forhandle en værdig løn

Når vi taler åbent om løn skaber vi en gennemsigtighed, som giver alle – uanset køn og baggrund mulighed for at forhandle den løn, de fortjener.

Ligeløn er som skrevet et kæmpe problem i it-branchen, og det er ærgerligt, for der skal så lidt ekstra information til at gøre en forskel.

Hvis du ikke er meget for at dele dit lønbeløb, kan en snak om forventningen til en procentvis stigning, eller forhandlingsstrategi også være betydningsfuld.

Hvordan du kommer i gang med at tale om løn, har vi skrevet mere om her: Sådan taler du med andre om løn

2) Hold øjnene på bolden fremfor kønnet

I virkeligheden er det ret simpelt. Vi kommer ikke på job for at være et køn – vi kommer på job for at gøre et stykke arbejde.

Og således bør fokus også først og fremmest være på det, vi skal samarbejde om samt de kompetencer og erfaringer, vi hver især byder ind med.

Undgå at dømme eller kategorisere dine kolleger på baggrund af hvem, de er. Hold fokus på projektet, argumentet og fagligheden. Det er meget mere konstruktivt, og gør konflikthåndtering lettere.

3) Overvej din tone og adfærd på arbejdspladsen

Og i forlængelse af dén pointe er det måske også værd at kigge tonen og adfærden efter i sømmene.

For let’s be honest. Der er bare nogle arbejdspladser, hvor der hersker en ekskluderende eller provokerende jargon, og hvor grænseoverskridende adfærd finder sted.

Det kan handle om jokes, seksuelle kommentarer og tilnærmelser. Det kan også være at blive set ned på, eller forskelsbehandlet i bestemte arbejdsmæssige sammenhæng. I denne kontekst taler vi om kvinder – men i virkeligheden kan pointen overføres til alle grupper.

Overvej derfor en ekstra gang hvordan du taler til og behandler dine kolleger. Du kan ikke alene stå for en kulturændring, men du kan undgå at deltage i nedladende adfærd, og aktivt tage afstand fra ubehagelige situationer. På den måde inspirerer du også til en anden retning.

Læs også