Jobannoncering

Kø­ben­havns Kommunes it-or­ga­ni­sa­tion har stor succes med særlig re­k­rut­te­rings­mo­del

Hos Koncern IT i Københavns Kommune er flere og flere specialister og ledende medarbejdere resultatet af graduate programmer, der hvert år åbner op for nye kandidater.

Modellen er så stor en succes, at Koncern IT's direktør Kristina Skovdal nu vil sætte mere fart på. "Man ikke sætte sig tilbage og vente på, at kvalificerede folk kommer ind," siger hun.

I et presset it-jobmarked, hvor der er høj konkurrence om de mest eftertragtede it-folk, må offentlige og ofte ikke-lønførende organisationer tænke alternativt for at fastholde og tiltrække de nødvendige it-kompetencer.

Det er også tilfældet hos Koncern IT i Københavns Kommune, hvor Kristina Skovdal som direktør står i spidsen for 450 ansatte.

At sikre kapaciteten og kvaliteten i medarbejderkorpset er et af hendes største fokusområder, fortæller hun til Computerworld.

"Jeg er meget optaget af rekruttering," siger Kristina Skovdal, der blev udnævnt som direktør hos Koncern IT for cirka et halvt år siden.

Sådan sikrer Koncern IT sig nye it-specialister

Det er flere år siden, at Koncern IT implementerede en alternativ løsning på hele rekrutteringsudfordringen.

Her indførte organisationen en række graduate- og talentforløb, hvor nyuddannede tilbydes et struktureret oplæringsforløb, der munder ud i, at de så gerne skal ende op som skarpe it- eller projektledereksperter.

Efter flere års erfaring med programmerne er det blevet en central del af Koncern IT's identitet, hvor stadigt flere af de nuværende ansatte er kommet ind den vej.

En virkelig god model, som der nu skal skubbes endnu mere på, siger Kristina Skovdal.

"Vi har arbejdet indgående med det i de seneste år. Nu sætter vi mere turbo på, fordi det kan virkelig noget. Man ikke sætte sig tilbage og vente på, at kvalificerede folk kommer ind. Så det handler rigtig meget om, at vi selv har evnerne til at lære folk op," siger hun, og fortæller at hun selv var med til at starte programmerne op i sin tid.

Centrale stillinger besættes af interne kandidater

Siden Kristina Skovdal kom til som direktør er der sket en mindre udskiftning blandt lederne i Koncern IT. Både nye kontorchefer og direktionsmedlemmer har skullet findes.

Senest forlod Morten Ellegaard Koncern IT. Han nåede at være medlem af Koncern IT's direktionen i seks år, og han var desuden konstitueret direktør ind til Kristina Skovdals ankomst.

Fælles for mange af de nye ledere i Koncern IT er, at de er kommet fra andre stillinger internt heraf flere, der har begyndt deres karriere via graduate programmerne.

Det er også et vidnesbyrd om at programmerne og hele strukturen fungerer, mener Kristina Skovdal.

"Siden jeg begyndte, har vi faktisk ansat og konstitueret fem kontorchefer, som alle kommer internt fra. Og vi har netop udpeget en ny kontorchef, som i sin tid begyndte som graduate. Vi kigger selvfølgelig også eksternt, men det er rigtig vigtigt, at der er et velfungerende karrieforløb internt hos os," siger hun og fortsætter:

"Vi begynder at være der, hvor vi kan se, at det virkelig har en effekt. Det har også den styrke, at vi får nogle super dygtige medarbejdere og ledere, der har prøvet mange forskellige opgaver i organisationen. Det kommer vi til at kigge mere på."

Kræver ledelsesopbakning

Et er at sige, at man gerne vil have graduate programmer og et fast indtag af nyuddannede ind i organisationen. Noget andet er at gøre det i praksis.

For at lykkes kræver det ifølge Kristina Skovdal en systematisk tilgang, og at man er indstillet på at det er tidskrævende for organisationen. Derfor er ledelsesopbakning også helt nødvendig.

Både direktør, afdelingschefer og mellemledere skal kunne se en værdi i det og være engageret i det, ellers er det svært at få de gode resultater, bemærker Kristina Skovdal.

Det handler eksempelvis om, at der er tid og overskud til at tage mindre erfarne folk med i diverse projekter.

Med programmerne har Koncern IT ifølge Kristina Skovdal en god mulighed for at gøre sig attraktive over for nogle kandidater og profiler, som det ellers ville have været svært at få fat på.

Samtidig er det afgørende, at der er gode karriemuligheder inden for Koncern IT, siger hun videre.

"Det skal være nemt at skifte til en anden stilling internt. Man må godt komme og sige, at man vil prøve noget nyt. Vi har så mange forskellige områder, så hvorfor skulle folk forlade os, hvis det handler om at prøve noget andet," siger hun.

Netop tilgangen om at kigge internt, når der skal rekrutteres til nye stillinger, har analysehuset Gartner også være ude og anbefale organisationer i en tid med mangel på it-kompetencer.

Gartner opfordrer blandt andet til, at man fokuserer mindre på meritter og mere på færdigheder. For eksempel kan man finde personer med kompetencer 'tæt på' dem, man har brug for, og udvikle dem derfra.

Så mange har været igennem programmerne

Graduate programmerne hos Koncern IT er i dag sat så meget i system, at der hvert år er åbent for ansøgninger til et generalist- og et teknisk hold. På de to igangværende forløb er der pt. henholdsvis fem og otte deltagere.

Kristina Skovdal indskyder, at der på det tekniske hold nærmest altid er åbent, da der er så stor efterspørgsel.

Graduate programmerne blev startet op for seks år siden, og siden da har der været ’uddannet’ 29 generalister og 15 tekniske specialister.

69 procent af generalisterne er stadig ansat i Koncern IT, mens hele 87 procent af de tekniske specialister stadig er i organisationen.

Programmerne er åbne for nyuddannede med maksimalt to års erhvervserfaring, og når kandidater har afsluttet et program á 18 måneders varighed, fortsætter deres karriere i et tilrettelagt forløb i Koncern IT.

Senest har Koncern IT søsat ’KIT Accelerator’, som er et koncept for specialestuderende. De to første forløb er netop begyndt, og det er forventningen, at det skal udvides til sommer med flere forløb.

Læs også