JobmarkedetUndersøgelser

Giver hjem­me­ar­bej­de bedre bundlinje og helbred?

90 % af alle it-professionelle foretrækker muligheden for hjemmearbejde, men arbejdsformen er muligvis også attraktiv for arbejdsgivere.

Vores seneste rapport om hjemmearbejde afdækker karriere- og jobsøgningsadfærden hos 2.500 it-professionelle i alderen 18-65 år. Rapporten er én ud af en serie på fem, og den undersøger it-professionelles holdning til og oplevelser med hjemmearbejde.

Blandt andet kaster rapporten lys over forskellige udsagn om hjemmearbejde, herunder arbejdsformens effekt på produktivitet. Og over halvdelen af de it-professionelle tilkendegiver, at de arbejder mere produktivt hjemme end på kontoret.

Derudover oplever knap 8 ud af 10, at de arbejder mere uforstyrret på hjemmekontoret.

Om det er forhold, der har mærkbar effekt på bundlinjen, må tiden vise. Ikke desto mindre er det to effekter af hjemmearbejde, som arbejdsgivere kan holde et vågent øje med.

Bedre work-life balance og færre sygedage

Undersøgelsen blandt de it-professionelle viser også, at 69 % af de adspurgte oplever en bedre work-life balance.

“Jeg oplever en bedre work-life balance.”

Enig
69 %
Uenig
11 %
Uændret
20 %

For 20 % er oplevelsen af work-life balance uændret, mens den for 11 % er forringet.

Ligeledes viser undersøgelsen, at 45 % af de adspurgte it-professionelle oplever at have færre sygedage.

“Jeg oplever at have færre sygedage.”

Enig
45 %
Uenig
8 %
Uændret
47 %

For 47 % er antallet af sygedage uændret, mens 8 % er uenige i, at hjemmearbejdet har resulteret i færre sygedage.

Viden skal deles!

Ønsker du at blive klogere på hjemmearbejde, og få yderligere indsigt i præferencer for mænd og kvinder samt private og offentligt ansatte – og meget andet – tilbyder Computerworld it-jobbank at afholde individuelle forløb for dine HR- og ledelseskolleger.

Rapporten, der er én ud af en serie på fem, er udarbejdet i et samarbejde mellem Computerworld it-jobbank og Computerworld med ønsket om at rådgive, inspirere og motivere danske virksomheder, der ønsker at tiltrække, rekruttere, udvikle og fastholde it-professionelle.

De øvrige rapporter udkommer løbende og berører emner som it-professionelles holdning til jobskifte, løn, arbejdsglæde og ledelse.

Download rapport

Læs også