It-karriereLøn

10 gode råd til løn­for­hand­lin­gen

Det allerbedste du kan gøre for at få en god og succesfuld lønforhandling, er at være godt forberedt. Computerworld it-jobbank har samlet 10 gode råd, som du kan bruge forud for lønforhandlingen.

1. Forbered dig hele året

Lønforhandlingen skal altid forberedes grundigt, hvis du gerne vil igennem med dine ønsker til en højere løn eller andre vigtige punkter for dig i din arbejdssituation.

Det er ikke nok, at du blot løber lidt ekstra hurtigt i ugen op til samtalen – din chef lader sig ikke narre af dette.

Lønforhandlingen er en proces, hvor du igennem hele året bør synliggøre dine resultater over for chefen, så denne er klar over dine kompetencer og uundværlighed. Ved løbende at gøre opmærksom på dig selv, sætter du dig i en position, hvor du nemmere kan fremføre dine lønkrav på forhandlingsdagen og få succes med dem.

2. Log dine successer og gør opmærksom på dem

Husker du projektet for ca. 10 måneder siden, hvor du rent faktisk ydede en rigtig stor indsats og var årsag til, at det pågældende projekt blev en succes og ikke en fiasko? Nej, vel! Det kan nemlig godt være rigtig svært at huske de succesindsatser, man har begået i løbet af et helt år.

Log derfor dine successer efter endt projekt eller opgave, mens de er friske i din erindring. På denne måde kan du nemt hive dem frem til lønforhandlingen, gøre opmærksom på dem og bruge dem som argumentation for en højere løn. Det handler igen om at forberede sig hele året.

3. Hvad tjener andre?

Et godt argument i lønforhandlingssammenhænge er som regel at have styr på, hvad andre i samme branche tjener. Dette kan du nemt undersøge ved f.eks. at kontakte din fagforening og se deres lønstatistikker. Har du ingen fagforening kan du evt. tale med fællestillidsrepræsentanten om, hvad andre i samme stilling som dig tjener. Ligger du lavere end gennemsnittet for din faggruppe, er dette et godt argument for en lønstigning.

4. Sæt dig ind i virksomhedens økonomi

Er virksomheden økonomisk i knæ, er det måske ikke lige tidspunktet hårdnakket at forlange en 20 procents lønstigning. Men er økonomien god, kan du godt tillade dig at fremføre et lønstigningskrav, der hænger realistisk sammen med virksomhedens gode økonomi og din egen indsats.

Har du styr på virksomhedens reelle økonomiske situation, er det også nemmere at tilbagevise chefernes godt slidte argument om at: ”Økonomien ikke er til lønstigninger lige nu pga. ditten og datten…”

5. Personalegoder

Er der økonomisk trange tider i virksomheden, kan du med fordel foreslå alternativer til en decideret lønstigning. Her kan personalegoder af forskellig art være et godt bud på alligevel at få "noget" med hjem.

Undersøg hvilke personalegoder, der findes: Firmabil, aviser, mobiltelefon, kontingenter, forbedrede pensionsordninger og forsikringer Sæt dig ind i reglerne for dem, så du har noget konkret at forhandle med.

6. Sæt dig et mål

Når du har været igennem ovenstående råd, skulle du gerne have dannet dig et bedre overblik over, hvor meget du egentlig er værd, og hvor meget du kan tillade dig at stile efter i lønstigning.

Sæt dig derfor et konkret mål om, hvad du præcis vil opnå og meld det ud. Målet må gerne være sat lidt for højt – for så er der noget at forhandle om. Selvom det måske kan være svært, så er det nødvendigt at glemme alt om din beskedenhed og blufærdighed, for det er en del af spillet at stille krav.

7. Derfor skal du stige i løn

Formuler nogle få (maksimalt tre) gode grunde til, at du skal have en lønstigning.

Øv dig på dine argumenter, så du er skarp i forhandlingssituationen.

Som en god vejledning til forhandlingen bør din løn stige mindst med den procentsats, som forbrugerprisindekset er steget det seneste år. Ligger din lønstigningsprocent under forbrugerprisindeksets stigning, oplever du i stedet et fald i din realløn.

8. Spil spillet

Selve forhandlingssituationen kan være svær. Men du skal ikke lade dig intimidere af, at din chef måske virker sur, stresset eller tilknappet. Det er en del af spillet. Smid dine krav på bordet (ikke bogstaveligt) sammen med dine argumenter og vær tålmodig og bevar fokus. Vær klar over, at det første nej ofte er ment som et forhandlingsoplæg.

Du skal ikke få dårlig samvittighed og slække på dine krav, fordi din chef oplyser, at økonomien ikke er til store lønstigninger, eller at der også skal være økonomi til en lønstigning til dine kolleger. Bevar fatning og fokus og gentag dine argumenter - eventuelt på forskellige måder.

9. Sig, hvis du er utilfreds

Er du utilfreds med resultatet af forhandlingen, så sig det. Sig til chefen, at du anerkender, at du ikke får mere ud af det nu, men at du stadig ikke er tilfreds med din løn, og det vil påvirke dit krav til næste lønforhandling. Alternativt kan du se, om du kan få en lønforhandling igen, allerede om et halvt år. Og i så fald, skal I aftale det med det samme.

10. Afslut lønforhandlingen i en god tone

Selvom du måske ikke fik, hvad du ville have, er det stadig vigtig at forlade rummet i god ro og orden, for I skal jo arbejde sammen et helt år endnu.

Husk også, at næste års lønforhandling starter så snart, du træder ud ad døren fra den nuværende!

Læs også