Employer branding

Højt fagligt niveau og selv­be­stem­mel­se giver optimal it-ar­bejds­plads

cVation kombinerer et fagligt ambitiøst og kundenært Azure-fokuseret udviklermiljø med udpræget selvbestemmelse og meget begrænset administration.

Annonceindlæg af cVation


cVation kombinerer højt fagligt niveau og selvbestemmelse med konstant fokus på at anvende den nyeste teknologi til at optimere kvalitet og performance i virksomhedens softwareløsninger til bl.a. finans- og luftfartsindustrien.

”En af de helt store fordele ved virksomheden her er, at jeg får lov at arbejde målrettet med min faglighed. Jeg udvikler konstant på de nyeste tilgængelige Microsoft cloudteknologier, ser lynhurtigt de faktiske resultater af min indsats – og bruger langt mindre tid på administration og busy work,” siger Anders Flarup Tofthøj, udvikler og team lead hos cVation.

”Det er en kærkommen afveksling fra de mere traditionelle konsulent- og softwarehuse, hvor selv udviklere hurtigt sander til i projektledelse, rapportering, statusmøder og på at foretage mindre justeringer på ældre systemer. Det er ikke specielt motiverende, hvis man nu engang er teknisk anlagt og hellere vil arbejde målrettet med sin faglighed,” tilføjer Anders Flarup Tofthøj.

Han kom selv til cVation fra en stilling hos en stor konsulentvirksomhed i foråret 2018 og konstaterer, at den mere udviklerorienterede – og mindre administrativt tunge – kultur hos cVation passer ham meget bedre.

Dansk udviklerhus med et ben i New York

Softwarehuset cVation har ca. 50 ansatte fordelt på hhv. kontoret i Svanemøllen Havn og i New York, der arbejder med en række industrier – heriblandt finans og luftfart. Virksomhedskultur og metodik adskiller sig på en række områder fra eksempelvis de store it-konsulentvirksomheder samt udviklings- og softwarekoncerner. Det er selvsagt dels en funktion af virksomhedens størrelse, dels af at man ikke ligger i konstant deadline på kundeopgaver, men også fokuserer på udvikling af egne produkter.

”Men det er også et bevidst valg fra vores side. I ledelsen er vi alle teknisk orienterede og arbejder målrettet på at skabe en kultur, der er mere rettet mod at udvikle løsninger af virkelig høj kvalitet med udgangspunkt i de nyeste cloudplatforme og teknologier end mod at sælge så mange rugbrødsprojekter så dyrt som muligt. Vi outsourcer ikke, men udvikler alt selv, og alt i alt giver det mindre administration og mere plads til det, vi og vores ansatte synes er allermest interessant,” siger virksomhedens CTO, Nicolai Graff Andersen.

Hellere udvikling end vedligehold af gamle systemer Nicolai Graff Andersen bemærker, at der fra ledelsens side er specifik fokus på, at udviklerne skal arbejde målrettet på at udforske mulighederne indenfor Microsoft Azure til at effektivisere, forbedre og optimere virksomhedens industriløsninger. Ligeledes arbejder vi løbende på at inkludere de nyeste teknologier, som eksempelvis IoT, AI og Blockchain, hvor vi kan se nye teknologiske og forretningsmæssige muligheder.

”Vi er navnlig aktive indenfor områder, der er karakteriseret ved at være datatunge, forretningskritiske for kunderne og med ufatteligt mange variable. Derfor afprøver vi konstant de nyeste teknologier til at bygge skalérbare, højeffektive og robuste løsninger. Vel at mærke løsninger, som aktivt bruger store datamængder til at optimere fleksibilitet, overblik og logistik i forbindelse med eksempelvis flyankomster- og afgange. Eller til f.eks. at fastsætte priser på obligationer og værdipapirer. Begge er trods alt felter, hvor rigtig mange processer, aktører, virksomheder interagerer med hinanden i noget, der bedst kan betegnes som en ekstremt kompleks dans,” forklarer Nicolai Graff Andersen.

Virksomheden arbejder målrettet på at optimere udviklingsprocessen og på at mindske afstanden mellem tanke og handling. Ligeledes benytter cVation DevOps på alle projekter.

”Derfor lægger vi mange kræfter i at bevare fokus på best practice og på kvaliteten af selve udviklingshåndværket – vi har endda bygget vores egen DevOps-udviklingsplatform. Vi arbejder med industriløsninger, som skal kunne fungere umiddelbart i komplekse og krævende sammenhænge. Det stiller store krav, men gør det også langt sjovere og mere udfordrende for vores udviklere at gå på arbejde,” siger han.

Mere fokus – og plads til familien

Men selv om den flade, udviklerorienterede virksomhedskultur er temmelig resultatorienteret, så mener Anders Flarup Tofthøj ikke, at der drives rovdrift på ham som medarbejder.

”Vi har meget ansvar og stor medbestemmelse, men netop fordi du kan fokusere – og ikke er hængt op på at skulle levere en masse papirarbejde – er det reelt muligt at kombinere udvikling af effektive, nyskabende løsninger med et almindeligt familie- og fritidsliv. Sådan er det bestemt ikke alle steder i it-branchen,” konstaterer han.

”Hvis man – med et lidt slidt udtryk – skal tale om work-life-balance, så er den langt bedre her end noget sted, jeg har oplevet tidligere. For selv om vi har hyppige release-cycles, så kan det planlægges i meget høj grad. Samtidig oplever jeg, at jeg producerer mere effektivt og kvalitetsbevidst, fordi man ikke hele tiden er helt oppe på den høje stressklinge,” siger Anders Flarup Tofthøj.

Fokus på kontinuitet og sammenhold

Et andet aspekt af kulturen hos cVation er de daglange hackatons, virksomheden jævnligt afholder. Det er med til at skabe et fagligt og kreativt frirum, hvor medarbejderne kan kaste sig over præcis de emner og teknologier man har lyst til at prøve af.

Resultatet af dette – og af kulturen i almindelighed – er blandt andet, at man kun yderst sjældent oplever, at medarbejderne forlader virksomheden, hvilket giver høj kontinuitet og et stærkt sammenhold.

”Da jeg skiftede job, var jeg ærligt talt lidt bekymret for, om fagligheden ville være lavere i en mindre virksomhed. Men i realiteten er det stik modsatte tilfældet. Niveauet er tårnhøjt og virksomhedskulturen lægger op til at vi sparrer, lærer og udvikler vores kompetencer,” bemærker Anders Flarup Tofthøj.

Kunne du tænke dig at gøre karriere hos cVation, så kan du se åbne stillinger via dette link.

Om cVation

cVation er en it-virksomhed med fokus på innovative, robuste cloudløsninger i stor skala til bl.a. luftfart og finans baseret på Microsoft Azure. Virksomheden har ca. 50 ansatte, en teknisk orienteret ledergruppe og kontorer i København og New York.

Læs også