HR og it-rekrutteringMotivation og trivsel

1.400 it-folk uddyber: Det betyder en god work-life balance

Work-life balance er vigtig i et moderne arbejdsliv, og det er også noget af det, der skaber arbejdsglæde for it-folk, når de skal vurdere, hvad et godt arbejdsmiljø er. Det viste sidste års it-survey, som vi udarbejdede i samarbejde med Computerworld. Nu uddyber samme målgruppe, hvad det konkret betyder for dem.

Udfordringen har været klar de seneste mange år: Der er mangel på it-arbejdskraft, og det er ikke et problem, der ser ud til at aftage. Efterspørgslen overstiger udbuddet, og det betyder et stigende pres på den eksisterende arbejdskraft.

En konklusion, der ikke er til at tage fejl af, da 50 procent i vores seneste survey angiver, at arbejdspresset i branchen er enten meget højt eller højt. 39 procent finder det passende, mens kun 10 procent finder det lavt eller meget lavt.

At arbejdspresset stiger betyder også et øget fokus på work-life balance – også for en faggruppe, der ellers er kendt for at værdsætte fleksibilitet i arbejdstider, der gør det muligt at møde sent og arbejde sent.

Men hvad betyder en god work-life balance egentlig?

1.400 it-folk har i vores survey svaret på, hvad en god work-life balance er. Ud af en liste på 10 udsagn samt et fritekstfelt kunne respondenterne vælge et og maks. tre svar på spørgsmålet. Det gav følgende top tre:

 1. At jeg kan tilpasse arbejdet til min livssituation (59 procent)
 2. At virksomheden har fokus på medarbejdernes trivsel (44 procent), og
 3. At jeg kan arbejde, når det passer mig (44 procent).

Hernæst kommer hjemmearbejdsdage (42 procent), og at jeg ikke tager arbejdet med hjem (31 procent).

De seneste års resultater inden for work-life balance er et billede på, at også it-folk skal have privat- og/eller familielivet til at gå op i en højere enhed. Særligt med det høje arbejdspres for øje. De værner også om deres trivsel og fleksibilitet, der allerede er et kendetegn for dem.

Med it-folkenes egne ord

Fritekstfeltet blev også flittigt brugt. Her kom flere respondenter med udsagn om, at work-life balance også er:

 • mulighed for at arbejde, hvor det passer en
 • balance mellem ansvar, indflydelse og aflønning
 • at kunne tilrettelægge mødetider og spare overarbejde op
 • mulighed for en kortere arbejdsuge
 • at tiden ikke tælles, men resultaterne
 • intet arbejde i ferier og weekender
 • at der ikke er tvunget overarbejde

Sågar udtalte én, at work-life balance er at ”arbejde hjemmefra 80-100 procent af tiden”. Mange af besvarelserne taler dog ind i de overordnede resultater, der viser, at it-folk især vil være herre over arbejdstid, ansvar og indflydelse.

Kulturmatch også klarlagt

På samme måde som work-life balance blev respondenterne også spurgt om, hvad et godt kulturmatch er. Kulturmatch skal forstås på den måde, at det beskriver matchet mellem kandidaten og virksomheden med alle dets sociale og faglige aspekter.

Top tre fremstår således:

 1. At jeg har en dygtig leder (55 procent)
 2. At jeg har søde, omgængelige og fagligt kompetente kolleger (54 procent)
 3. At jeg kan identificere mig med virksomhedens værdier (45 procent)

At en dygtig leder indtager førstepladsen, er ikke overraskende, da god ledelse er det væsentligste, når it-folk angiver, hvad der kan få dem til at skifte job. Gode og dygtige kolleger indtager en andenplads, hvilket heller ikke er overraskende, eftersom muligheden for at sidde i et kompetent team, der udfordrer fagligt og udvikler personligt, også er vigtigt for it-profiler.

At virksomhedens værdisæt her indtager en tredjeplads, er interessant, da respondenterne – i spørgsmålet om, hvad der kan få dem til at skifte job – placerer et attraktivt værdisæt på en niendeplads. Det betyder, at det gode værdisæt for it-profilerne ikke er den bedste tiltrækningsstrategi, for det får ikke it-profilerne til at skifte job.

Det gode værdisæt kan derimod anvendes som fastholdelsesstrategi, fordi det betyder noget for it-profilerne, når de vurderer kulturmatchet mellem dem selv og jobbet, når de sidder i det.

Download vores survey nu

Du kan nu hente vores undersøgelse – ganske gratis – ved at udfylde formularen her:

Hvis du er interesseret i at få en gennemgang af den samlede undersøgelse – og hvordan du kan bruge resultaterne aktivt i din rekruttering – er du velkommen til at kontakte os på kontakt@it-jobbank.dk eller tlf. 70 22 93 00.

Læs også