Employer brandingMotivation og trivsel

Hvem er lederen bag den korte ar­bejds­u­ge?

Virksomheden IIH Nordic har fået meget omtale på baggrund af deres firedages arbejdsuge. Hvad vi ikke har hørt meget om, er lederen bag beslutningen. For hvilken ledelsesfilosofi ligger til grund for at forandre en hel kultur og gøre arbejdsglæde til et spørgsmål om tid?

Siden Henrik Stenmann forandrede en hel organisation, er han landet godt. Men ikke uden et par erkendelser undervejs – blandt andet, at arbejdslivet, som vi kender det, er ren og skær vane. Derfor har indførelsen af en firedages arbejdsuge ikke kun forandret arbejdsgangene, men også processen med at ansætte nye medarbejdere.

"Som leder har jeg fået nye vaner ind under huden, men har også måtte træde et skridt tilbage indimellem. Når vi ansætter nye medarbejdere, skal vi være ekstra opmærksomme, for de vil hurtigt ryge tilbage i gamle, ofte uhensigtsmæssige, mønstre," indleder Henrik Stenmann.

"Nye medarbejdere er ikke blevet holdt i hånden gennem forandringen, men træder direkte ind i den. Det er en udfordring for mange, og derfor har vi truffet beslutningen, at nye medarbejdere arbejder fem dage om ugen i de første fem måneder. Simpelthen for at sikre, at de besidder forudsætningerne for en firedages arbejdsuge," fortæller Henrik Stenmann.

"Det vil også fremadrettet blive en stor ledelsesmæssig udfordring. Både for os og andre."

Vi skal ikke arbejde os halvt ihjel for en øl i Nyhavn

Selvom Henrik Stenmann i dag er både beundret og omdiskuteret for sin rolle i IIH Nordic, har han ikke altid haft ambitionen om at blive leder. Drivkraften var i stedet lysten til at søsætte projekter og inspirere andre.

Derfor var det en kærkommen mulighed, da IIH Nordic voksede, og de to daværende partnere pegede på Henrik Stenmann som ny direktør.

"Det gik langsomt op for mig, at nu havde jeg muligheden for at eksperimentere med nogle ret spændende og vanvittige idéer. For hvis vi nu bliver rigtig dygtige, kan vi så gøre vores arbejde hurtigere og smartere," spørger Henrik Stenmann – velvidende, at netop den mission er lykkes.

"Jeg er meget visionært tænkende og forsøger at tænke 5-10 år frem. Vores første tagline i IIH Nordic var ”creating time”, og ingen forstod dengang, hvorfor vi snakkede så meget om tid. Men vi skal nok nå at tjene penge til øl i Nyhavn, men at arbejde sig selv halvt ihjel for det, tror jeg bare ikke på. Derfor bliver tid vores vigtigste valuta," forklarer Henrik Stenmann.

Dyrk det, du er bedst til, og bed om hjælp til resten

Spørger Henrik Stenmann sine medarbejdere, er han ikke god til klassisk management. Derfor har han brug for stærke eksekveringsfolk, så han har mulighed for at koncentrere sig om den visionære og faglige fordybelse, som optager ham.

"Jeg er god til at tale ind til folks drømme, tænke ud af boksen, motivere og se et større formål med folks arbejdsliv. Men jeg er også afhængig af, at den klassiske ledelse fungerer, og derfor har jeg ansat en Chief Digital Officer og en Chief Operating Officer, der skal hjælpe mig med driften af IIH Nordic," fortæller Henrik Stenmann.

"Det betyder, at jeg får mulighed for at blive endnu dygtigere fagligt – noget, som nok altid har ligget i kortene for mig," påpeger Henrik Stenmann.

Ledelsesfilosofi: Få værdier til at skabe værdi

Værdier skal fungere som styringsredskab og ikke bare arkiveres i en skuffe, mener Henrik Stenmann, der både på arbejds- og hjemmefronten sørger for at dyrke sine værdier.

"Jeg tror på, at du skal træne, forstå, være tro mod og udleve dine værdier for at holde dem i live. Privat forsøger jeg ikke at opsætte en masse regler, men i stedet italesætte værdier som eksempelvis ”tillid” over for mine børn i stedet for at kontrollere dem hele tiden," forklarer Henrik Stenmann.

"Og sådan gælder det i reglen i mange af livets forhold – også på arbejdspladsen. Hvis vi eksempelvis vil opbygge tillid, må vi udvise tillid," understreger Henrik Stenmann.

At gå forrest kan også betyde at stå alene

I omtalen af IIH Nordic blev virksomheden og CEO Henrik Stenmann sat i front for en trend på arbejdsmarkedet, hvor de etablerede vaner er i opbrud – og noget nyt er på vej ind. Det har imidlertid ikke resulteret i, at mange andre virksomheder har fulgt det gode eksempel. Tværtimod.

"Det har overrasket mig, at der ikke er flere virksomheder, der har turde gøre som os. Men specielt i C-suite er det næsten tabubelagt eller uambitiøst, det vi har gjort. Måske fordi de fleste alene ser på den korte arbejdsuge og ikke erkender, at det kun er toppen af isbjerget," siger Henrik Stenmann, inden han afslutter:

"For vi har ændret en hel kultur for at nå hertil.

Læs også