Employer brandingHR og it-rekruttering

Hvordan fast­hol­der man it-me­d­ar­bej­de­re?

Flere undersøgelser omkring medarbejderloyalitet viser en klar tendens: Medarbejdere er mere loyale overfor deres arbejdsgivere i krisetider end i opgangstider. Med udsigt til et opsving i den danske økonomi er der altså god grund til at sætte fokus på, hvordan man som virksomhed fastholder sine medarbejdere.

Har man gode og loyale medarbejdere, så vil man gerne fastholde dem. Det giver næsten sig selv. Men hvad skal man som virksomhed have fokus på i forbindelse med fastholdelse af it-medarbejdere, og hvordan gør man? Det har it-jobbank taget et kig på sammen med Henning Søgaard Nielsen, direktør i SCR Ciklum, der er et konsulenthus og et rekrutteringsbureau indenfor it-området.

Henning Søgaard Nielsen er adm. direktør i SCR Ciklum, hvor han beskæftiger sig med formidling af it-konsulenter til store danske virksomheder. Henning har en teoretisk uddannelse som merkonom i regnskab og økonomi, HD i organisationsstrategi og en MBA med speciale i medarbejderloyalitet. Henning har tidligere fungeret som linjeleder i en række større danske virksomheder som fx Bikuben (nu Danske Bank) og SDC (Skandinavisk Data Center).

Fastholdelse af medarbejdere handler på mange måder om medarbejderloyalitet

Ifølge Henning Nielsen hænger medarbejderloyalitet tæt sammen med, om medarbejderen føler sig anerkendt, udfordret og stolt over det arbejde, vedkommende udfører.

”It-medarbejdere er som oftest specialiserede medarbejdere, og der er en klar tendens til, at jo højere grad af specialisering, jo højere grad af orientering imod sit fag og sin funktion – hvilket betyder en faldende grad af loyalitet overfor virksomheden. Det gælder for specialiseret arbejdskraft bredt set, også indenfor andre fag. Det er altså en væsentlig faktor, som ledere for it-medarbejdere, bør være opmærksomme på. Lidt groft stillet op, kan jeg – på baggrund af mit daglige arbejde med rekruttering af it-medarbejdere – ligeledes se, at specialiserede it-medarbejdere stiller krav til ledelse og virksomhed, og at de ikke nødvendigvis føler den samme grad af loyalitet over for deres arbejdsplads, som måske ellers har været var kendetegnende for tidligere generationer. De er meget loyale overfor deres fag og føler en stor faglig stolthed, så får de ikke de opgaver, de finder spændende og udfordrende, har jeg flere gange oplevet, at det er medvirkende til, at de søger efter nye udfordringer.”

Hvad skal der til for at fastholde medarbejdere?

Henning Nielsen har, i forbindelse med sin MBA om medarbejderloyalitet, foretaget en veldokumenteret undersøgelse, der giver et klart billede af, hvilke faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer it-medarbejderes loyalitet.

”De væsentligste pointer i denne sammenhæng, er, at der er to grundlæggende forudsætninger for overhovedet at opbygge en positiv medarbejderloyalitet. Den psykologiske kontrakt mellem medarbejdere og ledelse skal, udover de gængse ansættelsesvilkår, udstrækkes til også at dække fair behandling og dialogorienteret ledelse, og så skal der eksistere et ”tillidsklima” i virksomheden. Man skal have tillid til, at man kan stole på virksomheden og virksomhedens ledelse. Her spiller nærmeste leder en meget central rolle, som den der udviser respekt og praktiserer fair behandling, og den tillid bliver så automatisk gensidig.”

"Når de grundlæggende loyalitetsfaktorer, eller drivere, er opfyldt, så er der en række faktorer, der hhv. fremmer eller hæmmer udvikling af medarbejderloyalitet i virksomheden. Af særlig interesse er naturligvis de faktorer, der fremmer udvikling af en høj grad af medarbejderloyalitet. Det er forhold som aktiv støtte til personlig udvikling, et inspirerende innovativt miljø, fælles værdisæt. Det er faktorer, der medvirker til, at medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens udvikling.”

En investering i øget medarbejderloyalitet giver et øget bundlinjeresultat

”En lang række undersøgelser har vist, at virksomheder med lav personaleudskiftning har op til 50 % højere fortjenstmargen end virksomheder med høj personaleudskiftning. Det er til at tage og føle på. Derudover er der en beviselig sammenhæng mellem medarbejder- og kundeloyalitet. Har du tilfredse og glade medarbejdere, har du som oftest også tilfredse og glade kunder. På den baggrund kan man også tale om, at medarbejderloyalitet har en direkte indvirkning på produkt og service. Jeg mener da klart, at det taler sit tydelige sprog: det betaler sig at fastholde gode medarbejdere.”

Fastholdelse af medarbejdere er en vigtig ledelsesopgave

Ifølge Henning Nielsen bør man som virksomhed og leder have fokus på fastholdelse af gode medarbejdere. ”Jeg er af den mening, at enhver virksomhed bør finde et fundament, der passer til den specifikke virksomhed og branche. Jeg mener ikke, at det giver mening at tale om loyalitetsprogrammer længere. Der findes ikke en art one size fits all, så i stedet bør man som virksomhed og leder overveje, hvilke loyalitetsfaktorer, fx tillid, fairness, kommunikation, man vil arbejde, ansætte og fastholde efter, ligesom det er særligt vigtigt at huske, at det er den nærmeste leder, der er katalysatoren.”

Employer branding – et kontinuerligt arbejde

Employer branding har igennem noget tid været et ’hot’ emne indenfor rekruttering og fastholdelse. Men er der grund til at lave en employer branding-strategi, eller er det bare endnu et buzzword?

”Medarbejderne er nøglepersoner, når det kommer til virksomhedens omdømme og renomme. Oplever medarbejderne en høj grad af tilfredshed på deres arbejde, er der stor sandsynlighed for, at de vil anbefale virksomheden som arbejdsplads for andre. Det handler til syvende og sidst om din position som attraktiv arbejdsplads for nuværende og potentielle medarbejdere. Jeg mener derfor, at det betaler sig med en employer branding-strategi, der kobles op på forretningsstrategien. Man er som virksomhed og leder nødt til kontinuerligt at forholde sig til, om man har de rette kompetencer i virksomheden, hvad man får brug for af kompetencer i de kommende år, hvordan man vil fastholde medarbejdere, hvordan man vil rekruttere nye medarbejdere og om man er en attraktiv arbejdsplads. Employer branding indvirker stærkt på en virksomheds evne til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Derfor betaler det sig at gøre arbejdet med employer branding til en fortløbende strategisk indsats.”

Læs også