Motivation og trivsel

Med team­bu­il­ding skal sjælen med på arbejde

Udbuddet inden for teambuilding spænder vidt fra gastronomi i selskab med mesterkokke til at køre rundt på en pløjemark i firehjulstrækker. Men betyder det overhovedet noget, hvad man gør? it-jobbank formidler nyttig viden om teambuilding.

Virksomheder efterspørger i dag teambuilding-oplevelser, der kan opfylde medarbejdernes moderne ønske om personlig udvikling og samtidig bruges til at ryste en gruppe sammen.

Men ifølge Kirsten Marie Bovbjerg, der er antropolog og adjunkt ved Danmarks Pædagogiske Universitet, handler disse typer aktiviteter mere om eventyr end at skabe og bundfælde læring.

”Det handler i mange tilfælde om at overskride grænser og finde ud af, at vi kan mere, end vi tror. Og så skal det være sjovt samtidig. Helt grundlæggende bunder ønsket om at deltage i disse kurser også i en forestilling om, at aktivitet og udvikling er godt. Og at det frigør et potentiale hos den enkelte deltager,” forklarer Kirsten Marie Bovbjerg.

Hjerte og bundlinje

Teambuilding handler kort sagt om at få en gruppe medarbejdere til at fungere som et team via praktiske samarbejdsøvelser. Teambuilding-øvelserne bygger på, at de situationer, deltagerne havner i, er så virkelighedsnære, at man kan overføre sine kundskaber og problemløsningsmodeller til udfordringerne på jobbet. Men Kirsten Marie Bovbjerg mener godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om de opståede situationer har noget som helst med en konkret arbejdssituation at gøre.

”Der er mere i teambuilding end blot socialt samvær og højt humør. Medarbejderne bliver sendt på kursus for selv at finde værdier, der er i tråd med virksomhedens værdier. Det sker ud fra en betragtning af, at hvad der er godt for medarbejderne, også er godt for virksomheden. Hjerte og bundlinje forudsættes at følges ad,” siger Kirsten Marie Bovbjerg.

Der kan findes direkte interessemodsætninger imellem, hvad arbejdsgiver og medarbejder definerer som udvikling. Det er ikke nødvendigvis en given sag, at man ved teambuilding finder værdier, der er i tråd med virksomhedens.

”Der tales en masse om værdier i positiv betydning, men som ikke er til diskussion. Her kan man spørge, om der ikke blot er tale om manipulation. Spørgsmålet er, om al udvikling nødvendigvis er godt, og hvem der i sidste ende skal bestemme, i hvilken retning en person skal udvikle sig,” siger Kirsten Marie Bovbjerg.

Vejen mod målet kan være vidt forskellig, men den ønskede læring fra teambuilding er gerne den samme. Det drejer sig om, at deltagerne skal:

  • Udvise fælles ansvar for gruppens resultater
  • Udnytte hinandens færdigheder
  • Føle fælles forpligtelse over for opgaverne og hinanden
  • Opnå en fælles opfattelse af målsætninger og fremgangsmåder

Tæt på hverdagen

Der findes mange former for teambuilding-kurser. Langt fra alle tager udgangspunkt i fysiske strabadser ude i naturen, som oftest er dét, der forbindes med den slags kurser. De bagvedliggende gruppeprocesser i teambuilding indgår som et naturligt element i mange andre kursus-sammenhænge. Erhvervspsykolog, Line Thatt Jensen fra Mannaz, erkender, at det kan være svært at danne sig et overblik over skidt og kanel. Men hun mener, der er en række grundregler, som bør være fastlagt, før man deltager i teambuilding.

”Virksomhederne bør først og fremmest fokusere på, om udbyttet af kurserne tilfører reel læring og giver mening. Der er forskellig teambuilding til forskellige tider og personer. Det kan i nogle situationer være gavnligt at opleve, at direktøren blot er et menneske af kød og blod, som ikke er god til alt. Men de aktiviteter der er tilrettelagt, så deltagerne enten ikke ved, hvad der skal ske, eller ikke kender det egentlige formål med øvelserne, er i bedste fald ren underholdning og i værste fald direkte skadelige,” siger Line Thatt Jensen.

Den optimale læring skabes bedst, hvis den foregår i et positivt og trygt miljø. For at teambuilding giver mening og kan omsættes i organisationen efterfølgende, bør det ifølge Line Thatt Jensen være en forudsætning, at indholdet relaterer til udfordringerne på arbejdspladsen, og at der efter kurset er mulighed for at vende hjem til organisationen og praktisere det tillærte.

”Effektiv teambuilding handler ikke om at så splid mellem deltagerne eller træde over de individuelle grænser uden efterfølgende at kunne samle op på det. Når vi sættes sammen i grupper for at løse en opgave, er formålet blandt andet at finde ud af den enkeltes rolle og funktion i fællesskabet. Arbejdet med gruppedynamikker forudsætter en faglig ballast hos underviserne, som kan stille de rette refleksionsspørgsmål undervejs,” siger Line Thatt Jensen.

Sjælen med på arbejde

Den store efterspørgsel på personlig udvikling markerer ifølge Kirsten Marie Bovbjerg en ny tendens i tiden, hvor grænserne mellem arbejds- og privatlivet langsomt udviskes. Tidligere gik man på arbejde med et begrænset mål om at få et udbytte og klare sig til dagen og vejen. I dag er der sket en holdningsændring i retningen af, at vi også går på arbejde, fordi det er sjovt, udviklende og giver mening.

”På den moderne arbejdsplads skal vi have sjælen med på arbejde. Virksomheder gør en dyd ud af, at de ansatte påtager sig et ansvar for deres arbejdsliv og udviser fleksibilitet. Men der er en dobbelthed i det i relation til de grænseoverskridende teambuilding-kurser, hvor den enkelte placeres i situationer, hvor det kan være svært at sige fra over for gruppen uden at tabe ansigt eller prestige. Det er jo ikke nødvendigvis de samme ting, folk finder morsomt,” siger Kirsten Marie Bovbjerg.

Kirsten Marie Bovbjerg savner en kritisk stillingtagen i debatten om teambuilding, der stiller skarpt på netop den enkeltes integritet.

”Det er urimeligt at presse folk til noget, de dybest set ikke ønsker. De grænseoverskridende teambuilding-kurser er præget af et forførende element og en retorik, som det er meget svært at sætte sig ud over. Det er dybt kritisabelt, hvis personer havner i en situation, hvor de føler sig fortabt, fordi de mennesker, der har bragt dem i situationen, ikke har kapaciteten til at hjælpe dem,” afslutter Kirsten Marie Bovbjerg.

Læs også