Motivation og trivselUndersøgelser

Hvad betyder hjem­me­ar­bej­de for lysten til at skifte job?

Ny analyse viser, at hjemmearbejde betyder mindre for jobskifte end tidligere. Til gengæld topper arbejdsformen, når it-professionelle definerer den gode work-life balance.

Hos Computerworld it-jobbank har vi igennem de seneste 7 år afdækket it-professionelles jobsøgnings- og karriereadfærd – og under pandemien i 2020-2021 var hjemmearbejde et højaktuelt emne, der satte dagsordenen på mange arbejdspladser.

Sidste år vurderede 26 % af de it-professionelle da også, at udsigten til flere hjemmearbejdsdage kunne få dem til at skifte job. Et tal, der nu er faldet, viser vores seneste analyse.

Hvilke faktorer kan få dig til at skifte job?

Udsagn Procent
Højere løn 61 %
Bedre ledelse 44 %
Mindre transporttid 40 %
Bedre work-life balance 37 %
Mere meningsfuldt arbejde 34 %
Mere udfordrende arbejdsopgaver 31 %
Mere medbestemmelse 31 %
Bedre arbejdsmiljø 30 %
Flere feriedage 29 %
Flere hjemmearbejdsdage 20 %
Bedre kollegaskab 14 %

Udsigten til flere hjemmearbejdsdage kan nu få 20 % af de adspurgte it-professionelle til at overveje et jobskifte. Det er til trods for, at flertallet af de adspurgte arbejder hjemme én dag om ugen, mens størstedelen drømmer om to hjemmearbejdsdage om ugen.

Den gode work-life balance

Alligevel angiver omtrent halvdelen af de it-professionelle, at en god work-life balance defineres af mulighed for hjemmearbejde.

Top 5: Hvad betyder en god work-life balance?

  • Mulighed for at tilpasse arbejdet til min livssituation (70 %)
  • Mulighed for hjemmearbejde (49 %)
  • Mulighed for flekstid (46 %)
  • At arbejdsgiver har fokus på min trivsel (32 %)
  • Balance mellem indflydelse og ansvar (29 %)

Ser vi bort fra højdespringeren, der nærmer sig den egentlige definition af work-life balance, topper mulighed for hjemmearbejde og flekstid listen. Det indikerer, at introduktionen til hjemmearbejde, og den fleksibilitet det medfører, er blevet en del af de it-professionelles måde at beskrive det gode, balancerede arbejdsliv på.

Selvom færre it-professionelle vurderer, at udsigten til flere hjemmearbejdsdage kan få dem til at skifte job, betyder det altså stadig meget for en stor del af de adspurgte. Der er ingen tvivl om, at hjemmearbejde har vundet indpas – måske endda er blevet en ny normal.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig på analysens øvrige resultater – både når det kommer til ledelse, men også balance, fire dages arbejdsuge og hjemmearbejde – kan du få fingerene i den med det samme.

Hent analyse

Læs også