HR og it-rekruttering

HR er bagud på den digitale front

HR er den funktion i de fleste organisationer, der er mindst avanceret, når det gælder digitalisering. Dog oplever mange faktisk digitalisering som en hjælp, der gør processer nemmere og hurtigere. Her får du 3 digitale quick wins på 3 HR-udfordringer.

Rådgiver og forfatter Jane McConnell er ekspert i at hjælpe organisationer succesfuldt igennem transformationen fra en gammeldags ”analog” arbejdsplads til en digital og ved desuden, hvilke værktøjer der er nødvendige for at implementere de mange fordele, der følger med digitalisering.

Hun har i over 9 år undersøgt organisationers digitale tranformation ved at studere mere end 300 organisationer på verdensplan. I hendes undersøgelse er hun kommet frem til følgende:

HR er den funktion i de fleste organisationer, der er mindst avanceret, når man taler om digitalisering.

Dette kan skyldes, at man i HR ikke vil digitalisere processer, som har med mennesker at gøre, da det kan virke distancerende. Dog oplever mange mennesker digitalisering som en hjælp, der gør processer nemmere og hurtigere.

HR skal være digital frontløber

HR er kernen i mange organisationer. HR er den funktion i en organisation, som mange nye medarbejdere først stifter bekendtskab med, når de indleder et arbejdsforløb hos en organisation. På denne måde har HR stor indvirkning på både kulturen internt i organisationen, men også på organisationens image, f.eks. via employer branding.

HR’s rødder spreder sig langt ud i en organisation, fordi HR er i tæt kontakt med alle personer på de forskellige organisatoriske niveauer – lige fra ledelse til kontor- og køkkenpersonale.

Digitalisering er fremtiden, og vil man vinde de rigtige medarbejdere, og for den sags skyld kunder, gælder det om at være en del af fremtiden. Digitalisering er blevet et afgørende konkurrenceparameter for danske organisationer, og implementering af digitale processer er således afgørende for en organisations eksistens.

Transformationen af digitale arbejdsgange skal ikke ses som en trussel, men en mulighed, der på kort tid kan skabe værdi og fremtidssikre organisationen.

Læs her 3 digitale quick wins, der kan løse 3 HR-udfordringer på tværs af brancher:

Udfordring 1: Fremtidens ’liquid workforce’ kræver øget overblik

Fremtidens organisationer skal være agile og projektorienterede. Dette betyder, at der i mange organisationer vil være fokus på ’liquid workforce’, og at det i større grad vil være freelancere, der udgør medarbejderstaben under C-suite level. Dette udløser automatisk mere arbejde for HR som funktion, grundet en øget udskiftning af medarbejdere.

Quick win 1: Få overblik med en digital signeringsløsning

Med stor udskiftning i medarbejderstaben følger administrativt arbejde. For ikke at glemme eller overse personer eller vigtige processer er det essentielt at have overblik over f.eks. udsendte kontrakter, om de er underskrevet af alle parter og inden for deadline. Med en digital underskriftsløsning kan HR nemt få overblik over alle personer, vigtige processer og de dokumenter, der skal underskrives.

Udfordring 2: Indsamling af personfølsomme data på medarbejdere

Flere organisationer skal bruge personlige informationer fra deres medarbejdere – i mange tilfælde så mange informationer, at et helt A4-ark kan udfyldes. Eksempler på denne form for data kan være CPR-nummer, bankoplysninger og ICE-kontakter, der alle går under betegnelsen ’personfølsomme data’, der skal håndteres fortroligt.

Quick win 2: Gør indsamling af personlige informationer overskuelig og fortrolig

Det er muligt at få alle personlige informationer på medarbejdere, allerede mens de underskriver kontrakten digitalt. I stedet for at skrive deres personlige informationerne i en usikker e-mail eller på et stykke papir, der nemt kan ende hos uvedkommende tredjepart, kan underskriveren indtaste specifikke informationer, som arbejdsgiveren selv har forudbestemt. Efterfølgende kan informationerne overføres sikkert til interne arkiver uden videre taste- eller arkiveringsarbejde.

Udfordring 3: Arkivering af personfølsomme data i en kompleks digital verden

Ifølge EU-lov er det i fremtiden ikke tilladt at arkivere dokumenter med personfølsomme data, som f.eks. kontrakter, på cloud-baserede løsninger (Dropbox og Microsoft OneDrive), medmindre datacentrene er placeret i Europa. Dette betyder, at det nu er HR-funktionens ansvar at arkivere dokumenterne med personfølsomme data korrekt.

Quick win 3: Automatisk og sikker arkivering

Sørg først og fremmest for, at I anvender en arkiveringsløsning, der lever op til EU's lov om persondata. Læs mere her. Herefter er det fordelagtigt at implementere en automatisk løsning, der arkiverer dokumenterne sikkert, så de ikke opbevares i ulovlige mapper og på ulovlige servere.

Læs også