Erfaren kollega til tvær­gå­en­de ko­or­di­ne­ring inden for sikkerhed


Vil du arbejde med informationssikkerhed for sikkerhedsorganisationen og bidrage til den tværgående koordinering samt være tæt på vores styregruppe i en af landets største it-organisationer? Er du god til at håndtere mange interessenter, koordinere mange opgaver og en god formidler af komplicerede budskaber? Så er du måske vores nye kollega.

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø i kontoret Sikkerhedsstandarder og portefølje!

Du bliver ansat i kontoret Sikkerhedsstandarder og Portefølje i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Vores kontor sætter politikker og krav for sikkerhed og databeskyttelse i Skatteministeriets koncern, sikrer porteføljestyring og topledelsesbetjening på sikkerhedsområdet, og endelig varetager vi compliance og leverandørtilsyn. Vi er 20 kollegaer fordelt i fire teams for hhv. Leverandørstyring, Compliance, DPO og endelig Porteføljestyring, som du bliver en del af.

Det er en oplagt chance for dig, som er struktureret, grundig og ambitiøs, og som har lyst til at opbygge eller videreudvikle en karriere inden for informationssikkerhed. Du bliver en del af et stærkt kollegialt og fagligt miljø med mulighed for at blive uddannet på området og opbygge dine kompetencer sammen med dygtige kolleger.

Teamet består af fem medarbejdere og ledes af en teamleder. Der skal ansættes en til to medarbejdere yderligere. Teamets arbejdsopgaver omfatter strategiarbejde, tværministerielt arbejde, porteføljestyring, ledelsesrapportering, opgave- og projektstyring i kontoret, sekretariatsbetjening af styregruppe, ministerbetjening, kontakt til departementet på sikkerheds- og persondatabeskyttelsesområdet samt koordinering af bestillinger på tværs af sikkerhedsorganisationen og øvrige interne, administrative opgaver.

Teamet arbejder meget tæt sammen i hverdagen internt og med de andre teams i kontoret. Dertil har teamet mange samarbejdsrelationer internt i styrelsen og på tværs af koncernen.

Sans for struktur, service og skriftlig formidling er nøgleord.

Du er en god formidler af komplicerede budskaber, både mundtligt som skriftligt. Vi lægger særlig vægt på, at du er en dygtig, skriftlig formidler, som excellerer i at skrive notater og rapporter. Du kan skrive præcist, korrekt og kan formidle fagligt indhold på en let tilgængelig måde. Har du erfaring med Slotsholmsmetoden er det en fordel, men ikke et krav.

Du er grundig og foretrækker struktur i din opgaveløsning. Du er en udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret person, som er i stand til at møde organisationen, hvor den er. Du kan begå dig på alle niveauer i en kompleks organisation med mange interessenter.

Du er desuden i stand til at koordinere på tværs og have et bredt overblik, som understøtter dine kolleger og ledelsen i at håndtere bestillinger og øvrige opgaver på tværs af kontoret og sikkerhedsorganisationen.

Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau fx fra IT-universitet, Københavns Universitet eller CBS og har gerne nogle års erfaring fra en lignende stilling.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at fastholde vores høje trivselsmålinger i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • Varetage koordinering og indsamling af bidrag til bestillinger på sikkerhedsorganisationen, herunder bidrage med sammenskrivning, faglige input mv.
 • Varetage kontakten med vores interessenter i forhold til afrapporteringer, ministerbetjening mv. på sikkerheds- og persondatabeskyttelsesområdet under inddragelse af relevante parter.
 • Sekretariatsbetjene vores Styregruppe for sikkerhed i forhold til faste møder, afrapporteringer mv., bl.a. under inddragelse fra relevante parter i vores sikkerhedsorganisation.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:

 • Er udadvendt og kommunikativ med evnen til at formidle komplekse emner klart til forskellige målgrupper.
 • Er præcis i dine skriftlige formuleringer og trives med at en stor del af dine leverancer er på skrift.
 • Har erfaring med ledelsesbetjening og har et ”service-gen”, da mange af vores kollegaer er afhængige af, at vi yder god og hurtig service.
 • Excellerer i at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning.
 • Er god til at skabe overblik over en bred portefølje og har flair til at tænke relevante interessenter ind i dine leverancer.
 • Udstråler gejst og engagement i samspillet med organisationen og dine nærmeste kollegaer.
 • Kan balancere at arbejde både selvstændigt og tværfagligt om opgaverne.
 • Tager initiativ, viser ansvar, og følger opgaverne til dørs.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Ansøg” senest den 5. april 2024. Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test i ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne-Hedvig Baumgarten Olsen på telefon 7237 6541 eller souschef Mette Baden på telefon 7237 9399.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest samt reference.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
15. marts 2024
Ansøgningsfrist:
5. april 2024

Job hos virksomheden