Tekniske testere med fokus på kvalitet og faglige ud­for­drin­ger


Er du en faglig skarp teknisk tester, der motiveres af høje kvalitetskrav og kan levere på dem? Vil du arbejde med moderne teknologier og være med til at sikre kvaliteten af it-løsninger, der understøtter indberetninger, dataudveksling og kontrol? Og kan du se dig selv i et moderne DevOps-setup, hvor vi arbejder mod samme mål - så har vi brug for dig!

Vores ambition er at digitalisere og modernisere it-løsninger til automatisk udveksling af informationer med omverdenen samt at videreudvikle it-løsninger til at indberette finansielle informationer fra 3.part, så vi understøtter en enkel og korrekt skatteansættelse og opkrævning.

Om jobbet

Du bliver ansat i afdelingen Kapital, Indkomst og Pension, hvis formål er at understøtte Indkomst og Kapital området, som er samfundskritiske og komplekse systemområder i staten.

Som teknisk tester kommer du til at arbejde med en bred og udfordrende opgaveportefølje, hvor du bidrager til kvalitetssikring af udviklet funktionalitet via testautomatisering. Vi arbejder i et agilt setup, hvor du og dit nye fullstack team selvstændigt specificerer og videreudvikler features til de samlede løsninger og har den efterfølgende drift.

Du vil stå på mål for nødvendige og tilstrækkelige test-aktiviteter, som er med til at sikre, at de leverede løsninger er sikre, stabile, smidige og lever op til både funktionelle og non-funktionelle krav. Du vil have opgaver både indenfor test-management og test-implementering. Du vil også i samarbejde med teamet designe, opsætte og strukturere CI/CD således at releaseprocessen struktureres og strømlines.

Dine arbejdsopgaver/ansvarsområder:

 • Hjælpe forretningen til at konkretisere forretningskrav samt accept kriterier, der er testbare.
 • Deltage i daglige stand-ups og retrospektives møder
 • Planlægge test aktiviteter over næste sprint periode
 • Udarbejde fejlrapporter og risikobaserede testdesigns på kendte testdesignteknikker
 • Formidle test-strategi til teamet, herunder hvornår forskellige testtyper og -tilgange bør benyttes, fx systemtests, integrationstest, unittests etc.
 • Vedligeholde og udbygge eksisterende automatiseret test i afdelingens testværktøjer
 • Udvikle og vedligeholde den automatiserede systemtest i rammeværket, som er baseret på bl.a. Junit, Cucumber, Spock, Groovy, Selenium WebDriver (GEB), og Wiremock, samt opsætning på CI/CD-platformen (Jenkins-Rancher)
 • Udarbejde testdokumentation herunder etablere korrelation mellem forretningsbehov og test, samt sikre teknisk dokumentation.

Jobbet vil give dig mulighed for at bringe eksisterende kompetencer i spil samt at tilegne dig nye kompetencer indenfor både forretningsområdet, teknik, arkitektur og kode. Dette med særligt fokus på testautomatisering og derigennem at bygge bro mellem den tekniske implementering og rapportering til forretningen.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du har udviklerbaggrund og med praktisk erfaring som teknisk tester. At du har arbejdet med testautomatisering og kvalitetssikring i et par år eller mere og kan dokumentere din erfaring. Det vil være en fordel, hvis du har en relevante ISTQB-certificering (Advanced Technical Test Analyst, ISTQB Fundation, ISTQB Agile Extension) og har erfaring med test management.

Det er desuden en fordel, hvis du har forståelse for og erfaring med:

 • testprocessen og testniveauer
 • testdesigns, automatisk test af webservices og webbaserede front-end
 • deployment, konfigurationsstyring og release management
 • udvikling, herunder Groovy eller Java, Docker og Kubernetes samt Git (Github)
 • opsætning af CI/CD i Jenkins/Rancher
 • sikkerhed, kryptering og certifikater
 • mockingtools og deres anvendelse i et distribueret setup
 • Jira og Confluence
 • performancetest og implementering af disse

Det er et krav, at du er god til at kommunikere på dansk – både i skrift og tale, da koncernsproget er dansk.

Lidt om UFST og afdelingen

I UFST har vi fokus på den enkelte medarbejder og det er vigtigt for os, at man lyst til at investere i sig selv og UFST, hvorfor vi aktivt understøtter kompetencemæssig udvikling in-house og eksternt. Som teknisk tester vil du have mulighed for at deltage i et tværgående netværk (CoP), der har til formål at understøtte erfaringsudveksling blandt udviklere/tekniske testere. Via netværket vil du få indsigt i beslutninger om nye teknologier, servicearkitektur og brugbare tools samt it-valg af strategisk, tværgående og principiel betydning for UFST. UFST har desuden en velfungerende personaleforening med et spændende udvalg af klubber og aktiviteter, hvor vi som medarbejdere har mulighed for at netværke med hinanden uden for de vante rammer.

Vores afdeling består af 25 personer og rollespændet går fra typiske projektstyringsroller, arkitekter og fullstack teams til Application Managers og ledelsesrollen. Vi er ambitiøse, ansvarlige og du får professionelle og kvalitetsbevidste kollegaer med fokus på fagligheden. Der er højt til loftet, hvorfor man som ansat har stor mulighed for at have indflydelse på opgaveløsningen. Vi har en god stemning imellem os, omgangstonen er uformel og selv om vi har travlt, spiller vi hinanden gode med fokus på at komme i mål sammen.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Har stillingen fanget din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Ansøg” senest d. 29.04.2024. Vi holder samtaler løbende.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Hanne Sørensen på mobil nr. 72 37 27 41.

Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest og referencer.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
21. marts 2024
Ansøgningsfrist:
29. april 2024

Job hos virksomheden