Kon­tor­chef til ko­or­di­ne­ren­de stra­te­gi­kon­tor i en af Danmarks største of­fent­li­ge it-or­ga­ni­sa­tio­ner


Har du erfaring med at implementere strategi inden for it drift og udvikling? Kan du opbygge en enhed og stå i spidsen for et team, der skal fungere som driver for en strategiimplementeringsproces? Og er du optaget af at videreudvikle processer og workflows, så vi bedst muligt understøtter vores strategi og vores mange samarbejdspartnere? Så er det dig, vi har brug for.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) har vi ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af it-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. Vi udvikler løsninger, der skal understøtte fremtidens digitale skatteforvaltning. Udviklings- og Forenklingsstyresen er en af Danmarks største offentlige it-organisationer, og du bliver chef for et koordinerende PMO-kontor i området Infrastrukturdrift og Services (IDS).

Vær med til at opbygge et koordinerende kontor med mange samarbejdspartnere

Du vil stå i spidsen for et nyoprettet kontor, PMO Drift, som har ansvar for at drive og koordinere implementeringen af styrelsens it-driftsstrategi, herunder at understøtte topledelsen i det strategiske arbejde med it-drift. Dermed får du mulighed for at sætte dit præg på opbygningen og udviklingen af kontoret.

UFSTs it-driftsstrategi forventes godkendt inden for de kommende måneder. PMO Drift har til opgave at koordinere og sikre fremdrift i de indsatser, som over de kommende år skal sikre implementering af it-driftsstrategien i alle dele af organisationen.

Du og kontoret får derfor en nøglerolle i at sikre pipeline, prioritering og opfølgning på den samlede portefølje af udviklingsprojekter, som skal udvikle fremtidens it-drift i Skatteministeriets koncern.

Du bliver del af et underdirektørområde med 7 kontorer, som hver især har dybdegående teknisk viden og en kompleks opgaveportefølje.

Dine primære opgaver

Du skal – sammen med dine medarbejdere og via et tæt samarbejde med de øvrige kontorer i IDS – sikre forankring og fremdrift i udviklingen af den samlede it-drift på tværs af UFST. Der foreligger en overordnet implementeringsplan for it-driftsstrategien, som skal konkretiseres og operationaliseres i tæt samarbejde med relevante dele af organisationen. Du er derfor i tæt dialog med mange interessenter i og uden for UFST. Det vil sige, at du i den første tid skal:

  • Fokusere på at opbygge kontoret og rekruttere medarbejdere til kontoret.
  • Understøtte kommunikation og forankring af it-driftsstrategien på tværs af UFST og Skatteministeriet i øvrigt.
  • Etablere og opbygge sekretariat for et nyt UFST it-driftsboard, som på det taktiske niveau bl.a. får ansvar for at implementere it-driftsstrategien, understøtte standardisering i den samlede it-drift, sikre prioritering mv.
  • Udarbejde og iværksætte den samlede, detaljerede implementeringsplan for it-driftsstrategien i samarbejde med faglige miljøer i UFST.
  • Sikre løbende rapportering i relevante ledelsesfora på implementering af it-driftsstrategien, monitorering af it-driftsstatus samt samlet økonomi for it-driften på tværs af alle fagdomæner.

Du får mange samarbejdsrelationer på tværs af både UFST og den øvrige del af Skatteministeriet.

Vedholdende leder med fokus på samarbejde, koordinering og fremdrift

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse og erfaring med udvikling og eksekvering af strategiske roadmaps samt ledelse af transformationsprojekter.

Du er en erfaren leder, der kan sætte retning og navigere i en politisk styret organisation. Du skal have stærke samarbejdsevner og være i stand til at opbygge relationer og netværk. Vi lægger også vægt på, at du har erfaring med at arbejde i komplekse sammenhænge med mange interessenter og kan omsætte komplekse processer og problemstillinger til konkrete resultater. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem it-drift og -udvikling.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation via nedenstående link senest 30. april. Vi holder samtaler løbende. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Kongen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fagdirektør Jørgen Nygaard Nielsen på telefonnummer 7238 1397.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
16. april 2024
Ansøgningsfrist:
30. april 2024

Job hos virksomheden