Struk­tu­re­ret og energisk com­pli­an­ce-me­d­ar­bej­der på in­for­ma­tions­sik­ker­heds­om­rå­det


Er du struktureret, grundig og en dygtig skriftlig formidler? Er du nysgerrig på informationssikkerhed og har du lyst til at videreudvikle en faglighed inden for dette område? Er du god til at håndtere mange interessenter og sikre god og professionel ledelsesrapportering? Så er du måske vores nye kollega.

Du bliver ansat i kontoret Sikkerhedsstandarder og Portefølje i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Vores kontor sætter politikker og krav for sikkerhed og dele af databeskyttelsesområdet i Skatteministeriets koncern, sikrer porteføljestyring og topledelsesbetjening på sikkerhedsområdet, og endelig varetager vi compliance og leverandørtilsyn. Vi er 20 kolleger i kontoret fordelt på fire teams for hhv. Porteføljestyring, Leverandørtilsyn, DPO-funktionen og Compliance. Vi søger lige nu to nye kollegaer til Compliance.

Det er en oplagt chance for dig, som er struktureret, grundig og ambitiøs og som har lyst til at videreudvikle en karriere inden for informationssikkerhed. Du bliver en del af et stærkt kollegialt og fagligt miljø med mulighed for at blive uddannet på området og opbygge dine kompetencer sammen med dygtige kolleger.

Teamet Compliance arbejder med udarbejdelse og implementering af strategier, politikker og retningslinjer inden for persondatabeskyttelsesområdet og informationssikkerhed på tværs af hele Skatteministeriets koncern samt målinger af compliance, dvs. 2nd line kontrol af, hvorvidt politikker og retningslinjerne efterleves.

Vi har mange spændende opgaver, og vi søger derfor to nye kollegaer, som har lyst til at arbejde med flere af følgende opgaver:

 • Gennemførsel af compliance-målinger på informationssikkerheden i organisationen – dvs. afholdelse af workshops, dokumentationsgennemgang og notatskrivning samt vurdere, hvorvidt kontorer i styrelsen har implementeret de informationssikkerhedsmæssige regler, de har ansvar for, samt hjælpe dem med anbefalinger og handleplaner til implementeringer.
 • Udarbejdelse af skriftlig afrapportering af compliance-målingerne, så de er præcise og kan forstås af udefrakommende (fx Rigsrevisionen) samt håndtere godkendelser af afrapporteringen op mod kontorchefer og direktører.
 • Opfølgning på handleplaner fra risikovurderinger og dispensationer for manglende compliance.
 • Opdatering og udvikling af politikker og retningslinjer for informationssikkerhed med udgangspunkt i ISO27001-standarden og Persondataforordningen.
 • Afrapportering af nøgleområder til ledelsen i UFST.
 • Koordinering af tilsyn fra Rigsrevisionen.

Vi har processer og skabeloner for de fleste af vores opgaver, men der vil også være rig mulighed for, at du kan være med til at udvikle og videreudvikle gode processer for opgaveløsningen. Du vil arbejde med opgaverne i samarbejde med gode kolleger, da vi er en stor organisation og derfor mange om at løse opgaverne. Det betyder, at du får et godt, socialt fællesskab og et godt udgangspunkt for at lære og opbygge kompetencer.

Sans for struktur, nysgerrighed og skriftlig formidling er nøgleord

Vi søger lige nu to nye kollegaer – en med en teknisk baggrund og en generalist – oplys meget gerne i din ansøgning, hvilken af profilerne, du søger. Uanset profil er det en fordel, at du har en videregående uddannelse på kandidatniveau, samt minimum et par års erfaring.

 • For den tekniske profil er det en fordel, hvis du har en teknisk baggrund indenfor it, der har hands-on erfaring med udvikling eller drift af it-systemer. Hvis du tilmed har konkret erfaring med GDPR, informationssikkerhedsområdet eller it-revision, er det kun en fordel, men ikke et krav.
 • For generalisten vil det være en fordel med konkret erfaring med lignende opgaver inden for informationssikkerhed og gerne fra en politisk styret organisation. Vigtigst er dog, at du har lyst til at lære området godt at kende.

Vi tilbyder dig relevant, faglig kompetenceudvikling, så du får et godt grundlag at arbejde ud fra. Du vil desuden indgå i et kontor med erfarne kolleger, som kan give dig faglig sparring og sidemandsoplæring i det daglige.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:

 • Er en udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret person, som er i stand til at møde organisationen, hvor den er.
 • Er præcis i dine skriftlige formuleringer og trives med, at en stor del af dine leverancer er på skrift.
 • Har et ”service-gen”, da mange af vores kollegaer er afhængige af, at vi yder god og hurtig service.
 • Excellerer i at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning.
 • Har interesse inden for informationssikkerhed og er interesseret i at opbygge – eller styrke – din faglighed på dette område.
 • Tager initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at sikre høj trivsel i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning og CV via linket. ”Ansøg” senest den 5. april 2024.

Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test eller indgå case som en del af rekrutteringsforløbet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne-Hedvig Olsen på telefon 72376541, souschef Mette Baden på telefon 72379399 eller teamleder Amalie Iversen på telefon 72371878.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest samt reference.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
15. marts 2024
Ansøgningsfrist:
5. april 2024

Job hos virksomheden