Security Officer til området for cyber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed


Har du solid viden om cyber- og informationssikkerhed? Kan du sikre bredt samarbejde? Og vil du være med til at passe på en af Europas største pensionsselskaber og et af de vigtigste tandhjul i Velfærdsdanmark? Så er det dig, vi søger.

Kan du bidrage til at hæve sikkerhedsniveauet i ATP?

I sektionen Security, der er en del af ATP’s 2. forsvarslinje, er vi lige nu på udkig efter en ny Security Officer.

Her arbejder vi konstant, systematisk og målrettet på at styrke cybersikkerheden på tværs af organisationen med udgangspunkt i det konkrete trusselsbillede. Derudover bidrager vi med vores fokus på at udvikle vores løsninger og tage ny teknologier i brug samtidig til, at ATP på sigt kan blive et førende digitaliseringshus.

Som Security Officer kommer du derfor til at spille en vigtig rolle i forhold til denne udvikling. Det betyder mere konkret, at det bl.a. bliver dig, der i jobbet:

  • frembringer sikkerhedsløsninger i høj kvalitet ved at udnytte din tekniske indsigt og samarbejdsevner
  • bidrager til at hæve sikkerhedsniveauet i ATP via konstruktiv rådgivning under hensyntagen til de økonomiske forudsætninger og de teknologiske muligheder
  • faciliterer risikovurderingen af systemer og processer med henblik på identificering af svagheder og udarbejder forslag til styrkelse af sikkerheden
  • gennemfører relevant sikkerhedsovervågning
  • gennemfører faste 2. linje kontroller jf. standarder (ISO, NIST, NIS2 osv.) og bidrager til rapportering.

Har du solid viden om cyber- og informationssikkerhed?

Der kan være flere veje til jobbet som Security Officer. Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, solid viden om cyber- og informationssikkerhed og evnen til at håndtere og analysere komplekse problemstillinger i samarbejde med andre. Derudover er er det centralt, at du kan begå dig på både dansk og engelsk.

Som person nyder du at sætte projekter i gang, men også at sørge for, at disse kommer i mål. Du tager således initiativ til nye ting, ligesom du udfordrer og finder nye veje uden om forhindringerne.

Vi stiller høje krav til din faglighed, og du vil blive mødt af en forventning om at tage ansvar, stille spørgsmål og udvikle dig selv og de fællesskaber, du bliver en del af. Vi ved nemlig, at engagerede medarbejdere er altafgørende for, at vi når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver.

Vil du arbejde til gavn for samfundet?

ATP arbejder til gavn for den enkelte og for samfundet. Det gør vi, når vi varetager ATP Livslang Pension og sikrer gode, stabile afkast - og gennem effektiv administration af en række velfærdsydelser som feriepenge, pension og boligstøtte. På den måde har ATP en særlig rolle i samfundet. Det forpligter.

Som Security Officer bliver du en del af en sektion bestående af i alt fem medarbejdere, og du vil referere til ATP’s Chief Information Security Officer (CISO). Vi er en sektion med fokus på et godt sammenhold, hvor der er plads til at være dig. Vi værdsætter høj faglighed, og du kan se frem til masser af udfordringer i det daglige med rig mulighed for relevant træning.

I ATP er barren sat højt, både når det gælder ambitioner og trivsel. Vi tror på et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte - og det har vi.

=dig? Så send os dit CV

Du behøver ikke at sende os en ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV, som du skal sende til os senest onsdag den 10. april.

I ATP arbejder vi for en fair rekrutteringsproces, og derfor beder vi dig om ikke at vedhæfte billeder i dit CV eller angive din alder, når du søger.

Vi behandler henvendelser løbende og håber på opstart hurtigst muligt. Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.atp.dk/rekrutteringsforloeb-i-atp

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CISO Karsten Østnæs Rosgaard på tlf. 41 47 32 11.


#LI-hybrid
Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: ATP frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.

Gem job