Im­ple­men­te­rings­spe­ci­a­list med god it-for­stå­el­se


I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er vi i gang med et omfattende arbejde med at styrke vores fælles ways of working i kraft af flere fælles metoder for, hvordan vi udvikler og drifter it-systemer til gavn for hele Skatteforvaltningen. Vi søger derfor to nye teammedlemmer med dybe implementeringskompetencer og en god forståelse for it-drift og -udvikling til at støtte UFSTs it- fagspecialister og medarbejdere i implementering af fælles obligatoriske metoder på tværs af hele organisationen.

Bliv en del af en spændende arbejdsplads i rivende udvikling

Har du erfaring med opgaver indenfor implementering, forandringsledelse og kommunikation? Har du erfaring med implementering af værktøjer til fagspecialister, og mere specifikt en it-faglig baggrund eller erfaring med at arbejde rundt om it? Trives du i en omskiftelig hverdag, hvor det er vigtigt at følge med udviklingen i resten af organisationen? Så har du nu muligheden for at søge en spændende og udfordrende stilling hos os.

Rollen som implementeringsspecialist med god it-forståelse

Teamet, du bliver en del af, skal i samarbejde med relevante fagspecialister hjælpe organisationen med at implementere en række obligatoriske, faglige standarder af varierende størrelse og kompleksitet. Der vil de kommende år både være fokus på at igangsætte og drive nye implementeringsindsatser med stor brugerinvolvering, at implementere i bund og følge op på anvendelsen af eksisterende standarder og metoder, samt at deltage i et spændende arbejde med at videreudvikle vores implementeringskoncept.

Din rolle vil være at støtte og klæde fagspecialister på til at kunne arbejde med implementering og brugerinvolvering, samt at deltage i at sikre, at standarderne kommer helt ud at leve i organisationen. Som oftest vil fagspecialisterne ikke have erfaring med implementering og forandringsledelse, så du skal befinde dig godt i rollen som rådgiver og sparringspartner, men også være klar på at smøge ærmerne op. For at kunne gøre dette, er det vigtigt, at du har en god forståelse for it-drift og udvikling, så du forstår den kontekst, standarderne skal virke i. Fx kommer der et stort fokus på at implementere metoder indenfor it-drift, hvor kendskab til ITIL er vigtigt for at kunne blive en god implementeringspartner for både fagspecialist og bruger.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

  • Rådgive fagspecialister ift. deres planlægning, gennemførelse og opfølgning på implementering af standarder.
  • Støtte fagspecialisterne i brugen af vores implementeringskoncept med bl.a. implementeringsplaner, interessenthåndtering, kommunikation, dialog med målgrupper osv.
  • Løbende følge op på fremdrift og udfordringer.
  • Bistå mere operationelt med konkrete implementeringsindsatser.
  • Inddrage vores Akademi, så de kan understøtte implementeringer med den rette uddannelsesindsats.
  • Arbejde strategisk omkring ledelsesmæssige prioriteringer i forbindelse med implementering.
  • Agere stærk faglig sparringspartner omkring implementering og forandringsledelse til resten af teamet.
  • Bidrage til at videreudvikle vores implementeringskoncept, så det er et konkret og brugervenligt koncept for fagspecialisterne, og løbende være med til at udvikle nye implementeringskoncepter.
  • Løse ad hoc-opgaver relateret til teamets øvrige arbejde, bl.a. at være med til at drifte og videreudvikle vores platform Metodemodellen, der samler alle vores standarder m.m.

Da vi arbejder i et kontor, hvor vi løfter i flok, vil du desuden skulle kunne dække ind på diverse opgaver såsom projektledelse, undervisning, facilitering af workshops og meget andet, som vi selvfølgelig hjælper dig med at blive klædt på til inden.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du har opbygget solide kompetencer fra en lignende stilling, enten som en erfaren profil eller med et par års erfaring med lignende opgaver. Stillingen balancerer på to ben, hvor det ene består af en kernefaglighed inden for implementering og forandringsledelse, og det andet består af en rigtig god forståelse for it-drift og -udvikling, så du er både interesseret i og i stand til at forstå og sparre med vores it-fagspecialister, som du skal hjælpe med implementeringsopgaver og opfølgning. Desuden forventer vi, at du har en relevant uddannelse, er god til både skriftlig og mundtlig kommunikation, samt at du er åben, nysgerrig og imødekommende.

Teamet du vil blive en del af

Du bliver en del af Team Metodemodel i kontoret Akademi og Metodemodel, som understøtter UFSTs ways of working med undervisning og træning, og særligt for dig - implementering hos fagspecialister af nye fælles standarder. Team Metodemodel består af syv kolleger som varetager forskellige opgaver, bl.a. projektledelse og redaktørarbejde på platformen UFST´s Metodemodel, hvor man finder vores standarder. Vi laver desuden planlægning af pipelines for nye obligatoriske standarder i organisationen, og varetager opgaver med forandringsledelse og implementering samt opfølgning på obligatoriske standarder.

I teamet har vi et højt fokus på trivsel og udvikling for den enkelte og teamet. Vi går meget op i, at skabe en uhøjtidelig tone med plads til at have det sjovt sammen og fejre egne og hinandens succeser, samtidig med at høj faglighed og fokus på leverancer er vigtig for teamets succes.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Søg jobbet allerede i dag, ved at sende din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Ansøg”. Ansøgningsfristen er den 7. april 2024.

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt chefkonsulent Mette Topsøe-Jensen via mette.topsoee-jensen@UFST.dk, eller tlf. 72377363 eller kontorchef Mette Jensen via mette.jensen@UFST.dk eller tlf. 72373297. Vi forventer at holde samtaler i uge 15 og 16, men vi indkalder løbende til samtaler.

Der kan indgå diverse personlighedstests eller case i ansættelsesprocessen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest samt referencer.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg - tæt på Flintholm Station.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
20. marts 2024
Ansøgningsfrist:
7. april 2024

Job hos virksomheden