Er du en ørn til IT- og Sik­ker­heds­ju­ra - og har du mod på at prøve kræfter med en af de største og mest komplekse IT-po­r­te­føl­jer i Danmark?


Brænder du for at løse de juridiske aspekter ved cybersikkerhed, herunder persondataretlige spørgsmål, og har du lyst til på daglig basis at blive udfordret på dine kompetencer inden for en bred palette af teknologianskaffelser og IT-udviklingsprojekter? Så er du måske vores nye kollega i Center for Domænesikkerhed.

Vi søger jurister til Center for Domænesikkerhed, hvor vi har fokus på høj faglighed, kundevenlighed og nytænkning inden for IT- og sikkerhedsjuridisk rådgivning

Som jurist i Center for Domænesikkerhed bliver du en del af et tværfaglig center, der har fokus på sikkerhed i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). Centeret består af 49 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, og har til opgave at understøtte såvel UFST som de øvrige faglige styrelser og myndigheder i Skatteministeriets koncern i forhold til persondatarets- og informationssikkerhed på IT-området. Som jurist bliver du dertil del af et erfarent juridisk team i centeret, som har fokus på de forskellige juridiske aspekter af IT-sikkerhedsområdet – det gælder både i forhold til teknologianskaffelser, databehandleraftaler, konsekvensvurderinger og persondataretsområdet.

Du vil få en udadvendt rådgivende rolle, hvor du kommer til at have et tæt fagligt samspil med såvel dine juridiske kollegaer som centrets øvrige teams inden for fx risikovurderinger, teknisk sikkerhed og informationssikkerhed mv. Dertil vil du komme til at arbejde i en tværgående rolle, hvor du også har tæt samarbejde med de øvrige kontorer i UFST Sikkerhedsafdeling, samt med styrelsens forskellige IT-domæner.

Du vil få lejlighed til at beskæftige dig med en variation af forskellige IT- og sikkerhedsjuridiske forhold, hvor det også er vigtigt at kunne være på forkant med den IT-teknologiske udvikling, og hvad den betyder for vores juridiske rådgivning. Dine opgaver bliver i samarbejde med centerets øvrige jurister bl.a. at:

 • Rådgive om privacy by design i forhold til udvikling af Skatteforvaltningens IT-systemer
 • Yde bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale, databehandleraftaler og besvarelse af spørgsmål fra leverandører
 • Udarbejde dokumentation for generel persondataretlig compliance, tærskelanalyser, DPIA’er og lokationskravsvurderinger mv. i relation til Skatteforvaltningens IT-systemer
 • Behandle anmodninger om indsigt indenfor Skatteforvaltningens område
 • Behandle håndteringen af brud på persondatasikkerheden indenfor Skatteforvaltningen, herunder at modtage anmeldelser om databrud og foretage juridiske risiko- og konsekvensvurderinger heraf, samt rådgive om skadesbegrænsning mv.
 • Løbende udvikle og sikre en tids- og teknologisvarende IT- og sikkerhedsmæssig juridisk rådgivning og sparring med UFST IT-udviklings og -anskaffelsesforretning.

Vi lægger vægt på, at du kan løse din opgaver såvel selvstændigt som i tæt samspil med dine kollegaer, ligesom vi har fokus på at sikre en kontinuerlig vidensdeling og erfaringsopsamling på tværs af både vores juridiske team og centeret, så vi sammen kan udvikle og forbedre både kvaliteten og formen af vores rådgivning samt vores respektive kompetencer.

Om dig

Du er jurist eller har en anden juridisk funderet uddannelse, som har mod på at kaste dig ud i den spændende og hastigt udviklende verden af IT- og sikkerhedsjura, herunder de persondataretlige aspekter. Vi ser gerne også din ansøgning, hvis du er nyuddannet eller kommende kandidat på området. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med området eller har taget fag på universitetet om emnet.

Center for Domænesikkerhed har en vital rådgivende og vejledende rolle i forhold til IT- og sikkerhedsjuraen på Skatteforvaltningens IT-område, ligesom vi er den centrale enhed på tværs af Skatteforvaltningens styrelser og myndigheder ved håndtering af brud og indsigtssager.

Du skal være stærk på planlægning og koordinering, for at kunne understøtte det store element af samarbejde og samtækning med andre fagdiscipliner, som stillingen indebærer. Du skal også have mod på at kunne skabe fremdrift i forhold til de mange aktører, der er involveret i vores arbejde, hvilket kræver gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner kombineret med, at du er samarbejds- og løsningsorienteret.

Vi søger en ny kollega til teamet, der:

 • Er analytisk stærk, og kan finde gode løsninger på vanskelige problemstillinger
 • Er samarbejdsorienteret og i stand til at håndtere en bred vifte af interessenter
 • Kan rådgive og vejlede om komplekse juridiske problemstillinger på en tilgængelig og overskuelig måde for kollegaer og samarbejdspartnere med andre faglige, herunder tekniske, baggrunde
 • Har gode kompetencer inden for interessenthåndtering samt rådgivning af interessenter med andre faglige, herunder tekniske, baggrunde
 • Kan tage initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs
 • Er en god kollega med overskud og godt humør, der bidrager til den positive stemning i centeret
 • Er glad for at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning

Vi tilbyder

Vi tilbyder et job, hvor du får mulighed for at blive specialist og få en bred vifte af erfaringer inden for et centralt område af IT- og sikkerhedsjuraen. Der lægges stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning, og det kombineres med et tværgående samarbejde og et godt kollegaskab. Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Hos os er der fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning inkl. CV og evt. dokumentation for uddannelse og kompetencer via linket "Ansøg" senest onsdag den 24. april 2024. Der indkaldes til samtaler løbende.

Starttidspunktet kan aftales, hvis du fx er i din sidste del af din uddannelse.

Der kan indgå person- og logiktests i rekrutteringsforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Du skal være opmærksom på, at din ansættelse sker under forudsætning af, at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEM, da du skal arbejde med klassificerede informationer og systemer. Sikkerhedsvurderingen sker på baggrund af en sikkerhedsundersøgelse, som foretages af PET.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Mona Møller Pedersen på telefon 72 37 75 69.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
22. marts 2024
Ansøgningsfrist:
24. april 2024

Job hos virksomheden