Ri­si­kosty­rings­kon­su­lent til tvær­fag­ligt ri­si­ko­team


Har du lyst til at arbejde med informationssikkerhed i Danmarks største og mest komplekse IT-styrelse? Vil du være med til at sikre, at nogle af de mest vitale IT-systemer i det danske samfund opretholder sikker drift og udvikles på en fremtidssikker måde? Så har du her mulighed for at blive en del af et team i udvikling, der understøtter disse samfundskritiske opgaver.

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø inden for informationssikkerhed

Du bliver en del af Center for Domænesikkerhed hvor vi søger en kollega, der kan facilitere workshops og udføre risikovurderinger samt rådgive vores kolleger om sikkerhedsmæssige risici og sårbarheder – i et tæt samarbejde med specialister, der alle besidder et drive og høj grad af faglighed.

I en tid hvor trusselsbilledet er i forandring, skal du trives i et til tider komplekst miljø med en høj grad variation i både IT-systemers kompleksitet såvel som i de daglige opgaver.

Du vil have et tæt samspil med de øvrige teams og øvrige kontorer i Sikkerhedsområdet, hvor nøgleordene bl.a. er problemløsende tilgange, åbenhed og nysgerrighed overfor processer og mennesker.

Du vil indgå i et fagligt stærk team, som arbejder med risikovurderinger, planlægning og afholdelse af workshops, samt facilitering af samarbejder med en kompleks interessentgruppe.

God forståelse for it-sikkerhed og erfaring med risikostyring

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • Planlægge, koordinere og foretage risikovurderinger i forhold til informationssikkerhed af både eksisterende og nye IT-systemer.
 • Koordinere og planlægge møder og forventningsafstemning med forretningen og fagteams.
 • Facilitere risikoworkshops med en bred vifte af interessenter i Skatteforvaltningen.
 • Udarbejde skriftlige rapporter, så de er af høj kvalitet og kan forstås af udefrakommende (fx Rigsrevisionen) samt håndtere godkendelser af risikovurderinger op mod kontorchefer og direktører.
 • Rådgive forretningen med basis i udførte risikovurderinger.
 • Arbejde praksisorienteret og sigte efter løsninger, der er brugbare og værdiskabende for koncernen.

Struktureret, løsningsorienteret med erfaring risikostyring

Vi søger en ny kollega med erfaring inden for informationssikkerhed og/eller risikovurderinger af IT-systemer, så du hurtigt kan medvirke til vurdering af og rådgivning om risici i en af de største og mest komplekse IT-porteføljer i den offentlige sektor. Det er vigtigt, at du har en forståelse for sammenhængen mellem IT og forretningsprocesser. Du skal derfor trives med at kunne problemløse i et miljø, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og har stort fokus på IT-faglighed og risikostyring. Samarbejde, trivsel og et godt arbejdsmiljø er essentielt for at vi lykkes med de mange målsætninger.

Det er en fordel, hvis du:

 • Er struktureret og er god til relationer og det at skabe resultater sammen med andre.
 • Trives med at have kontakt og samarbejde med en bred vifte af interessenter, kontorer og styrelser i Skatteforvaltningen.
 • Har kendskab til eller erfaring med offentlig forvaltning og det at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Har blik for de tekniske og forretningsmæssige aspekter og har god forståelse for strategiske målsætninger.
 • Trives med at samarbejde med kolleger med forskelligartede fagkompetencer og perspektiver.
 • Har sans for mennesker og teknik og trives med vekselvirkningen mellem relationelle og detailorienteret opgaver.

Du har relevant uddannelse og gerne med et par års relevant joberfaring. Du kan have erfaring med risikostyring enten teoretisk fra studiet eller praktisk fra andre styrelser eller organisationer. Det er vigtigt, at du brænder for risikostyring og har erfaring og flair for risikovurderinger indenfor IT-sikkerhed eller lign.

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, er struktureret og løsningsorienteret.

Måske arbejder du i dag med risikostyring, og søger at kunne udvikle dig i en ny sektor og i en styrelse, hvor der er stort fokus på udviklings- og optimeringsprocesser i et støttende og kollegialt miljø med plads til forskellighed og varierende samarbejdsformer.

Din nye arbejdsplads

Vi er 49 fastansatte ildsjæle i Center for Domænesikkerhed, der arbejder tæt sammen på tværs i centret. Vi består bl.a. af IT-sikkerhedsrådgivere, IT- og sikkerhedsjurister og awareness-konsulenter mv., og har etableret et miljø, hvor mangfoldighed, respekt og et godt humør vægtes højt.

Vi tilbyder dig et godt læringsmiljø, godt kollegaskab og en fleksibel hverdag, som giver mulighed for en god work-life-balance. Derudover byder organisationen på et væld af sociale aktiviteter og faglige indslag.

Domænesikkerhed, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen generelt, er kendetegnet ved høj faglighed og højt ansvarsniveau, og vores center er uformelt, dynamisk og sparrende.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Ansøg” senest onsdag den 10. april 2024. Der vil blive afholdt samtaler løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kontorchef for Center for Domænesikkerhed Mona M. Pedersen på telefon +45 72 37 75 69 eller teamleder Christian D. Bjergløk Jørgensen på telefon +45 72 37 70 89.

I forbindelse med ansættelsessamtalerne kan der blive anvendt test. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Du skal være opmærksom på, at din ansættelse sker under forudsætning af, at du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEM, da du skal arbejde med klassificerede informationer og systemer. Sikkerhedsvurderingen sker på baggrund af en sikkerhedsundersøgelse, som foretages af PET.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg - tæt på Flintholm Station.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
22. marts 2024
Ansøgningsfrist:
10. april 2024

Job hos virksomheden