EU-partner til va­re­ta­gel­se af skat­te­for­valt­nin­gens in­ter­es­ser indenfor it-området


Vil du som vores nye EU-partner drive arbejdet med konsekvensvurderinger af EU-forslag sammen med it-faglige kollegaer og sikre fundamentet for en god interessevaretagelsesproces under EU-forhandlinger? Så er du måske vores kommende kollega.

Du bliver en del af et kontor, hvor EU-faglighed og stærke generalistkompetencer er omdrejningspunktet. Vores kontor har tre hovedopgaver: Vi er styrelsens EU-håndteringskontor, vi koordinerer Skatteforvaltningens deltagelse i det fællesoffentlige digitaliseringssamarbejde, og vi understøtter ledelsens internationale udsyn ved at arrangere erfaringsudvekslingsmøder med andre landes skatteforvaltninger.

Vi søger en stærk generalistprofil, der primært skal være EU-partner på skatteområdet og derudover ansvarlig for opgaven med at understøtte international erfaringsudveksling.

Vi er på udkig efter en erfaren profil, men en motiveret nyuddannet vil også kunne komme i betragtning. Vi tilpasser dine arbejdsopgaver og onboarding-forløb til dit erfaringsniveau.

EU-partner på skatteområdet

Som EU-partner skal du selvstændigt og i samarbejde med it-faglige kolleger tage ansvar for at følge og håndtere en række EU-forslag på skatteområdet – fra de opstår som strategiske målsætninger, til de gennemføres som EU-lovgivning og skal overgå til implementering.

Du kommer til:

  • sammen med dine it-faglige kollegaer at undersøge og beskrive de eventuelle it-konsekvenser EU-forslagene kan få for Skatteforvaltningen
  • at bidrage til fastlæggelse af danske forhandlingspositioner, blandt andet ved at bidrage til udvikling af ændringsforslag, der matcher den danske skatteforvaltnings it-interesser.

Du vil som EU-partner løfte en vigtig opgave med at styre håndteringen og støtte og bistå it-faglige ledere og medarbejdere gennem EU-processerne samt sikre, at de it-tekniske vurderinger omsættes til skarpe høringssvar, der kan spilles ind i forhandlinger i EU og gøre en forskel for den danske skatteforvaltning.

Du bliver pennefører på høringssvar, og det er derfor vigtigt, at du har gode skrivekundskaber og stærke generalistkompetencer og samtidig synes, at det er spændende at ”oversætte” de it-tekniske vurderinger, som dine kollegaer spiller ind med, til bidrag, der kan bruges af Skatteministeriets departement i regeringssager og EU-forhandlinger. Du kommer til at få et unikt indblik i, hvordan EU-processerne forløber, hvordan en stor it-organisation fungerer, og hvordan en stor statslig styrelse arbejder.

Du vil løbende skulle bidrage til at videreudvikle processer og det interne samarbejde med andre enheder i Skatteministeriets koncern, og kommer dermed til at indgå i et bredt netværk af kolleger med forskellige fagligheder.

Understøttelse af organisationens internationale udsyn

Styrelsens løbende erfaringsudveksling med andre lande sker primært gennem vores deltagelse i EU, OECD og andre internationale fora, men også gennem direktionens vidensdeling med lande, der har gjort sig interessante erfaringer, som den danske skatteforvaltning kan lære af.

Som kontorets ansvarlige for understøttelse af organisationens internationale udsyn skal du arrangere møder m.m. for vores direktion med andre skatteforvaltninger. Vores dygtige student bistår med den praktiske del af planlægningen, mens din rolle bliver at sammensætte relevante faglige programmer og sikre, at der er styr på alle detaljer.

Stærk generalistprofil

Du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, for eksempel cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.jur., europæiske studier eller lignende. Dine faglige styrker ligger inden for EU-processer eller -jura og også gerne skatteforvaltning og offentlig digitalisering, men det er ikke et krav. Du kan desuden lide, at dine opgaver rummer elementer af både EU, politik, jura, skatteforvaltning og it.

Vi lægger vægt på, at du tager selvstændigt ansvar for dine opgaver og altid er parat til at sparre og dele viden med dine kolleger. Vi forventer herudover, at du:

  • er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt på dansk og eventuelt engelsk
  • både kan arbejde under korte deadlines og formår at arbejde i dybden med en større opgave
  • kan lide at koordinere processer med mange interessenter
  • kan skære en opgave til og træffe beslutninger, selvom alle sten ikke er vendt
  • kan lide at samarbejde med forskellige fagligheder og facilitere møder og drøftelser

Relevant erfaring vil være et plus, men er ikke en forudsætning for at komme i betragtning.

Mange muligheder for fremtidig karriereudvikling

Hos os får du god mulighed for faglig udvikling, fordi dine arbejdsopgaver berører både EU-processer, skatteforvaltning og offentlig digitalisering.

Du bliver også en del af en stor, politisk styret organisation, hvor der er mange muligheder for at videreudvikle de kompetencer, du får hos os, andre steder i organisationen og dermed forme din karriere i en retning, der matcher dine interesser.

Vi er desuden en arbejdsplads, hvor der er mulighed for god balance mellem arbejde og fritid. Du vil blive en del af et socialt miljø med en venlig og uformel omgangstone, hvor vi er interesserede i hvem du er, og hvor vi hjælper og støtter hinanden.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation via linket "Ansøg" senest den 11. april 2024. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Marie S. Rasmussen på telefon 72 37 06 92.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest, og kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test som led i ansættelsesprocessen.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
25. marts 2024
Ansøgningsfrist:
11. april 2024

Job hos virksomheden